Forfattere Innlegg avSondre Risholm Liverød

Sondre Risholm Liverød

492 INNLEGG 169 KOMMENTARER
Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens Psykologi» og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet».

Lykke er ikke rikdom, evig ungdom eller godt vær, men snarere evnen til å engasjere seg dypt i livsprosjekter og installere en større mening i sine daglige bedrifter.

I vanskelige situasjoner trenger vi av og til gode råd, men alle råd er ikke like gode. Hva kjennetegner gode råd i et psykologisk perspektiv.

Dårlig selvtillit og mangel på bekreftelse er to ingredienser som ofte skaper konflikter i et parforhold. Selvusikkerhet skaper grobunn for sjalusi og irritasjon.

Det å være istand til å se forskjellen og gi slipp på det perfekte selvbilde, er å gjenvinne seg selv, og alt det verdifulle som følger med. "Så snart du stoler på deg selv, vil du vite hvordan du skal leve".

Tillit og mistillit representerer ofte et vanskelig dilemma. Tillit skaper selvtillit, mens mistillit kan ødelegge en god relasjon, men vi kan ikke alltid stole på barna våre?

Omsorgssvikt er en forferdelig affære som rammer barn. Alvorlig sviktede barn kan utvikle forstyrrelser i personligheten som hemmer dem senere i livet.

Placeboeffekten er et velkjent fenomen, men også et kontroversielt fenomen. Kan psyken påvirke kroppen? Har måten vi tenker på en reell innflytelse?

Kan positiv tenkning påvirker smerten? Ja, det er det mye som tyder på i følge positiv psykologi. Når alt kommer til alt er smerte en subjektiv opplevelse.

Ensomhet er en sinnstilstand som rammer alle mennesker, og kunsten er å takle det uten å havne i depresjon, angst og fortvilelse.

Mennesker har mange forskjellige sorgreaksjoner. Det kan ofte være vanskelig å møte mennesker i sorg. Hvordan skal man oppføre seg og hva skal man si?

Gamle minner kan plutselig ramme oss og anstifte angst og panikk i en ellers ufarlig situasjon. Tankekjør støy forstyrrer livet til mange mennesker.

Identitet og identitetskriser er et fenomen som hører til det å være mennesket, og spesielt det å være mennesket i en moderne tid.

Mye tyder på at emosjonell kontroll og fokus på en større mening langt utover ens eget liv er viktige aspekter ved mental balanse.

Biofeedback er en selvreguleringsterapi. Det handler om å lese kroppens responser på en direkte måte og dermed vinne mer innsikt i egne ubevisste reaksjoner.

"Vi er en teknologisk art, men vi trenger også en dyp forbindelse med naturen i våre liv,” sier utviklingspsykologen Peter Kahn.

Det finnes etter hvert en del studier som tyder på at Tai Chi som en aktiv meditasjon kan hjelpe deg å oppnå balanse i livet.

Selv om vi i et heldig øyeblikk føler oss lykkelige, så er det som regel en midlertidig følelse, og plutselig befinner vi oss atter en gang i den hverdagslige sumpen av stress, frykt, tvil og angst.

Mange av tankene våre er automatiske og ofte repeterer de seg selv uten vår bevisste innflytelse. Det skaper mentalt støy og anstifter angst og depresjon i følge Eckhart Tolle.

Undertrykte følelser, bitterhet og lite ansvarsevne, blandet med alkohol som en emosjonell ventil, fører ofte til familietragedie, vold og impulsive handlinger.

Vinterdepresjon kan utarte seg som en alvorlig depresjon, og den rammer et stort antall mennesker.

Sesongdepresjon kan oppstå både i løpet av våren og sommeren. Sommerdepresjon henger blant annet sammen med selvbildet og kroppsbilde. Varme og fuktighet, forandringer på timeplanen og ferie krever ofte mye ekstra krefter.

Freud så på drømmer som infallsporten til det ubevisste. Noen mener drømmen bearbeider følelsesmessige konflikter. Spørsmålet er hva drømmer egentlig er, og hvilken funksjon de har.

Man kan lærer seg å være oppmerksom på at man drømmer (lucid dreaming), noe som gir en helt ny arena for utfoldelse og psykologisk selvutvikling.

