Psykiske lidelser

Psykiske lidelser

Angst depresjon, personlighetsforstyrrelser, PTSD, psykose, traumer, schizofreni og andre psykiske lidelser er tema for WebPsykologens artikler i denne kategorien.

Hvis du forstår mer av bakgrunnen for hvordan din «psyke» fabrikkerer alle dine opplevelser av deg selv og ditt liv, kan det hende du kan gjøre noen justeringer som kan forandre hele livet ditt.

Dersom vi i større grad ser sammenhengen mellom det vi har opplevd og den vi er i dag, så blir vi bedre kjent med oss selv og våre reaksjonsmønstre, samtidig som det ofte er første skritt på veien mot et rikere liv.

Det virker som om mange av våre store problemer er et resultat av mange mindre problemer vi ikke har tatt på alvor. Se videoen om selvdisiplin og psykisk helse.

Alt vi opplever er i bunn og grunn en fortolkning. Tidligere erfaringer og vonde følelser kan farge våre opplevelser. Psyken er hjernens operativsystem, og dette systemet bør fungere optimalt.

Mentalisering handler om å forstå sine egne og andres tanker, følelser og motiver. God mentaliseringsevne er forbundet med god psykisk helse. Kan vi trene opp mentalisering?

Innenfor psykisk helse kan man risikere å få forskjellig behandling for samme diagnose. Hvorfor er det slik? Vet man egentlig hva som hjelper, eller prøver man seg bare fram?

I dette videoforedraget kan du bli med på en reise gjennom menneskets utvikling. Hvordan ble du den du er i dag? Hva er personlighet? Hvordan formes vår personlighet, og kan vi endre oss?

Plutselig angst eller panikkangst er ikke et uvanlig fenomen. Jeg opplevde dette på babysang. Hvordan skal vi forstå denne typen angst, og hvordan skal vi bli kvitt den? Her er min historie.

Mye av menneskets motivasjon og drivkraft stammer fra en følelse av mindreverd. Vi handler ut i fra et behov for å kompensere for en opplevd tilkortkommenhet. Er det virkelig dette som driver oss?

Psykosen karakteriseres av hallusinasjoner og vrangforestillinger, og det er en alvorlig tilstand som krever medisinsk oppfølging. Antipsykotisk medisin er ofte en del av behandlingen, men bivirkningene kan være store.

Mange mennesker opplever angst i løpet av livet. Angst kommer i ulike varianter. Medisiner kan ha en god effekt, men man må alltid overveie bivirkninger og andre ulemper. I denne artikkelen ser vi på behandling av angst.

Når vi opplever angst, forsøker vi gjerne å unngå ubehaget eller erklære krig mot oss selv. Det er en dårlig strategi. Sosial angst takler vi best dersom vi aksepterer frykten fullt og helt. Lær deg hvordan!

Noen knytter seg tett til sine nærmeste, mens andre angriper som beste forsvar. Personligheten er farget av fortiden, og de fleste av oss gjentar gamle vaner uten å legge merke til det. Kjenner du deg igjen her?

Gjennom oppveksten utvikler vi ulike strategier i møte med livet. Noen velger å trekke seg unna, isolere seg og være uavhengig av andre. Det er trygt å være selvforsynt, men det kan også være ensomt.

Noen møter verden med en mur av mistillit hvor de stadig forventer at andre har skjulte og lumske motiver. Slik kan livet bli en anstrengende kamp. Forholdet til andre blir preget av konkurranse, istedenfor åpenhet og tillit.

Gjennom oppveksten utvikler vi reaksjonsmønstre for å få det vi trenger av omsorg. Noen klamrer seg til andre og noen går til angrep for å ”vinne sin plass”. Som voksne kan mønstrene fungere mot sin hensikt.

En fobi kan være knyttet til en spesifikk hendelse tidligere i livet, den kan gå i arv fra foreldre eller være den synlige siden av et problem som stikker dypere og knytter seg til selvfølelse eller eksistensielle dilemmaer.

Følelser er ikke fakta. Vonde følelser betyr at du enten bevisst eller ubevisst tenker noe negativt og tror på det. Tankefeller forstyrrer livet, men de kan avsløres for å få det bedre. Her er de vanligste tankefellene.

De fleste vet at det ikke er farlig å ta heis, men likevel er frykt for å ta heis et ganske utbredt fenomen. Hvorfor reagerer vi med frykt for noe som ikke er farlig, og hvordan bli kvitt det?

Frykten for fiasko eller muligheten for å tape ansikt og dumme seg ut, er sannsynligvis noe som ligger latent i de fleste av oss. Hvordan skal vi forstå og bli kvitt prestasjonsangst?

I denne artikkelen skal vi plukke fra hverandre araknofobi eller edderkoppfobi for å undersøke hvordan den ”psykologiske oppskriften” på irrasjonell frykt for edderkopper kan oppstå og behandles.

I terapi forsøker man blant annet å "tenke på sin egen tankegang". Det kan styrke vår ”selvinnsikt”, men for noen kan ”innadvent grubling” bli et farlig prosjekt hvor man mister seg selv.

Den avhengige personen er passiv og lener seg på andre for støtte. De har problemer med å ta valg, liker ikke å være alene og har ofte en engstelig fremtoning. Hvordan utvikles en avhengig personlighetsstruktur?

Følelser og impulser man ikke makter å tolerere, kan komme til uttrykk i handling. Selvskading, overspising, misbruk, arbeidsnarkomani og slagsmål kan være eksempler på utagering av følelser.

