#455 – Lav sosial status & høy sosial angst

De rike blir rikere, og vi andre føler oss stadig mer utilstrekkelig fordi vi måler oss med de som har mer. Det eskalerer sosial angst og andre negative helsekonsekvenser.

Gender Wage gap concept. Man and woman figurines standing on top of the pile of coins. Copy space

Hva handler sosial angst egentlig om? En redsel for å bli bedømt negativt ligger vel kanskje ved kjernen. Men lege, professor og hypokondriekspert, Ingvard Wilhelmsen, mener dette kan defineres enda enklere.

Sosial angst, sier Wilhelmsen, handler egentlig om kun én ting: «Hva synes folk om meg?» Så spør han selv:

– Er det egentlig viktig?

En fobiker vil trolig svare ja. Men Wilhelmsen vil si nei. Fordi han vet man aldri vil få noe klart svar på hva andre tenker og mener om en.

Man kan følge med på hva folk sier. Man kan tippe hva de tenker. Man kan tolke utsagn eller mangelen på utsagn.

Man kan ta post mortem-øvelsen – dissekere hele selskapet i ettertid for å finne ut hva hver og enkelt synes.

– Men problemet er: Du kan aldri få greie på det. Det er prinsipielt utilgjengelig. Og hvorfor skal man bruke tiden på det? Selv om du dybdeintervjuet alle som én om deres mening om deg, kan du ikke vite om de snakker sant, sier Wilhelmsen, og sannsynligvis så har han rett. Men likevel er det mange av oss som har probelemr i sosiale settinger, og kanskje er årsaksforholdet i sosial fobi litt mer komplisert enn det Wilhelmsen påstår.

I dagens episode skal jeg dykke ned i sosial angst, og jeg skal relatere fenomenet til sosial status. Jeg mistenker at mange mennesker føler seg underlegne, både sosialt, økonomisk og psykologisk, og at denne følelsen avstedkommer en slags psykososial fattigdom som ødelegger helsen vår. Det viser seg at 80% av de som føler seg fattige, egentlig ikke er fattige objektivt sett, altså målt opp mot inntektsevne og fattigdomsgrensen. Men det er likefullt mange som føler seg fattige, og kanskje fordi de stadig sammenligner seg med folk som har mer. Når vi lever i en verden hvor grunnlaget for å sammenligne oss med andre blir stadig større, tror jeg mange sammenligner seg oppover og ser til folk som har mer, enten det dreier seg om popularitet, materielle goder eller sosial kapital. Sånn sett vil stadig flere av oss føle oss tilkortkomne, og denne følelsen tror jeg er med på å forsterke det vi kaller sosial angst.

Dette skjer på et personlig nivå, men det kan tenkes at økende grad av sosialt ubehag også påvirkes fra et makronivå. Det er nemlig slik at verden i dag bebor stadig større forskjell mellom mennesker, med en liten minoritet av individer som har mer rikdom enn halvparten av verdens befolkning. Denne ekstreme ulikheten deler oss inn i forskjellige leire og tærer på tilliten vår til hverandre. Det gjør oss syke, ulykkelige, stressede og politisk nærsynte. Det undergraver våre prestasjoner og truer selve demokratiene våre. For å gjøre noe med denne situasjonen, så må man involvere seg i politikk og stemme for en radikal omfordeling av goder, men det er ikke gjort på en uke eller ett år.

Jeg skal ikke snakke så mye om politikk i dagens episode, men se på hva vi kan gjøre på egenhånd for å unngå følelsen av å være mentalt eller sosialt fattig.

Kort sagt bør du bestemme dine egne verdier og ønsker i stedet for å sammenligne deg selv med andre.

Prøv å legge merke til når du ubevisst sammenligner deg med andre. Se opp for en følelse av vag angst for at noe ikke er godt nok. Begynn å undersøke følelsen. Hva er det egentlig? Sjampoen din er for billig, kanskje. Eller plantene dine er for triste. Men vent – hvor kommer dette fra? Er du virkelig misfornøyd med plantene dine, eller besøkte du tilfeldigvis en venn i går som dyrker en tropisk jungel i leiligheten sin? Og hvis du har det, hva har endret seg? Ingenting har vel egentlig endret seg. Det eneste som skjer her er at du sammenligner deg selv med noen andre i stedet for å bestemme dine egne verdier og ønsker. Å snakke deg selv gjennom tankeøvelser som disse kan gjøre det lettere å bryte den tragiske uvanen vi har med å sammenligne oss «oppover». Her er det mye på snakke om og mange interessante psykologiske eksperimenter som kaster lys over tematikken.

Jeg bygger mye av dagens episode på boken The Broken Ladder (2017) som utforsker de psykologiske, fysiske og sosiale konsekvensene av økende ulikhet. Etter hvert som de rike blir rikere, viser det seg at alle andre føler seg fattigere, uavhengig av materielle omstendigheter – men selv om vi objektivt sett har nok, vil følelsen av underlegenhet medføre en kaskade av negative helsekonsekvenser.

The Broken Ladder er skrevet av Keith Payne som er professor i psykologi og nevrovitenskap ved University of North Carolina og en ledende ekspert på hva skjevfordeling gjør med mennesker rent psykologisk sett. Jeg bruker dette som et interessant springbrett for å snakke om en følelse mange av oss har, nemlig ubehag i sosiale settinger. Velkommen til en ny sosial fobisk episode av SinnSyn.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here