God kommunikasjon kan være vanskelig å vedlikeholde i dagliglivets stress. Evnen til å snakke sammen er en viktig ingrediens i det som kalles kvalitetstid. Hvordan oppnår man dette i et parforhold?

Drømmer kan spille en viktig rolle i psykoterapi. I denne videoen drøftes drømmens betydning for selvutvikling og psykologisk behandling.

Målet med psykoterapi er å bli mer oppmerksom på det som foregår i våre indre og ubevisste prosesser, og dermed avsløre uheldige mønster som hittil har hindret vår videreutvikling.

Her ser vi på myter om gruppeterapi, hvem kan gå i gruppeterapi, rammebetingelser i gruppepsykoterapi, bildeterapi, kroppsbevissthetsgruppe og terapeutens oppgave i gruppeterapi.

I et foredrag av psykolog Sondre R. Liverød ser vi på utviklingen av identitet. Hva er personlighet?

Mennesker skylder på andre, bruker hersketeknikker, fanges i tvangshandlinger og bruker humor for å takle emosjonelle konflikt. Dette er forsvarsmekanismer.

Her forteller psykologspesialist Sølvberg om transaksjonsanalyse som teoretisk verktøy for å forstå mellommenneskelige forhold.

Hva er psykoterapi og hva er gruppeterapi? Felles for psykoterapeutisk behandling er at helbredelsen finner sted gjennom utveksling av språk.

Positiv psykologi ønsker å styrke individets egen kraft og selvfølelse. Se videoene med Martin Seligman.

Vinterdepresjon er en depressiv lidelse som rammer personer som i utgangspunktet har en normal mental helse gjennom det meste av året, men plutselig opplever depressive symptomer om vinteren.

Filosofien bak positiv psykologi antyder at vår innstilling til livet kan ha en reell innflytelse på tilværelsen.

Disse videoene viser hvordan man kan bruke drømmer for psykologisk vekst og selvutvikling.

Det handler om drøm som fenomen og drømmens funksjon og betydning for menneskets psykologi.

Carl Rogers og klientsentrert terapi, Carl Gustav Jung og dybdepsykologi, John Bowlby og tilknytningsteori er tema i denne artikkelen med videoer.

Vi undersøker hvordan angst, stress og frykt driver forbrukermarkedet. Alt fra bilforsikring til treningsprogram, fra antioksidanter til svineinfluensa selges med en viss appell til menneskers bekymring.

Bevisst drømming er en selvutviklingsteknikk hvor man drar veksel på drømmen som arene for utfordring og personlig eksperimentering og vekst.

Finnes det situasjoner hvor selvmordet representerer et godt valg? Har vi lov til å ta vårt eget liv? Selvmord handler ikke bare om personlige kriser og psykologi, men også om livssyn og sosiologi.

Mennesket er et komplekst vesen, og i tilfeller av selvmord finnes det sjelden en enkeltstående faktor som kan forklare tragedien.

Spørsmålet er om noen mennesker er mer utsatt for selvmord enn andre? Og i så fall er utfordringen å kjenne igjen disse menneskene slik at man kan iverksette hjelpetiltak så tidlig som mulig.

Forekomsten av selvmord øker neste over alt i verden. Religion, medias innflytelse, globalisering, sosiale og kulturelle tilknytningsbånd er avgjørende faktorer.

Hypnose hjelper mennesker å utsette sine kritiske, selvdevaluerende og bekymrede tankerekker, og på den måten flytte fokus til her-og-nå og en avslappende tilstedeværelse i nuet.

Alkohol, tobakk, narkotika, gambling, shopping, sex, mat, videospill, internett og jobb er de 10 vanligste formene for avhengighet. Hva kjennetegner disse formene for avhengighet?

Er avhengighet en sykdom eller et valg? Er det selvmedisinering? Er det forårsaket av psykososiale faktorer, genetikk og/eller fysiologi?

Noen teorier betrakter schizofreni som en regresjon til et nivå hvor individet ikke evner å skille mellom seg selv og omverdenen eller mellom drøm og virkelighet.

Noen forstår schizofreni i forhold til svangerskapskomplikasjoner, Kreaplin forstår lidelsen som en gryende demens og Kurt Goldstein sammenligner schizofreni med organisk hjerneskade.