#214 – Hvordan hjelpe en person med selvmordstanker?

Ved hjertestans trenger vi å vite noe om hjerte- og lungeredning. På samme måte bør vi vite litt om selvmord for å redde en venn eller oss selv i en mørk stund.


I denne episoden skal jeg se på risikofaktorer og varseltegn på selvmord. Hvordan hjelpe en person med selvmordstanker og hvordan vurdere selvmordsfaren? Dette er vanskelige spørsmål, og nærmest umulig å lage en fullverdig «oppskrift». Jeg gjør likevel et forsøk. I en serie kortere episoder har jeg valgt å sette selvmordet på agendaen. Hvert år er jeg på kurs i hjerte- og lungeredning, noe som gjør meg i stand til å starte gjenopplivning på en person med hjertestans. Imidlertid er det et faktum at verken trafikkulykker, overdoser eller kreft tar like mange liv som selvmord blant unge voksne i Norden. Kanskje er det like viktig å lære seg en type førstehjelp ved selvmordsfare. I alle fall kan det være lurt å ha tenkt litt på selvmordet før vi eventuelt møter fenomenet, enten hos oss selv eller hos noen andre. Det er ikke så uvanlig å ha selvmordstanker i perioder av livet, men heldigvis er det mer uvanlig å handle på selvmordstanker. Ofte er selvmordstanker et symptom på et dypereliggende problem, og hvis vi kan nøste oss innover til kjernen i problemet, kan det hende vi finner en bedre løsning enn døden. 

Selvmord var årsak til ca. 35 % av alle dødsfall blant unge mennesker i aldersgruppen 15–24 år i 2016. Det betyr at selvmord var den nest hyppigste dødsårsaken i den aldersgruppen dette året.

338 personer døde av selvmord i aldersgruppen 35–64 år. Det var også 35 selvmord (19 menn og 16 kvinner) blant unge under 20 år og 22 selvmord blant eldre – 80 år og over.

Henging og kvelning var de vanligste metoder for selvmord blant begge kjønn og var dødsårsak i 276 selvmord (44,9 %). Imidlertid var det bemerkelsesverdige kjønnsforskjeller. Den nest vanligst selvmordmetoden var skyting og eksplosive stoffer blant menn, mens det var forgiftning blant kvinner.

Oslo hadde det høyeste absolutte tall på selvmord med 75 selvmord, som tilsvarer en rate på 13,0 per 100 000 innbyggere over 10 år, etterfulgt av Hordaland med 67 selvmord (14,8 per 100 000) og Akershus med 52 (10,1 per 100 000). Hedmark fylke hadde den høyeste selvmordsraten (18,2 per 100 000) og Akershus den laveste (10,1 per 100 000 innbyggere over 10 år).

I 2016 var januar måneden med høyest antall selvmord, etterfulgt av mai og april.

Hva skal man gjøre når noen vi kjenner planlegger et selvmord? Hvordan kan vi vite at de tenker på selvmord? Hva kan vi si for å hjelpe dem? Det er mange spørsmål, og jeg tror at det vil hjelpe oss å vite svaret på noen av dem, akkurat som det hjelper oss å sette i gang med hjerte- og lungeredning i en akuttsituasjon hvis vi har vært på kurs og vet hvordan det gjennomføres.

Denne episoden baserer seg hovedsakelig på følgende artikkel:

Hvordan hjelpe en person med selvmordstanker?

Her ser vi på risikofaktorer og varseltegn på selvmord. Hvordan hjelpe en person med selvmordstanker og hvordan vurdere selvmordsfaren?

 

Kilder

1) Thomas E. (2005) Why People die by Suicide. The President and Fellow of Harvard University. Hentet fra: http://books.google.com/books?id=C7uiA5EB5GAC&pg=PA70&lpg=PA70&dq=suicide++identity+Joiner&source=bl&ots=L3BeYpmZG7&sig=rGmjDKw-dIVPZwl1UZzmomoyTWA&hl=en&ei=Tl4hS9qjIYjIlAei1LiFCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CCMQ6AEwBg#v=onepage&q=&f=false

2) All About DepressionStaff (2009).Suicide and Depression. All About Depression [online]. Hentet fra http://www.allaboutdepression.com/tre_10.html

3) American Foundation for Suicide Prevention Staff Writer (2009) Risk Factors for Suicide. American Foundation for Suicide Prevention [online]. Hentet fra http://www.afsp.org/index.cfm?fuseaction=home.viewPage&page_id=05147440-E24E-E376-BDF4BF8BA6444E76

4) American Foundation for Suicide Prevention Staff Writer (2009) Depression and Suicide Prevention. American Foundation for Suicide Prevention [online]. Hentet fra: http://www.afsp.org/index.cfm?fuseaction=home.viewpage&page_id=050CDCA2-C158-FBAC-16ACCE9DC8B7026C

5) Conroy, David L. (2009). Nine ways to help a suicidal person; and Suicide Warning Signs. Metanoia [online]. Hentet fra http://www.metanoia.org/suicide/whattodo.htm

6) Conroy, David L. (2009) Handling a call from a suicidal person. Metanoia [online]. Hentet fra http://www.metanoia.org/suicide/sphone.htm

7) American Foundation for Suicide Prevention Staff Writer (2009) When You Fear Someone May Take Their Life. American Foundation for Suicide Prevention [online]. Hentet fra http://www.afsp.org/index.cfm?fuseaction=home.viewPage&page_id=F2F25092-7E90-9BD4-C4658F1D2B5D19A0

8) Suicide Staff (2009)Norway Suicide Hotlines. Suicide [online]. Hentet fra http://www.suicide.org/hotlines/international/norway-suicide-hotlines.html

 

Av Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here