Nevrotisk er et begrep som brukes på folkemunne, og det assosieres gjerne med mennesker som virker følelsesmessig forknytt. De rydder på overflaten, for å få ro på innsiden. Hva innebærer det?

Depresjon er et stort folkehelseproblem. Veien inn i depresjon er som regel sammensatt, og veien ut kan være like sammensatt, men det finnes kanskje en smart måte å orientere seg ut av depresjonen på?

Ved vold, voldtekt og overgrep er frykt en følelse som kan hjelpe offeret til handling i overlevelsens tjeneste, men store traumer kan kronifisere fryktreaksjonen på en måte som hindrer videre livsførsel. Fryktens ansikter.

Når vi må unngå situasjoner som gir følelsesmessig gjenklang vi ikke makter å forholde oss til, er vi på flukt fra oss selv. Angsten spiser seg inn på livet og skaper begrensninger som til sist blir et psykisk fengsel.

Når vi møter en reel fare, reagerer kroppen med alarmberedskap. Når vi reagerer med frykt i situasjoner som egentlig ikke er farlige, kaller vi det for angst. Lær deg hvordan innsikt i følelser demper angsten.

Opplevelsen av lite innflytelse på eget liv kan føre til utrygghet og tap av mening. Man kan føle seg bundet og styrt av ytre omstendigheter. Hva er egentlig forholdet mellom fri vilje og psykisk helse?

Alle har nevrotiske trekk som skaper psykiske spenninger og hemmer følelsesmessig frihet. Det hindrer spontane opplevelser og reaksjoner, tapper oss for energi og ødelegger evnen til å fungere fleksibelt.

En «internetthypokonder» tilbringer mye tid på nett hvor han eller hun søker opp informasjon om alvorlige sykdommer og diagnostiserer seg selv. Her er det mange feller som fører til økt angst og uro.

Sosiale fobier er vanligvis forbundet med lav selvfølelse og frykt for kritikk, å bli flau, ydmyket eller skamfull som følge av sine handlinger eller prestasjoner i sosiale sammenhenger.

Nattspisere våkner gjerne opp flere ganger om natten for å spise, og suget etter mat er som regel knyttet til matvarer med mye fett, salt eller sukker. Problemet kan kobles til depresjon og selvtillit.

Depresjon rammer mange av oss, og i noen tilfeller trenger man medisiner. Antidepressive virker på "balansen" i hjernens "nevrokjemi", men hvordan fungerer de? Og hva kjennetegner en depresjon?

WebPsykologen snakker om oppvekst, barn, utviklingen av personlighet, psykiske plager, forebygging og selvutvikling fra et biopsykologisk perspektiv. Det er også snakk om pupper, fjellklatring og psykoterapi.

Fysisk sult er ikke alltid det som driver oss til å spise. Mange bruker mat for å unngå følelser eller som substitutt for mellommenneskelig kontakt. Forskjellen på psykisk og fysisk sult blir uklar.

Impulsiv spising er ikke klassifisert som en psykisk lidelse, men regnes ofte som et symptom på depresjon, angst og andre spiseforstyrrelser. Psykologisk sett handler det mye om følelser.

Tvangsnevrotikeren forholder seg til fornuft og orden på bekostning av følelser og spontanitet. Behovet for kontroll kan gi problemer med å ta valg, sovne, ha sex og uttrykke sinne på en adekvat måte.

Psykopaten blir ofte kalt ”sjarmør og tyrann”. Noen lar seg fascinere og forføre av psykopatens manipulerende egenskaper, og noen drapsmenn har fans og mottar frierbrev. Hvordan forstår vi dette?

I en familie hvor en person lider av angst og fortrengt aggresjon, risikerer man at de andre medlemmene blir medspillere i et psykisk drama som handler om å unngå konfliktfulle temaer og sterke følelser.

Noen former for angst er primært et resultat av lite toleranse og uttrykksmuligheter for sterke følelser. Følelser vi ikke makter å ta innover oss, blir våre fiender, og det kan ende med voldsom panikkangst.

Psykopater responderer dårlig på medisiner og psykoterapi. Når behandling ikke vinner frem, er kanskje forebygging beste alternativ? Kan vi oppdage potensielle drapsmenn og psykopater i ung alder?

Bør man tilby psykiatrisk behandling hvis psykopaten oppfører seg antisosialt som følge av følelsesmessig underernæring? Men behandling har liten eller ingen effekt på antisosiale symptomer. Hva gjør vi da?

Rousseau mener at mennesket er grunnleggende godt. Hobbes påstår at vi er født med potensial til å gjøre onde ting. Har ondskap en årsak? Utvikles ondskap på linje med annen psykopatologi?

Ritualer kan forankre oss i øyeblikket, gi ro, skape samhørighet, indusere en følelse av kontroll og trygghet, men ritualer kan også utvikle seg i retning av tvangslidelser og gjøre livet til en uutholdelig flukt.

Ken Wilber påstår at mennesker som begynner å merke på ubehaget ved livet, samtidig er i ferd med å våkne opp til en dypere erkjennelse. Fordi vi unnviker lidelse eller tolker den feil, blir vi sittende fast i smerten.

Mange identifiserer seg i for stor grad med egne tanker og følelser, som om de inneholder sannheten om hvem vi er og definerer vår verdi som menneske. Dette kan være utmattende og kanskje roten til psykiske plager?