#259 – Følelser og deres funksjon

Vi skal snakke om hvordan følelser – eller mangel på følelser – kan styre menneskers hverdag, deres relasjoner og sosiale liv.

 – Følelsenes kjennetegn, funksjon og vrangsider

Jeg har snakket med Tone Nordmann-Eide om følelser. Hun har nemlig skrevet en bok om tema som heter Følelser – kjennetegn, funksjon og vrangsider. I denne boken utforsker hun 12 av våre mest sentrale følelser ut ifra sentrale teorier, forskning og klinisk praksis der menneskets følelsesliv står i sentrum. Du lærer hvordan følelser – eller mangel på følelser – kan styre menneskers hverdag, deres relasjoner og sosiale liv.

Tone går igjennom hvordan disse følelsene – kjærlighet, interesse, glede, redsel, sinne, tristhet, avsky, skam, skyld, sjalusi, misunnelse og forakt – utvikles og erfares, hvilket budskap de har og hvordan de kommer til uttrykk. I tillegg viser boken hvilke konsekvenser det kan få for vår fungering når den følelsesmessige utviklingen hemmes eller forstyrres.

Følelser er først og fremst skrevet for deg som tar profesjonsutdanningen i psykologi eller for deg som tar master- eller videreutdanning innen psykologi og psykisk helsearbeid. Boken vil også være et nyttig oppslagsverk for psykologer, psykoterapeuter og annet helsepersonell, samt fagpersoner som ønsker mer kunnskap og trygghet for å jobbe med menneskers følelsesliv. Boken passer også for deg som er nysgjerrig på følelsenes iboende natur og kraft til å forme våre liv.

Tone Normann-Eide er psykologspesialist og ansatt ved Oslo universitetssykehus. Hun har også en bistilling som universitetslektor ved Universitetet i Oslo, hvor hun underviser studenter som tar profesjonsutdanningen i psykologi. Jeg kjente ikke Tone fra før, men hun viste seg å være en særdeles hyggelig, klok, interessert og engasjert dame. Det var veldig spennende å snakke med henne, og nå skal du få være med inn i samtalen. Velkommen til en emosjonell episode av SinnSyn.

Det var altså samtalen med Tone Normann-Eide. Vi snakket både litt om følelser generelt, og noen ganger litt mer spesifikt om enkelte følelser. Jeg har selv forsøkt å finne en slags oversikt over følelsene våre, hvordan de fungerer og hva de heter. Hver følelse kan også ha mange navn, litt avhengig av kontekst, intensitet og så videre. Som avslutning på dagens episode skal jeg spille av denne lista med følelser. Jeg ser for meg at hver følelse hører til i en familie av følelser som ligner hverandre, men likevel er litt forskjellig. Kanskje er vi tjent med flere navn å samme følelse for legge merke til nyansene. Denne lista du nå skal få høre, rett og slett for å få en oversikt over følelsene våre, hvordan de fungerer og hva følelser i samme gate heter, er hentet fra kapittel 1 i min bok Selvfølelsens Psykologi – Bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Denne boken har jeg nå lest inn som lydbok for patreon supportere. Hvis du vil ha hele boken som lydbok, kan du når som helst gå til https://www.patreon.com/sinnsyn og tegne et abonnement. Da får du tilgang til masse ekstramateriale fra denne podcasten, inkludert Selvfølelsens Psykologi som lydbok. Selvfølelsens Psykologi inneholder over 20 øvelser myntet på å styrke menneskers selvfølelse. En av disse øvelsene handler om å bli bedre kjent med sine følelser, både hvordan de kan tjene oss på en god måte, og hvordan de fungerer på vrangsiden. Derfor ble listen over følelser et appendiks til boka slik at man skulle ha muligheten til å gjøre øvelsene med listen over følelser tilgjengelig.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here