Webpsykologen - Psykologi på Nett

Heisfobi

De fleste vet at det ikke er farlig å ta heis, men likevel er frykt for å ta heis et ganske utbredt fenomen. Hvorfor reagerer vi med frykt for noe som ikke er farlig, og hvordan bli kvitt det?

Les mer

Bli kvitt prestasjonsangst

Frykten for fiasko eller muligheten for å tape ansikt og dumme seg ut, er sannsynligvis noe som ligger latent i de fleste av oss. Hvordan skal vi forstå og bli kvitt prestasjonsangst?

Les mer

Edderkoppfobi eller araknofobi

I denne artikkelen skal vi plukke fra hverandre araknofobi eller edderkoppfobi for å undersøke hvordan den ”psykologiske oppskriften” på irrasjonell frykt for edderkopper kan oppstå og behandles.

Les mer

Intellektualisering

Den kjedelige mannen snakker om seg selv i generelle vendinger. Han bruker tredjeperson hver gang det er snakk om følelser og han kan virke fremmed og distansert. Psykisk forsvar: Intellektualisering

Les mer

Bli kvitt søvnproblemer

Søvnhygiene handler om vaner og uvaner i forhold til søvn. Mange har dårlig søvnhygiene, og da kan enkle tiltak være til hjelp, men andre ganger må det mer til og årsakene er mer ”psykologiske”.

Les mer

Følelser som blir kroppslig smerte

Hvordan kan følelser føre til fysiske reaksjoner som smerter eller ubehag i magen? Hvordan kan vi håndtere følelser som blir til fysisk smerte, særlig når vi ikke vet hvilken følelse det er snakk om?

Les mer

Oppnå balanse i tanker & følelser

Målet i mye selvutvikling er å etablere en indre stillhet hvor galopperende tanker og urolige følelser ikke får lov til å forstyrre oss. I tillegg til egenterapi, kan meditasjon hjelpe oss til mental balanse.

Les mer

Mindfulness mot negativt tankekjør

Victor er usikker, kritisk til egne evner og negativt innstilt. Hodet er fullt av mentalt støy som skaper stress. Mindfulness kan være løsningen for Victor, men hvordan fungerer det?

Les mer

Bak den flotte fasaden på facebook

Siri flykter fra en følelse av tomhet og usikkerhet ved å konstruere en sosial, pen og flink representant for seg selv. Forskjellen mellom den indre smerten og den ytre fasaden blir stor, og det er anstrengende.

Les mer

Terapi & schizofren forvirring

I terapi forsøker man blant annet å «tenke på sin egen tankegang». Det kan styrke vår ”selvinnsikt”, men for noen kan ”innadvent grubling” bli et farlig prosjekt hvor man mister seg selv.

Les mer

Bli din egen psykoterapeut

Østens og Vestens psykologi har ulike innfallsvinkler til selvutvikling. Skal du jobbe med deg selv, bør du ta det beste fra begge. Slik lager du ditt eget mentale «treningsstudio» og blir din egen terapeut.

Les mer

Selvbevissthet & selvutvikling

Ved å betrakte sitt eget sinn, kan man få genuin kunnskap om seg selv. Mennesket har en spesiell evne til selvransakelse, og det skriver seg fra egenskapen som kalles selvbevissthet.

Les mer

Avhengig personlighetsforstyrrelse

Den avhengige personen er passiv og lener seg på andre for støtte. De har problemer med å ta valg, liker ikke å være alene og har ofte en engstelig fremtoning. Hvordan utvikles en avhengig personlighetsstruktur?

Les mer

Slik kan du bli en sjarlatan

Synske, spirituelle healere og ulike medier tjener godt. Du trenger ikke være klarsynt for å starte en slik bedrift. Alt som trengs er viljen til å lure folk – folk som vil bli lurt. Her er fremgangsmåten!

Les mer

Hva innebærer sosiale forskjeller

De som reagerer med psykosomatiske symptomer på psykisk belastning, mangler ofte ord for å uttrykke dype følelser. Studier viser også at følelsesspråket er dårligere i ”lavere sosiale lag”. En sammenheng?

Les mer

Likegyldighet i parforholdet

Likegyldighet er kanskje den alvorligste av sjelens sykdommer, og ofte er det denne sinnstilstanden som tar livet av et parforhold. Hvordan kan likegyldighet snike seg inn og slukke både varme og kalde følelser?

Les mer

Rausheten & åpenhetens psykologi

Livet er fult av tankefeller som forfører oss dersom vi ikke har lært å tenke oss om et par ganger før vi konkluderer. De beste menneskene jeg kjenner, er de som har få svar, men mange perspektiver.

Les mer

Ungdom & psykiske voksesmerter

Ungdom utvikler seg hele tiden, noe som kan være spennene, men også slitsomt, uforutsigbart, ustabilt og skremmende. ”Hvem er jeg?” er vanskelig å svare på når alt forandrer seg.

Les mer

Vi skaper vår egen virkelighet

Våre opplevelser av oss selv og verden filtreres gjennom et slags psykisk operativsystem som er installert og modifisert i takt med våre tidligere erfaringer. Det styrer oss uten at vi merker det!

Les mer

Fanget i egen virkelighetstunell

Hjernen er en dirigent som tolker nye opplevelser i lyset av tidligere erfaringer og kulturelle føringer. Vårt eget fortolkningsapparat begrenser vår opplevelse og forståelse av oss selv og verden.

Les mer

Min hverdag i gruppeterapi

Gruppeterapi er en prosess hvor man ser seg selv utenfra og andre innenfra – Vi lærer hverandre å kjenne på helt andre premisser enn i det sosiale livet. Personlig har det gjort meg mindre redd og mer glad i mennesker.

Les mer

Syklubbens psykologi

Mennesker samles jevnlig i grupper for å dyrke ulike aktiviteter. Det kan være hyggelig, men slike grupper har ofte flere funksjoner som er viktige i et psykologisk perspektiv. Syklubben kan forebygge psykiske plager.

Les mer

Bryt ut av negative livsmønster

Negative leveregler er langsiktige mønstre. De sitter som regel dypt inni oss, påvirker tanker og følelser, og i likhet med gamle vaner, er de vonde å vende. Her er oppskriften på endring av leveregler.

Les mer

Menn & kvinners forhold til mamma

Har menn et enklere og mer avklart forhold til sin mor enn kvinner? Har kvinner mer problemer med svigermor? For mange spiller mamma en sentral rolle, og det et tema i denne artikkelen.

Les mer

Slik brukes selvinnsikt i praksis

Ubevisste negative livsmønster sørger for at vi gjentar fortidens tabber. Selvutvikling handler om innsikt i egne livsmønster, og deretter om å legge en konkret plan for endring. Hvordan?

Les mer

Selv-innsikt må omsettes i praksis

Man kan forstå seg selv, sine følelser, tanker og handlinger ned til minste detalj, men så lenge man ikke klarer å implementere innsikten i selve livet, har man lite igjen for sin grubling.

Les mer
Webdesign av Comfyrene
Copyright © 2008-2014 WebPsykologen.no. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk m.v. – åndsverkloven – av 12. mai 1961. Publisering, kopiering og annen distribusjon av tekst on innhold er ikke tillat uten godkjenning fra WebPsykologen.no. Ta kontakt dersom det er spørsmål eller ønske om en avtale i forhold til dette materialet.