#270 – Avhengig

Avhengighet representerer en psykologisk dynamikk som reflekteres i de fleste av oss. Avhengighet er ikke en sykdom, men en mestringsstrategi.

Når vi tenker på avhengighet, tenker vi ofte på rusmidler, men det er en ganske snever innfallsvinkel til menneskets avhengige tilbøyeligheter. I dagens episode snakker jeg om avhengighet, og jeg baserer meg tidvis på tankene til Gabor Mate. Mate er et usedvanlig vennlig vesen med et særdeles empatisk blikk på menneskers lidelse. Han er lege, født i Ungarn på slutten av 2. verdenskrig, men praktiserer i Kanada. Han har lang erfaring med familieterapi og har en spesiell interesse for utviklingspsykologi og traumer, og ikke minst deres potensielle livslange innvirkning på fysisk og mental helse.

Dr Gabor Mate er også en av verdens mest anerkjente tenkere rundt avhengighetens psykologi.

I den prisbelønte moderne klassikeren som heter «In the Realm of Hungry Ghost» tegner Gabor Mate oppe en helhetlig og medfølende tilnærming til avhengighet, enten det gjelder alkohol, narkotika, sex, penger eller noe annet selvdestruktivt. Han presenterer det ikke som et fenomen begrenset til noen få ulykkelige sjeler, men som et kontinuum som går gjennom (og til og med underbygger) samfunnet vårt; ikke som en medisinsk “tilstand”, men snarere et resultat av et komplekst samspill mellom personlig historie, emosjonell utvikling, kulturelle vinder, kapitalismens hegemoni og hjernekjemi.

Jeg har selv hatt stort utbytte av å lese Gabor Mate, og jeg har hatt utbytte av å se ham på youtube eller høre ham på podcaster. Det er en mann med en sympatisk fremtoning og mange fine tanker om vår menneskelige eksistens. Det blir dagens anbefaling fra SinnSyn, og nå går vi over til refleksjoner rundt alt det vi mennesker foretar oss for å unngå noe annet. I dag vil jeg se på avhengighet som alt vi gjør som gir en tilfredsstillelse i øyeblikket, men straffer seg på lengre sikt dersom det blir et mønster i vår atferd.

Når vi ser på avhengighet på et kontinuum, og ikke som en lidelse man enten har eller ikke, blir fenomenet relevant for oss alle.

Vi du høre mer om denne teamtikken, har jeg laget en eksklusiv epiosde på Patreon. Den heter #27 – Alle er litt avhengige.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here