#252 – Hvordan endre negativt tankegods?

Er det du som bestemmer hva du skal tenke og føle? Eller gjør hjernen akkurat som den vil? Hvis den gjør som den vil, hvorfor plager den oss? Dette er sentrale spørsmål som psykologien har beskjeftiget seg med siden fagets opprinnelse. Kanskje kan vi opparbeide oss litt mer bestemmelsesrett på det som foregår i vårt mentale maskineri, noe som kan gi oss ganske store helsegevinster, i alle fal bedr psykisk helse og et mer harmonisk liv.

Freedom of the mind concept as a tree in the shape of a human head trapped by branches shaped as an open birdcage or bird cage for personal growth and escaping obstacles of life for change as a metaphor for thinking outside the box.

Mye av det vi tenker, føler og foretar oss er diktert av ubevisste krefter. Ubevisste negative mønster kan snike seg inn i vårt mentale liv og ødelegge for oss, men slike livsmønster kan endres. Hvordan?

Her på WebPsykologen har vi en slags «personlighetstest» eller et selvhjelpsprogram som sikter på å identifisere såkalte negative leveregler. Leveregler er et begrep fra teorien til Young og Klosko, og det refererer til langsiktige mønster som ligger dypt i oss og styrer måten vi tenker, føler og handler på. Vonde erfaringer gjennom livet skriver seg inn i vårt «psykologiske repertoar» og blir en del av oss. Kritikk, mobbing, avvisning, separasjon, vold eller trakassering er bare noen faktorer som kan gi dype sår. Det kan legge seg som en slags “ondartet svulst” på selvfølelsen og bli en negativ del av vårt livsperspektiv gjennom hele livet. Negative leveregler er ikke noe vi alltid er bevisst, men det kan likevel styre vårt liv inn på destruktive blindveier uten at vi er klar over det.

Hva er skjematerapi?

Skjematerapi er en terapiform utviklet av den amerikanske psykologen Jeffrey E. Young.

Terapien er en integrativ terapiform som kombinerer kognitive terapimetoder med gestalterapiteknikker og visualiseringsøvelser. Skjematerapeuten hjelper pasienten med å finne problemområder som oppleves som fastlåste, for deretter å utforske hvordan disse har utviklet seg fra barndommen. Et viktig poeng er å se hvordan mestringsstrategier som har vært hensiktsmessig tidligere i livet kan forsterke problemområdene i voksen alder. Problemområdene kalles skjema eller livsregler, og et viktig mål i terapien er å igjenkjenne skjemaene, og senere endre disse.

Man jobber også med å bevisstgjøre pasienten hvilke modus pasienten er i i terapitimen. Modus er en emosjonell og atferdsmessig tilstand som er mer eller mindre ubevisst og er en konsekvens av skjemaene. Det er et mål at pasienten lærer seg å gå inn i en «sunn voksen-modus», d.v.s en tilstand der pasienten kan ha sunn egenomsorg og konstruktiv metakognisjon.

Skjematerapi har meget gode terapeutiske resultater for personer med personlighetsforstyrrelser og anbefales av nestoren i kognitiv terapi, Aaron T. Beck. Terapiformen har stor anvendelse og anbefales dersom pasienten ønsker og trenger et terapeutisk tilbud som går ut over klassisk kognitiv korttidsterapi.

Jeffrey Young er en person som har påvirket meg mye som terapeut. Jeg har hørt ham på forelesninger, lest mye av det han har skrevet og fulgt arbeidet hans gjennom mange år. Jeg tror det er hans pedagogiske skrivestil som fanget meg i første omgang, og deretter har jeg fått tiltro til hans teorier og kliniske metoder. Jeffrey Young har innsett at innsikt i problemets natur ikke er nok til å skape forandring, noe jeg selv har erfart i møte med hundrevis av pasienter. Selv om vi forstå intellektuelt at vi gjentar et mønster som reflekterer vonde erfaringer fra oppveksten, er ikke denne innsikten nok til at vi endrer kurs. Selv om vi forstår vårt eget mønster, hvorfor det dukker opp og i hvilke situasjoner, kan det fortsatt hende at vi gjentar nettopp dette mønsteret selv om vi innser at det er skadelig. Fornuften vår vinner ikke over følelsene eller vår innebygde psykologiske autopilot. For å endre seg, må man aktivt trene på endring i lang tid. Akkurat som ved fysisk aktivitet, kan vi forstå prinsippene i eksempelvis vektløfting, men denne innsikten gjør oss ikke sterkere. Vi må løfte vekter i henhold til de metodene vi har lært oss, og dette må vi gjenta veldig mange ganger før vi får en sterkere kropp. Jeg har sans for skjematerapi fordi den presenterer innsikt på en lettfattelig måte, og deretter kommer den med mange konkrete forslag til hvordan man skal implementere innsikten i eget liv. I dagens episode skal vi se litt på denne typen endringsprosesser, og i de kommende episodene her på SinnSyn skal vi fortsette i dette sporet og undersøke hva Jeffrey Young mener når han påstår at innsikt ikke er nok for å skape forandring.

For den psykologisk interesserte

Takk for at du hører på SinnSyn og takk til alle dere som nå støtter dette prosjektet på Patreon. Som de fleste vet, har jeg en Patron-side jeg kaller et «mental treningsstudio». Det er rett og slett en plattform hvor du finner masse ekstramateriale fra SinnSyn. Du finner flere episoder, videomateriell, mentale treningsøvelser og ikke minst mine bøker i lydbok versjoner. Hver måned leser jeg nye kapitler fra “Selvfølelsens Psykologi”, “Jeg, meg selv og selvbildet” og etterhvert vil jeg starte på “Psykologens journal”. Når du hører dette, finner du i alle fall hele Selvfølelsens Psykologi tilgjengelig som lydbok på Patreon, og det er jeg som leser. Hver måned legger jeg altså ut nytt materiale på Patreon, og alt sammen blir tilgjengelig for medlemmene på det «mentale treningsstudio». Dersom du finner verdi her på SinnSyn, og har lyst og mulighet til å støtte dette prosjektet, så kan du altså gå inn på Patreon med et selvvalgt beløp, og det trenger ikke koste mer enn en kopp kaffe eller to i måneden. Det koster tid og økonomiske ressurser å holde SinnSyn på luften, og heldigvis har jeg den siste tiden fått god støtte av mine Patreon-supportere. Tusen hjertelig takk til dere som har valgt å støtte prosjektet med et abonnement på mitt mentale treningsstudio. Det hjelper meg å holde hjulene i gang her på podcasten, og det gjør at jeg kan prioritere prosjektet høyere. Tusen hjertelig takk!

Hvis du tenker på et medlemskap, og er spesielt interessert i dette med negative leveregler, kan jeg røpe at episode 18, 19 og 20 på Patreon, er viet til Young og Kloskos ideer om negative livsmønstre. Hvis du er litt over middels interessert i psykologi og selvutvikling, håper jeg at du vil trives på Patreon. Et abonnement er mulig å si opp når som helst, og det er etablert for dere som har lyst og mulighet til å støtte prosjektet. Til dere som ikke har økonomiske midler til dette, er det selvfølgelig veldig forståelig, og dere skal få ukentlige episoder som normalt her på den åpen podcasten. Jeg vil at mest mulig skal være gratis og tilgjengelig for alle. Som Patreon supporter støtter man podcasten, og på den måten er man med på å finansiere hver episode som dukker opp her på SinnSyn. Takk for støtten, takk for engasjementet og på gjenhør i neste episode.

 

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here