#313 – 13 tegn på emosjonell intelligens

I 1995 publiserte psykolog og vitenskapsjournalist Daniel Goleman en bestselgende bok som introduserte verden for begrepet emosjonell intelligens. Emosjonell intelligens refererer til evne til å forstå og håndtere følelser, og denne egenskaper, også kalt EQ, øker sjansene for suksess på en rekke områder i livet. Boken, som rett og slett heter «Emosjonell intelligens», har hatt stor innflytelse på hvordan man siden tenke om menneskers følelser og atferd.

Siden emosjonell intelligens er en egenskap som har stor betydning for hvordan vi håndterer livet og relasjoner, noe som igjen korrelerer med suksess både på hjemmebane og på jobb, er det kanskje naturlig å lure på hvordan vi ligger an. Hvor emosjonelt intelligent er du? Dette er selvfølgelig vanskelig å måle, men det finnes en del parametere hvor enkelte skårer bedre enn andre. Dette er noe jeg har snakket om i flere av episodene å SinnSyn som omhandler mindfulness. I dag skal jeg innlegg med 13 kjennetegn på emosjonell intelligens. Dersom du nikker bekreftede eller gjenkjennende til flere av disse punktene, tyder det på en velutviklet emosjonell intelligens. Hvis ikke du kjenner deg igjen, er det heller ingen grunn til å fortvile, men snarere anerkjenne et stor utviklingspotensial. I motsetning til den kognitive IQen, som vi tenker er relativt stabil over tid, er emosjonell intelligens noe man kan trene opp.

Før vi går til dagens hovedsegment, vil jeg altså introdusere deg for 13 tegn på emosjonell intelligens.   

1. Du tenker på følelser

Emosjonell intelligens begynner med det som kalles selv- og sosial bevissthet, evnen til å gjenkjenne følelser (og deres innvirkning) hos både deg selv og andre.

Den bevisstheten begynner med refleksjon. Du stiller spørsmål som:

Hva er mine emosjonelle styrker? Hva er svakhetene mine? Hvordan påvirker mitt nåværende humør mine tanker og beslutninger? Hva skjer i andre menneskers indre liv som påvirker hva de sier eller gjør?

Å gruble på denne typen spørsmål gir verdifull innsikt som kan være med på å stimulere din emosjonelle intelligens. Denne typen undring og refleksjon over hva som skjer i vårt eget psykiske liv, hvordan dette påvirker oss i møte med andre og hva som egentlig foregår i andres mentale landskap, er altså springbrettet for utviklingen av EQ, og jeg kaller denne typen refleklsjoin for SinnSyn. Og jeg legger ikke skjul på at boka til Daniel Goleman, både den som heter «emosjonell intelligens» og den som heter «destruktive følelser» har vært blant mine viktigste inspirasjonskilder og bestemmende for hvordan jeg selv tenker om psykologi og følelser.

2. Du tar en pause

Det betyr rett og slett at du stopper opp og tenker deg om før du snakker eller reagerer, spesielt i litt vanskelige situasjoner. (Enkelt i teorien, vanskelig i praksis.) Dette er rett og slett en teknikk som sørger for at vi unngår premature og dårlige beslutninger eller responser.

3. Du er bevisst tankene dine

Du har ikke alltid helt kontroll over følelsene som dukker opp i et gitt øyeblikk. Men du kan kontrollere reaksjonen din på disse følelsene – ved å fokusere på tankene dine. (Du kan ikke forhindre at en fugl lander på hodet ditt, men du kan forhindre at den bygger et rede.)

Ved å beholde fokus på hvordan du tenker og fortolker dine reaksjoner, unngår du å bli en slave av følelsesmessige svingninger. På denne måten vil du oppleve større grad av kontroll, mindre fanget av humør og sterke følelser, noe som igjen gir det større mulighet for å leve i harmoni med dine mål og verdier.

4. Du nyttiggjør deg kritikk

Ingen liker negative tilbakemeldinger. Men du vet at kritikk er en sjanse til å lære, selv om den ikke blir levert på den beste måten. Og selv når det er ubegrunnet, gir det deg et vindu inn i hvordan andre tenker.

Når du mottar negative tilbakemeldinger, holder du følelsene i sjakk og spør deg selv: Hvordan kan dette gjøre meg bedre?

5. Du er autentisk

Autentisitet betyr ikke å dele alt om deg selv, til alle, hele tiden. Det betyr å si hva du mener og være åpen om egne intensjoner og hvordan de korresponderer med dine holdninger, verdier og prinsipper. Du blir en person andre vet hvor de har, og du tåkelegger ikke dine intensjoner og meninger med diffuse strategier eller manipulerende teknikker.

