Webpsykologen - Psykologi på Nett

Hvordan håndtere egoister?

Noen ganger må vi omgås mennesker som bare tenker på seg selv, tråkker på andre for å hevde seg selv eller utnytter andres sårbarhet til sin fordel. Hvordan omgås man egoister?

Les mer

Kunsten å leve lykkelig

Lykke er ikke avhengig av ytre forhold. Gjennom mental trening og disiplin, kan vi oppnå en varig følelse av lykke. I følge Dalai Lama handler det om først og fremst om medfølelse.

Les mer

Har alt, men er ikke lykkelig…

Man kan ha alle forutsetninger for et godt liv, men likevel oppleve livet som grått og meningsløst. Hva gjør man når man er vellykket, men ulykkelig? Kanskje er det en viktig komponent som mangler?

Les mer

”Ja” eller ”Nei” til selvutvikling?

Svend Brinkmann skriver boken ”stå imot (selvutvikling)” hvor han hevder at vi er utsatt for et press om å utvikle oss. Han anbefaler oss å stå stille, tenke negativt, undertrykke følelser og gi coachen sparken.

Les mer

Gjør det du er redd for, eller så..

Frykt er et tegn på at du vokser og aksepterer livets utfordringer. De som prioriterer trygghet fremfor risiko, lever med større frykt for at noe kommer til å skje, og de går glipp av utviklingsmuligheter.

Les mer

Vi styres av vårt selvbilde

Selvbildet er et slags psykologisk kompass som bestemmer forholdet mellom suksess og fiasko i ditt liv. Hva er selvbildet? Og kan vi påvirke eller justere vårt selvbilde? Maxwell Maltz mener at det er mulig!

Les mer

Hva sier egentlig dr. Phil?

Dr. Phil sier blant annet at vinnere gjør det tapere ikke tør. Han er direkte, brutalt ærlig og han har en helt klar terapeutisk filosofi. Hva slags psykologi formidler egentlig denne Tv-kjendisen?

Les mer

Kan optimisme kurere depresjon?

Optimisme er ikke noe man har eller ikke har, men noe man kan lære seg. En optimistisk fortolkningsstil kan forbedre både helse, velstand og følelsen av velbehag eller lykke.

Les mer

7 prinsipper for et godt ekteskap

Lykkelig gifte par er ikke smartere, rikere eller bedre psykologisk utrustet enn andre; De holder negative tanker og følelser for hverandre på et nivå som ikke overdøver de positive.

Les mer

Psykologisk omprogrammering

Dine tanker, følelser og handlinger definerer deg som person. Hvis du endrer måten å tenke, føle eller handle på, vil du endre deg som menneske. NLP har teknikker for å skape positive forandringer.

Les mer

Slik avslører du psykopaten

De er hensynsløse, ensporet, blir sjelden sjokkert, liker å ha kontroll og kan beholde roen i konflikter. De kan være sjarmerende, oppsøkende og litt på kanten for å skape kontakt. Slik avslører du en psykopat før det er for sent.

Les mer

7 tips for bedre sosial kompetanse

Både i jobb og privatliv er evnen til å kommunisere helt avgjørende for suksess. Her får du 7 tips til bedre kommunikasjon og nøkkelen til «small talk». Bli en bedre menneskekjenner med bedre sosiale evner.

Les mer

Avslør de sosiale spillene

Mennesker trenger intime forbindelser til andre, men det er ikke alltid tilgjengelig. Som substitutt for ekte nærkontakt, spiller vi (ubevisst) «sosiale spill» for å få den følelsesmessige anerkjennelsen vi trenger.

Les mer

Hvordan hjelpe en person med selvmordstanker?

Her ser vi på risikofaktorer og varseltegn på selvmord. Hvordan hjelpe en person med selvmordstanker og hvordan vurdere selvmordsfaren?

Les mer

Hvorfor liker vi kjendisskandaler?

Er vi en gjeng med kikkere som liker å fråtse i andres privatliv og godter oss over skandaler, eller er det andre årsaker til at vi ivrer etter tabloide nyheter som trenger seg inn i kjendisenes private sfære?

Les mer

Heisfobi

De fleste vet at det ikke er farlig å ta heis, men likevel er frykt for å ta heis et ganske utbredt fenomen. Hvorfor reagerer vi med frykt for noe som ikke er farlig, og hvordan bli kvitt det?

Les mer

Bli kvitt prestasjonsangst

Frykten for fiasko eller muligheten for å tape ansikt og dumme seg ut, er sannsynligvis noe som ligger latent i de fleste av oss. Hvordan skal vi forstå og bli kvitt prestasjonsangst?

Les mer

Edderkoppfobi eller araknofobi

I denne artikkelen skal vi plukke fra hverandre araknofobi eller edderkoppfobi for å undersøke hvordan den ”psykologiske oppskriften” på irrasjonell frykt for edderkopper kan oppstå og behandles.

Les mer

Intellektualisering

Den kjedelige mannen snakker om seg selv i generelle vendinger. Han bruker tredjeperson hver gang det er snakk om følelser og han kan virke fremmed og distansert. Psykisk forsvar: Intellektualisering

Les mer

Bli kvitt søvnproblemer

Søvnhygiene handler om vaner og uvaner i forhold til søvn. Mange har dårlig søvnhygiene, og da kan enkle tiltak være til hjelp, men andre ganger må det mer til og årsakene er mer ”psykologiske”.

Les mer

Følelser som blir kroppslig smerte

Hvordan kan følelser føre til fysiske reaksjoner som smerter eller ubehag i magen? Hvordan kan vi håndtere følelser som blir til fysisk smerte, særlig når vi ikke vet hvilken følelse det er snakk om?

Les mer

Oppnå balanse i tanker & følelser

Målet i mye selvutvikling er å etablere en indre stillhet hvor galopperende tanker og urolige følelser ikke får lov til å forstyrre oss. I tillegg til egenterapi, kan meditasjon hjelpe oss til mental balanse.

Les mer

Mindfulness mot negativt tankekjør

Victor er usikker, kritisk til egne evner og negativt innstilt. Hodet er fullt av mentalt støy som skaper stress. Mindfulness kan være løsningen for Victor, men hvordan fungerer det?

Les mer

Bak den flotte fasaden på facebook

Siri flykter fra en følelse av tomhet og usikkerhet ved å konstruere en sosial, pen og flink representant for seg selv. Forskjellen mellom den indre smerten og den ytre fasaden blir stor, og det er anstrengende.

Les mer

Terapi & schizofren forvirring

I terapi forsøker man blant annet å «tenke på sin egen tankegang». Det kan styrke vår ”selvinnsikt”, men for noen kan ”innadvent grubling” bli et farlig prosjekt hvor man mister seg selv.

Les mer

Bli din egen psykoterapeut

Østens og Vestens psykologi har ulike innfallsvinkler til selvutvikling. Skal du jobbe med deg selv, bør du ta det beste fra begge. Slik lager du ditt eget mentale «treningsstudio» og blir din egen terapeut.

Les mer
Webdesign av Comfyrene
Copyright © 2008-2015 WebPsykologen.no. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk m.v. – åndsverkloven – av 12. mai 1961. Publisering, kopiering og annen distribusjon av tekst on innhold er ikke tillat uten godkjenning fra WebPsykologen.no. Ta kontakt dersom det er spørsmål eller ønske om en avtale i forhold til dette materialet.