#235 – Skjerp deg, for å unngå depresjon!

"Ta deg sammen og skjerp deg!" Denne setningen er kanskje ikke så veldig terapeutisk, men konfrontasjoner kan være viktig for å stimulere forandring. Dr. Phil er ekspert på utfordrende kommentarer.

Jeg var innom Norges Glasset på NRK P1 for å snakke om dr. Phil. Jeg hadde akkurat hørt ham på podcasten til Joe Rogan, og jeg innrømmer at dr. Phil er en mann som har interessert meg i mange år. Jeg har dessverre sett få av sendingene på TV, men jeg har lest boken hans som heter «Life strategier». Det var en interessant bok av en forfatter og psykiater som snakker «rett fra levra». Dr. Phil er en konfronterende terapeut, og i visse henseende kjenner jeg meg litt igjen i en slik terapeutisk stil eller holdning. I denne episoden skal du først få høre et utdrag fra Norges Glasset hvor vi drøfter dr. Phil, og deretter skal jeg gjøre litt rede for kognitiv psykologi, og hvordan det kan avhjelpe depresjon. Jeg skal rett og slett gjengi hovedpoengene fra en av de første og mest toneangivende bøkene innenfor den kognitive terapien, nemlig boken til Albert Ellis og Robert Harper som kom i 1961 og heter «A guide to rational living». 

Dr. Phil tilhører også den kognitive skolen når det kommer til mange av hans terapeutiske teknikker, og han har dessuten en tydelig forankring i atferdsterapi. Selv har jeg aldri identifisert meg som en kognitiv terapeut. Jeg er nok mer forankret i psykodynamisk teori, mentalisering og dybdepsykologi i mitt terapeutiske virke. Det jeg eventuelt har til felles med dr. Phil, er en tendens til å si ting rett ut, og spørsmålet er om det egentlig er en god terapeutisk strategi. Dette reflekterer jeg over i et foredrag på universitetet i Agder den 12. mars 2019, og et utklipp av dette foredrag utgjør siste segment i denne episoden av SinnSyn. 

Etter innslaget fra Norges Glasset med dr. Phil som tema, skal jeg altså oppsummere «A Guide to rational living», og som tittelen antyder, handler det om å forholde seg så rasjonelt som mulig til sitt indre liv, og dersom vi klarer å følge Ellis og Harper sine anbefalinger, mener de at vi vil unngå både angst, depresjon, stress, lav selvfølelse og indre uro.

Dersom vi forstår hvordan enkelte irrasjonelle tanker fører til negative følelser, har vi nøkkelen til å unngå depresjoner og andre utmattende følelsessvingninger. Ellis og Harper har angivelig skrevet en veileder som kan frita oss for depresjon. Dette, og mye mer, er tema for denne episoden av SinnSyn.

Sondre Risholm Liverød
Psykologspesialist
WebPsykologen.no og SinnSyn

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here