#74 – Kryptert rapport fra det ubevisste

Den kognitive psykologien anbefaler oss å kaste et kritisk blikk på vår egen tankevirksomhet, men hvor kommer tankene fra?

Hør hele episoden her

I dagens episode skal jeg snakke om litt ulike innfallsvinkler til psykologisk behandling eller psykologisk selvutvikling. Den kognitive skolen er opptatt av de tankene som dukker opp i bevisstheten vår. Hva sier de? Er det positive eller negative? Er de veltilpassa den situasjonen vi er i? Hvis det viser seg at en stor del av tankene som blafrer forbi i vårt indre liv er av depressiv karakter eller angstprovoserende, bør vi fungere som en slags påtalemyndighet ovenfor vår egen tankevirksomhet, og dermed utfordre perspektivene som tankene bærer med seg. Du må fungerer som aktor og påtalemyndighet ovenfor din egen hjerne. Først bekrefter du at du har sett og hørt tanken, er oppmerksom på følelsen som assosieres til tankegodset, og deretter spør du om rasjonalt bak en slik vurdering er berettiget. Hvorfor tenker du på denne måten? Deretter må du svare, men også dette svaret må du stille kritiske spørsmål. Spør hvorfor minst fem ganger for å grave ned i motivasjonen bak bestemte tankemønstre. Dette er i korte trekk den kognitive psykologen.
Det neste spørsmålet er hvor disse tankene kommer fra. Her vi dybdepsykologien foreslå at tankene er driftet av ubevisst psykisk materiale. Tankene og følelsene vi er oppmerksomme på, er variantene som viser seg for vår bevissthet, mens årsaksforholdene som ligger til grunn for denne måten å tenke på, er ofte skjult for oss og stammer fra det ubevisste. Dermed er den mer psykoanalytiske delen av psykologen opptatt av å dykke ned i det ubevisste og avsløre dybden i vår motivasjon og måten vi tenker på. Her er det ofte tolkning av drømmer som representerer den såkalte kongevei til det ubevisste.
I dagens episode skal jeg følge denne logikken og gå fra tanker og holdninger, og se på hvordan de kan motbevises i den kognitive selvhjelpens navn, og deretter undersøke metoder for å dykke ned i det ubevisste via drømmene og drømmetydning. Velkommen til en ny episode av SinnSyn for patreon-supportere.
Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here