#4 – Trenger vi religion?

#4 – Trenger vi religion?

  «Jeg synes det er feil av deg å angripe folks tro på denne måten. Religion er opium for folket. Mange mennesker trenger religion, og det må du tenke på før du forsøker å slå beina under dem! Dessuten hadde vi ikke hatt denne interessante diskusjonen hvis ikke jeg trodde på Gud.»

  Det er en av våre lange diskusjoner om tro og tvil som strekker seg inn i de sene nattetimer. Han fikk siste ordet, men diskusjonen følger meg inn i helgen. Min gode venn er «hobbyreligiøs» og tar på seg forsvaret for religion i våre samtaler. Han har mange gode poeng, og kveldens diskusjon dreide seg om behovet for religion. Jeg argumenterte for at vi hadde klart oss bedre uten, men hans siste setning får meg til å tenke. Det er til og med denne setningen som er utgangspunktet for hele dette prosjektet: Jeg kunne aldri ha laget en podcast om tro og tvil dersom ingen trodde på Gud.

  print
  Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens Psykologi» og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet».

  3 KOMMENTARER

  1. Vi trenger sann religion, som finnes i bibelen . Der har vi gudommelige prinsipper, som er like aktuelle nå, som de var for flere tusen år siden, nettopp fordi menneskene har det samme grunnleggende behovene nå som tidligere. Sann religion hjelper oss til å ta gode valg på mange områder i livet, både når det gjelder arbeid og fritid, oppdra barn, råd og prinsipper for ekteskap og familie. En kan lære å ha en god oppførsel som ikke skader andre og seg selv, ja være et fredelig menneske. En kan unngå mange av de fellene som ellers flere menneskene går i, som for eksempel det å ha kjærlighet til penger, I dagens verden så belaster en ikke samfunnet med unødig sorg og lidelser, som skadelig alkoholmisbruk, kriminelle handlinger, som overgrep, hærverk, innbrudd, vold og drap, og overfylte fengsler, hvis en praktiserer sann religion. Alt dette og mer til er også en stor økonomisk belastning for samfunnet.

  2. På den annen side , så har verdens religioner virket splittende og ødeleggende på menneskeheten. Det er noe vi bare registrerer. Falsk religion forener ikke mennesker, selv ikke innen den samme religion. Et rike som er i opposisjon til seg selv kan ikke bli stående, sies det. Hvis det var slike religioner en skulle sette sin lit til, så hadde jeg for min del heller foretrukket å være humanetiker, eller i verste fall Ateist . Verdens religioner går i krig, noen kaller det hellig krig, men utfallet er ikke selektivt, slik det var med de bibelske hellige krigene, der kun de onde ble utryddet. eller fikk sin rettferdige dom av Gud. Protestanter dreper protestanter, katolikker dreper katolikker, hvor er religionen son skal forene dem i fred og kjærlighet ? Slik religion trenger vi absolutt ikke.

  3. Det er mange som sier , at de ikke er interessert i religion, og det er svært forståelig. Det meste av religion gir ikke folket det de trenger, tvert i mot. Religionene er årsak til så mye elendighet på denne jord, bibelen sier rett ut at den har drevet åndelig hor med kongene på jorden, og har stor blodskyld på seg, og blir omtalt som en skjøge. Skjøgen blir identifisert i bibelen med navnet » Babylon den store» ( den falske religion verdensrike ) Det verste Babylon den store, er at den har ført stor vanære over Gud med sin virksomhet. Dette har også vært med på å fremmedgjøre oppriktige mennesker til å finne Gud.

  Legg igjen et svar