Webpsykologen - Psykologi på Nett

Min hverdag i gruppeterapi

Gruppeterapi er en prosess hvor man ser seg selv utenfra og andre innenfra – Vi lærer hverandre å kjenne på helt andre premisser enn i det sosiale livet. Personlig har det gjort meg mindre redd og mer glad i mennesker.

Les mer

Syklubbens psykologi

Mennesker samles jevnlig i grupper for å dyrke ulike aktiviteter. Det kan være hyggelig, men slike grupper har ofte flere funksjoner som er viktige i et psykologisk perspektiv. Syklubben kan forebygge psykiske plager.

Les mer

Bryt ut av negative livsmønster

Negative leveregler er langsiktige mønstre. De sitter som regel dypt inni oss, påvirker tanker og følelser, og i likhet med gamle vaner, er de vonde å vende. Her er oppskriften på endring av leveregler.

Les mer

Menn & kvinners forhold til mamma

Har menn et enklere og mer avklart forhold til sin mor enn kvinner? Har kvinner mer problemer med svigermor? For mange spiller mamma en sentral rolle, og det et tema i denne artikkelen.

Les mer

Slik brukes selvinnsikt i praksis

Ubevisste negative livsmønster sørger for at vi gjentar fortidens tabber. Selvutvikling handler om innsikt i egne livsmønster, og deretter om å legge en konkret plan for endring. Hvordan?

Les mer

Selv-innsikt må omsettes i praksis

Man kan forstå seg selv, sine følelser, tanker og handlinger ned til minste detalj, men så lenge man ikke klarer å implementere innsikten i selve livet, har man lite igjen for sin grubling.

Les mer

Skriv brev til de(n) som skadet deg

Vonde erfaringer fra oppveksten kan gi følelsesmessige skader. I et brev kan man gi det ”skadede barnet” en stemme for å uttrykke sinne og tristhet over det som skjedde. En prosess for å bli ”hel”.

Les mer

Trening styrker mentale evner

Fysisk aktivitet styrker vår intelligens, gir oss bedre hukommelse, hjelper hjernen til å utvikle seg og vokse og påvirker vår selvfølelse, kroppsbevissthet og psykiske helse. Kropp og psyke i ett!

Les mer

Bruk en ”psykologisk huskelapp”

Psykologiske huskelapper minner oss på hvordan ubevisste krefter sørger for at vi stadig gjentar fortidens tabber. Mer bevissthet rundt vårt indre liv, er ofte veien til et rikere liv. Hvordan brukes huskelappene?

Les mer

Plastisk kirurgi og psykologi

Plastisk kirurgi og kosmetiske inngrep blir mer og mer vanlig. Spørsmålet er om man kan justere på utsiden for å få det bedre med seg selv. Hvordan er forholdet mellom utseende og selvfølelsen?

Les mer

Motbevis dine negative tanker

Er de destruktive tingene du antar om deg selv en sannhet, eller ble du ”hjernevasket” til å tro det av familie eller jevnaldrende gjennom oppveksten? Før sak mot negativt tankegods og destruktive følelser!

Les mer

Det beste du kan gi ditt barn

Det beste du kan gi ditt barn er noe du først må gi deg selv. Det handler om å forstå sitt eget ”indre liv”, og det er en mental ferdighet som kan trenes opp. Daniel Siegel Kaller det ”mindsight”.

Les mer

Snakk til ditt indre barn

Negative livsmønster tærer på selvfølelsen og hemmer vår utvikling. Slike mønster kan være vanskelig å endre uten å gjenoppleve smerten som ligger til grunn for de negative livsperspektivene.

Les mer

Hvordan endre negativt tankegods?

Mye av det vi tenker, føler og foretar oss er diktert av ubevisste krefter. Ubevisste negative mønster kan snike seg inn i vårt mentale liv og ødelegge for oss, men slike livsmønster kan endres. Hvordan?

Les mer

De som ikke takler nære relasjoner

Personer som har problemer med relasjoner, har av og til vokst opp i et slags ”emosjonelt vakuum” hvor ingen kommuniserer følelser, og det er lite fysisk nærhet. Det kan gi en dyp følelse av ensomhet.

Les mer

Slik utvikles negative livsmønster

Mangler og svik gjennom oppveksten kan gi dype «psykiske sår» som gir gjenklang utover hele livsløpet. Ubevisste mønster styrer måten vi tenker, føler og handler på, men hvordan utvikles de?

Les mer

Mangel på trygghet kan gi dype sår

Noen lever med en kronisk forventning om å bli forlatt og klamrer seg til andre, mens noen tolker verden gjennom et filter av misstillit. Mange av dem mangler trygghet i seg selv som følge av vonde erfaringer.

Les mer

Dette bør du vite om selvutvikling

Man må våge å miste fotfestet, for ikke å miste seg selv. Endringsprosesser kan være vanskelig, og her presenterer vi åtte ”need to know” punkter i forhold til personlig vekst og selvutvikling.

Les mer

Stadig flere med diffuse plager

Fire av ti sykemeldes på grunn av diffuse plager som ikke kan forklares medisinsk. Hva er egentlig ”diffuse plager” og hvordan kan det behandles? Hva kan man selv gjøre for å unngå at man tappes for energi?

Les mer

Derfor fungerer samtaleterapi

Til hverdags lever vi ofte i ”ubevisst” forhold til vårt ”indre liv”. Faren er et vi gjentar vaner for tenking og handling uten å oppdage at vi ledes inn på blindveier. Her har samtaleterapi en funksjon.

Les mer

Slik kommer du ut av depresjon

Depresjon er et stort folkehelseproblem. Veien inn i depresjon er som regel sammensatt, og veien ut kan være like sammensatt, men det finnes kanskje en smart måte å orientere seg ut av depresjonen på?

Les mer

Narkotika fungerer forferdelig bra

Vonde erfaringer og livssituasjoner kan gjøre livet om til en kamp, og forskjellige narkotiske stoffer tilbyr gjerne en pause eller et glimt av den ”lykken” som mangler, men dessverre er det noen bivirkninger.

Les mer
Webdesign av Comfyrene
Copyright © 2008-2014 WebPsykologen.no. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk m.v. – åndsverkloven – av 12. mai 1961. Publisering, kopiering og annen distribusjon av tekst on innhold er ikke tillat uten godkjenning fra WebPsykologen.no. Ta kontakt dersom det er spørsmål eller ønske om en avtale i forhold til dette materialet.