6. Du utviser empati

Evnen til å vise empati, som inkluderer å forstå andres tanker og følelser, hjelper deg med å få kontakt med andre. I stedet for å dømme andre, jobber du hardt for å se ting gjennom øynene deres.

Empati betyr ikke nødvendigvis å være enig med en annen persons synspunkt. Det handler snarere om å forstå den andre, og deretter forsøke å etablere en bro mellom det du selv mener og den andres holdninger. Denne måten å møte andre mennesker på borger for dypere om mer tillitsfulle relasjoner.

7. Du roser andre

Alle mennesker trenger anerkjennelse. Ved å rose andre, gir du dem en verdfull gave, samtidig som dy styrker relasjonen. Her er de verdt å merke seg at man må gi tilbakemeldinger med autensitet. Det vil si at man ikke bare sir ting fordi det er hyggelig, men fordi det er ektefølt fra din side. Hvis ikke du kjenner så mye godhet for den andre, kan du begynne å se etter dette, noe som igjen vil styrke din evne til å fokusere på det gode i andre. Når du i tillegg deler det du ser, inspirerer du andre til å være den beste versjonen de klarer av seg selv.

8. Du gir nyttige tilbakemeldinger

Negative tilbakemeldinger har stort potensiale for å skade andres følelser. Når du innser dette, omformulerer du kritikk som konstruktiv tilbakemelding, slik at mottakeren ser det som nyttig i stedet for skadelig. Du unngår ikke å si det, men du formidler dine meninger på en forsonende måte. Dette er virkelig en kunst. Mange sier aldri noe negativt og spolerer dermed andres mulighet for innsikt og endring.

9. Du har evnen til å beklage

Det krever styrke og mot å kunne si at du beklager. Men å gjøre dette viser ydmykhet, en egenskap som er tillitsvekkende og sympatisk.

Følelsesmessig intelligens hjelper deg å innse at unnskyldning ikke alltid betyr at du tar feil. Det betyr å verdsette forholdet ditt mer enn egoet ditt.

10. Du tilgir og glemmer

Å være langsur er omtrent som å plante kniven i såret og la den ligge der. Mens den personen du er sint på fortsetter med livet sitt, blir du sittende igjen i forbitrelse med litt forhøyet blodtrykk og dobbelt så stor sjanse for å få hjerte- og karsykdommer.

Når du tilgir og glemmer, hindrer du andre i å holde følelsene dine som gisler – slik at du kan komme deg videre.

11. Du holder dine forpliktelser

Å bryte avtaler er en uting. Når du gjør det til et slags prinsipp å holde ord – i store og små ting – blir du ansett som pålitelig, noe som igjen styrker dine relasjoner.

12. Du hjelper andre

De fleste bryr seg egentlig ikke om hvor du ble uteksaminert, eller om dine tidligere prestasjoner. Men timene du er villig til å ta ut av timeplanen din for å lytte eller hjelpe spiller en stor rolle. Hjelpsomme mennesker bygger tillit og inspirerer andre. Det er med på å stimulere en slags godhet for menneskeheten.

13. Du beskytter deg mot følelsesmessig sabotasje

Du innser at emosjonell intelligens også har en mørk side – for eksempel når enkeltpersoner prøver å manipulere andres følelser for å fremme en personlig agenda eller hevde en egoistisk sak. Du innser dette og setter grenser.

Dette var 13 punkter som kjennetegner emosjonelt intelligente mennesker. Nå skal du få være med til en times refleksjon rundt vår evne til å håndtere følelser, mens først la oss kort høre fra Daniel Goleman. Jeg anser ham som en særdeles dyktig fagperson og han fremstår på en måte som gjør at liv og lære går hånd i hånd hos denne mannen.

Patreon

Vil du har mer SinnSyn hver måned kan du altså gå til min Patreon-side. Her har jeg lagt ut masse eksklusivt materiale. Her er det flere episoder av SinnSyn, mentale øvelser, mye videomateriale og jeg leser bøkene mine, kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Jeg har allerede lest inn hele «selvfølelsens Psykologi – Bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes». Hvis du finner verdi her på SinnSyn, vil ha mer SinnSyn hver måned, inkludert «Selvfølelsens psykologi» som lydbok, og videre følge opplesingen av «Jeg, meg selv og selvbildet», og du har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde hjula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lysene er på her inne på SinnSyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere SinnSyn hver uke! Tusen takk for det!

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here