#250 – Psykiske behov

Med kunnskap om psykologi, kan vi forstå vår egen fortid i et større perspektiv. Fortiden påvirker nåtiden, og dermed er denne typen selvinnsikt avgjørende for mental helse.

I de kommende ukene har jeg tenkt til å holde fokus på negative livsmønstre, eller hvordan man kan komme seg ut av en psykologisk autopilot som kjører oss inn på blindveier. Jeg vil se litt på hva som forårsaker såkalte negative livsmønstre eller negative leveregler basert på ideene til teoretikerne bak skjema-terapi, nemlig Young og Klosko. Det er et velkjent tema fra SinnSyn, men kanskje vi mangler noen tips og triks til hvordan man bekjemper sine mellommenneskelige uvaner eller relasjonelle vranglære fra tidligere konflikter og problemer. I dagens episode vil jeg gå gjennom hva man trenger gjennom oppveksten for å unngå at feil og mangler blir til destruktive livsstrategier i voksen alder. Hva kjennetegner egentlig en optimal oppvekst? Hva trenger et barn for å utvikle seg til et modent og veltilpasset menneske? Dette er relevenat for oss som er foreldre. Kanskje kan vi justere kursen i møte med egne barn dersom vi innser at vi er i ferd med å gå på et skjær. Det kan også være relevant for dem som har manglet noe, eller fått noe med seg i bagasjen, som kanskje fører til uro, depresjon eller andre plager i voksen alder. Med litt kunnskap om psykologi, kan vi kanskje forstå vår egen fortid i et litt større perspektiv. Kanskje innser vi at enkelte ting manglet eller ble undergravd av de som tok vare på oss. Denne innsikten må man ikke bruker som et anker for videre livsutfoldelse, men snarere som et springbrett for å kompensere eller kalibrere seg selv ut i fra ny innsikt, og dermed er vi ikke lenger fanget av fortiden, men i en posisjon hvor gamle spøkelser ikke lenger hjemsøker oss i like stor grad.

Spørsmålet er simpelthen: Hva trenger vi psykologisk sett for selvrealisering og vekst? Mennesket er et komplisert sosialt vesen med en del psykologiske behov. Når disse behovene ikke er tilfredsstilt, lever vi ikke optimalt.

Psykologiske mangler kan gi seg utslag i en rekke symptomer og frarøve oss livskraft. I denne episoden skal vi gå gjennom noen av de viktigste psykiske behovene vi har. Dersom vi sliter med uro, stress, angst, depresjon, følelsessvingninger, utmattelse eller andre ubehageligheter, kan det være at vi har forsømt våre behov eller lever på måter som hindrer oss i selvrealisering og tilfredshet. Uansett kan det være nyttig å kjenne til våre grunnleggende psykiske behov slik at vi vet hva vil skal se etter når livet møter oss med motvind og ubehag.

Få med deg alt på Patreon

Siste del av denne episoden var kun et lite utdrag fra et foredrag om negative leveregler. Synes du denne tematikken er interessant, finner du en egen episode om nettopp dette på min Patreon-side. Det er episode #18 som heter «Det du trenger for selvrealisering». 

Vi er alle mennesker med gode og mindre gode erfaringer, og det gjør oss unike. Det hender også at vi utsettes for ting som «psykologisk sett programmerer» oss på måter som blokkerer livsutfoldelse på enkelte områder. I så tilfelle er det viktig å oppdage dette, forstå det, og kanskje gjøre en aktiv innsats for å rekalibrerer våre mer destruktive mønstre. Akkurat som vi kan ha uvaner hvor vi sitter krumbøyd på stolen og utvikler pukkelrygg hvis vi ikke retter oss opp, man vi orientere oss “psykologisk feil”, noe som ikke fører til pukkelrygg, men til andre typer skader. Vår feilaktige fysiske fremtoning på en stol, er ergoterapeutens domene, mens våre psykiske uvaner sorterer under psykologi. 

Fordi vi er mennesker tror jeg de fleste av oss har noen mindre attraktive egenskaper som kanskje er kimen til både stress, usikkerhet og dårlige relasjoner. Jeg mener imidlertid at det er mye man kan gjøre for å bli den personen man ønsker å være. Jeg tror nærmest det er et slags moralsk imperativ og se for seg en variant av oss selv som er litt rausere og mer harmonisk enn den vi lever som nå. Ikke bare for vår egen del, men for alle de som har med oss og gjøre, og kanskje spesielt våre nærmeste og eventuelt våre barn. Dette sorterer delvis under det jeg tidligere sa med hensyn til å sette seg mål og visualiserer sin fremtid. I alle fall er ønsket om psykologisk utvikling, eller mental trening, mer innsikt og en litt større dybde i våre små og store livsprosjekter, blant målsetningen på det jeg kaller mitt “Mentale treningsstudio“.

Vi du høre mer om tematikken fra dagens episode, kan du altså skaffe deg et abonnement på mitt mentale treningsstudio og søke opp episode #18 om «Det du trenger for selvrealisering». Den er publisert på Patreon sammen med en masse annet ekstramateriale.

www.patreon.com/sinnsyn kan du altså støtte denne podcasten med et selvvalgt beløp i måneden. Det er ressurskrevende å drive en podcast, men heldigvis er det flere av dere som har valgt å støtte SinnSyn på Patreon. Det hjelper meg å holde hjula i gang både på webpsykologen.no og på SinnSyn. Som takk for støtten får du et eksklusivt medlemskap i mitt mentale treningsstudio. Det innebærer mange flere episoder av SinnSyn, mine bøker i lydbokversjoner, videomateriell som ikke publiseres andre steder og ikke minst en rekke øvelser som har til hensikt å forankre den psykologiske teorien i praksis. Mange har mye (selv)innsikt og psykologisk klokskap i hodet, men hvis ikke man kan omsette det i hverdagslivet, har det liten verdi. Jeg mener at hjernen er en muskel som må trenes på lik linje med resten av kroppen. Med andre ord får vi en hjerne som reflekterer måten den blir brukt på, akkurat som kroppen vår. Vil du ha mentale treningsøvelser, mer SinnSyn hver måned og en mulighet for å gi din støtte til podcasten, da er Patreon/sinnsyn stedet for deg. Her finner du også en ny episode om våre «psykiske behov», og mer om psykologien i såkalte negative leveregler. I tillegg kan du høre meg lese mine bøker om psykologi og selvutvikling. Både «Selvfølelsens Psykologi» og «Jeg, meg selv og selvbildet» publiseres kapittel for kapittel for Patreon-supportere i lydbokversjon. Jeg har også flere lydbøker på trappene som vil dukke opp i nær fremtid. Alt sammen kan du få med deg dersom du blir en av mine høyt verdsatte Patreon-supportere. Håper å se deg på Patreon! Ellers kan du vente deg en ny episode her på SinnSyn om kort tid! På gjenhør.

Kilder

Young Jeffrey E. & Klosko Janet S. (1995). How to break free from negative life patterns and feel good again. USA: Penguin Putnam, Inc. (Anbefales!)

Young, Jeffrey, Klosko, Janet S. & Weishaar, Marjorie (2003) Schema Therapy. Guilford Publications.

Perry, Christopher (1989). Defense Mechanism Rating Scale. Fifth edition. Oversatt av Kjølbye, Morten og Sørensen, Per: De psykiske forsvarsmekanismer. Instrument til klinisk vurdering af de psykiske forsvarsmekanismer. (Boken kan anskaffes ved henvendelse til Morten Kjølbye ved psykoterapeutisk avdeling, Psykiatrisk hospital i Århus, Skovagervej 2, 8240 Risskov.)

 

 

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here