#284 – Orden og kaos

Med ordenspatologi er man kontrollerende, bekymret, ufleksibel og rigid. Med kaospatologi er man utsvevende, impulsiv og grenseløs. En balanse mellom orden og kaos er viktig for en godt liv.

Vi engasjerer oss i spill for å gi livet et skinn av mening, men spillene har flere funksjoner. Blant annet bidrar de med forutsigbarhet. Disse tankene slo meg sist gang jeg besøkte alternativmessen. Jeg ble sittende i et telt med en spåkone. Hennes styrke er at hun kan lese fremtiden i dine hender. Hun gjør det uforutsigbare forutsigbart, og det er mange villig til å betale mye for. Alt som er usikkert, skremmer oss. Plutselige hendelser kan sette oss helt ut av kurs, og det stiller store krav til omstilling og fleksibilitet. Vi liker alt som er forutsigbart, og de som selger forutsigbarhet, har utvilsomt en god forretningsidé.

Ett av menneskets mest grunnleggende problem handler om hvordan vi skal leve i en verden hvor vi ikke kjenner alle fakta. Ofte er det slik at vi mangler den informasjonen vi ønsker oss mest. Eksempelvis kan vi ikke vite noe sikkert om vår egen fremtid. Vi kan planlegge så godt det lar seg gjøre, men likevel vil det være mange tilfeldigheter utenfor vår kontroll. Kanskje er det på grunn av livets uforutsigbarhet at mennesket liker spill og regler. Når vi spiller et spill, opplever vi gjerne en form for guddommelig allvitenhet. I spillets lille univers kan man til en viss grad «se fremtiden», og det gir oss velbehag. Selvfølgelig blir vi raskt lei av de enkleste spillene. Når spillerne lærer av sine feil og forstår virkningen av alle trekk, blir forutsigbarheten kjedelig.

I visse psykologiske teorier deler man psykiske plager inn i to hovedkategorier. Det gir ikke et veldig nyansert bilde av psykisk lidelse, men illustrerer noen sentrale problemområder. Det er ordenspatologi og kaospatologi. Noen mennesker er besatt av orden og oversikt. De forsøker å planlegge livet ned til minste detalj, blir stresset når noen viker fra planen og har problemer med å reorganisere seg raskt og smidig. De kan virke kontrollerende fordi de hele tiden har et underliggende behov for å ha ting på sin måte. De frykter kaos og uforutsigbarhet, noe de altså forsøke å kompensere for gjennom detaljstyring, orden og rigide kontrollregimer. Ordenspatologi gir lite rom for fleksibilitet. Det er vanskelig å nyte livet fordi man er overopptatt av å kontrollere tilværelsen slik at man aldri blir «tatt på senga». Målet er å gjøre livet så forutsigbart som mulig, men fordi livet dypest sett er uforutsigbart, er dette et umulig prosjekt. Likevel tilstreber de total kontroll, fordi uten denne kontrollen overveldes de av maktesløshet. Hvis livet er uforutsigbart, og man ikke kan kontrollere sin skjebne, befinner man seg i en hjelpesløs posisjon som genererer store mengder angst. Disse menneskene kaller vi for kontroll-freaker på folkemunne, og de kan være vanskelige å leve med eller samarbeide med. Det enorme behovet for orden og forutsigbarhet kveler all form for kreativitet og lekenhet, noe som overskygger alt som minner om glede og livskvalitet hos disse menneskene. Med andre ord en vanskelig og anstrengende livsorientering, men når det først oppstår en krise, er de ofte svært godt forberedt. Tanken er at de på et eller annet nivå kan lure døden, sykdom og alle andre tilfeldige krumspring i livets bokholderi ved å være forut og forberedt på det meste. Kanskje er de bedre organisert når det virkelig blir vanskelig, men samtidig mangler de spontanitet og fleksibilitet til å håndtere utfordringer som ikke passer inn i beredskapsplanen de har fra før. Ordenspatologi i overdreven grad kan gi symptomer som kroppslige plager, spiseforstyrrelser, ulike typer angst og depresjon.

