#228 – Trening av kropp og sinn

Mange har ambisiøse nyttårsforsetter og planer om å skjerpe seg i det nye året. Pass på at dine ambisjoner er forankret i en god plan. Her er mine beste tips for bedre livsstil. Fysisk aktivitet, mental trening, meditasjon, terapi, dietter og yoga. Hvor skal man begynne? Og hvordan henger dette sammen? Dette blir en episode om folkehelse i jungelen av livsstilsråd.


Nytt år og nye muligheter. I tidligere episoder har jeg etterlyst et litt bredere fokus på menneskets helse. Jeg har blant annet foreslått at psykiske utfordringer ikke nødvendigvis bør diagnostiseres, men snarere betraktes som perioder med litt svak «mental kondisjon». Mange psykiske plager, stress, angst og depresjon er ikke sykdommer, men signaler vi må lytte til for å kalibrere vårt eget mentale maskineri. Det er signaler som forteller oss at vi ikke vedlikeholder og utvikler våre mentale muskler på en tilfredsstillende måte. Symptomer av psykisk karakter forteller oss at vi ikke har god nok mental kondisjon til å håndtere livets utfordringer,  men hva skal vi gjøre med det? 

Hvis jeg sliter med kondisjon, vet jeg at jeg må trene og vedlikeholde trening over lang tid for å gjenvinne pusten og unngå påfølgende livsstilssykdommer. På samme måte tror jeg at vi kan trene vår «mentale kondisjon» for å tolerere stress, følelser, konflikter og kriser av mer eksistensiell karakter. Det er imidlertid lett å vite hva man skal gjøre for å forbedre oksygenopptak og løpe langt uten å stryke med av åndenød. Det er dessverre ikke fullt så enkelt å vite hvordan man skal bygge opp sin mentale kondisjon, og det er tema for dagens episode.

Kanskje har du allerede et nyttårsforsett. Hvis du er interessert i hvordan du kan etablere en god plan for mentalt vedlikehold, så har jeg i dagens episode en oppskrift. Denne oppskriften har jeg snakket om tidligere, men både i mitt yrkesaktive og private liv finner jeg frem denne modellen ved begynnelsen av et nytt år. Den hjelper meg å orientere seg i skogen av gode forlaga for å leve et rikere liv. I tillegg hjelper den meg å lage et slags «livsstilsprogram» som passer for meg. Dagens episode mener jeg kan fungere som et helhetlig kart over ulike aspekter ved menneskets liv og helse. Det er en oversikt som skriver seg fra Platon, og den viser oss at menneske er et resultat av både kropp, sinn og samhandling med andre. Hvis vi skal tilstrebe balanse i eget liv, må vi sørge for å ha et øye for alle fasettene som inngår i det typisk menneskelige. Hvis du har et ensporet nyttårsforsett, er det ikke sikkert at det vil tjene deg på en god måte. Fordel tiden du har til rådighet på ulike aktiviteter. 

I andre segment av dagens episode skal du få et gjenhør med mitt forslag til en helhetlig ivaretakelse av både kropp, psyke og relasjon. Det er et foredrag jeg holdt på legekonferansen i Agder i januar 2020. Salen huset 120 leger som sannsynligvis hadde kjennskap til alt jeg sa, men likevel satte pris på en påminnelse. Håper du får samme opplevelse. 

Forholdet mellom fysisk og psykisk helse

I første del av dagens episode skal jeg snakke direkte til deg som vil vite mer om fordelen ved fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er viktig for mental helse, og hvordan det fysiske og det psykiske henger sammen, blir i dag opptakten til et enda mer holistisk perspektiv på helse. Min erfaring er at pasienter med psykiske plager, som supplerer samtaleterapi med regelmessig fysisk aktivitet og trening, har bedre progresjon, gjenvinner god livskvalitet raskere og har mindre tilbakefall. Dette er ikke så merkelig, og forskning kan forklare oss hvordan dette henger sammen.

Første del av denne episoden er basert på følgende artikkel:

Treningsgrupper & psykisk sunnhet

Min erfaring er at pasienter med psykiske plager, som supplerer samtaleterapi med regelmessig fysisk aktivitet og trening, har bedre progresjon, gjenvinner god livskvalitet raskere og har mindre tilbakefall.
Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here