Som motpolen til en person med ordenspatologi, finner vi personen med kaospatologi. Dette er selvsagt tvangsnevrotikerens motpol. Her hersker uorden, impulsivitet, store følelsessvingninger, tendens til minste motstands vei, hedonistiske tilbøyeligheter og en litt uoversiktlig livsførsel. Uorden, mangel på oversikt og impulsivitet kan også gjøre at relasjoner blir turbulente og flyktige. Her har vi mennesker som drukner i det kaoset som nevrotikeren, eller personen med ordenspatologi, frykter mest av alt. Når kaos møter orden, vil den kaotiske oppleve ordensmennesket som kjedelig og stivnakket, mens ordenspersonen vil oppleve kaoset som umodent, ubetenksomt, utflytende, grenseløst og skremmende.

Kaos kan være kreativt og vitalt, men også impulsivt og grenseløst på et nivå som kan skade personen selv og andre. Kaos-krefter og behov for orden finnes i alle mennesker, men når det oppstår en ubalanse mellom disse tendensene, havner man i det jeg her beskriver som to karakteristiske former for psykopatologi.

Yin og Yang

Kaos og orden representeres gjennom Yin og Yang i Østens mer mystiske tradisjoner. Det sorte er kaos, mens det hvite er orden. Liver bør hele tiden leves i balansen mellom disse kreftene. Ved for mye orden blir livet stivt, forutsigbart, kjedelig, grått og potensielt sett uten særlig vitalitet. Man etablerer faste vaner på de fleste områder, og blir lett stressa hvis noe oppstår som hindrer gjennomføring av etablere rutiner. Med ordenspatologi er man så redd for det uforutsigbare at man forsøker å sitte helt stille i båten for å unngå enhver bevegelse som fører til bølger og uro. Sånn sett går man glipp av de mulighetene som krever at vi tar noen sjanser og tåler litt risiko. De som er fanget på den sorte siden, altså i for mye kaos, risikerer å leve ganske intenst, mens også så turbulent og halsbrekkende at det går ut over både helse og relasjoner.

Yin og Yang er altså forholdet mellom sort og hvitt, eller orden og kaos, og symbolet, med en prikk av sort i det hvite og en prikk av hvit i det sorte, viser oss at det alltid er mulig å skape mer orden i kaoset, eller våge litt mer uforutsigbarhet hos det mer stringente ordensmennesket.

Nå skal du få være med inn i biblioterapi hvor jeg drodler litt mer over disse kreftene og hvordan de kommer til uttrykk i menneskers liv. Blant annet snakker jeg om perfeksjonisme og hvordan perfeksjonistens vanvittige krav og strenge standarder ligger i kategorien jeg her kalle for ordenspatologi. Ellers snakker jeg også om at de kaotiske menneskene vil dø ut hvis det plutselig røyner på. Da er det de med god orden som kan manøvrere seg ut av krisen, men dette resonnementet viser seg å være ganske korttenkt. Muligens er det de kreative menneskene, som tåler og omfavner kaoset, som håndterer krisesituasjoner best. De er simpelthen i stand til å improvisere når ting går skeis. Med andre ord er det fordeler og ulemper på begge sider av Yin og Yang, og den kjedelige psykologiske lærdommen er som vanlig at balanse er det beste.

Velkommen til en ordenspreget, svært uperfekt og kaotisk episode av SinnSyn.

Bli Patreon medlem

Siste del av denne episoden var kun et kort utdrag fra en lenger episode som er postet i sin helhet på https://www.patreon.com/sinnsyn. Vil du høre en hel time til om forholdet mellom orden og kaos, og ikke minst hvordan behovet for forutsigbarhet eller perfeksjon og orden kan frarøve et menneske alt som ligner på glede og livskvalitet, kan du altså besøke min patreon-side, som jeg også kaller mitt «mentale treningsstudio». Der inne finner du en episode som heter #30 – Perfeksjonismens forbannelser. I tillegg finner du nærmere hundre andre poster fra denne podcasten. Vil du har mer SinnSyn hver måned, kan du altså gå til min Patreon-side. Her finner du masse eksklusivt materiale. Her er det flere episoder av SinnSyn, mentale øvelser, mye videomateriale og jeg leser bøkene mine, kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på SinnSyn, vil ha mer SinnSyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde hjula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for denne podcsten. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lysene er på her inne på SinnSyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere SinnSyn hver uke! Tusen takk for det!

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here