Å miste selvtilliten

Det å være istand til å se forskjellen og gi slipp på det perfekte selvbilde, er å gjenvinne seg selv, og alt det verdifulle som følger med. "Så snart du stoler på deg selv, vil du vite hvordan du skal leve".

Så snart du stoler på deg selv, vil du vite hvordan du skal leve“. Forskjellen mellom virkeligheten og vår egen oppfattelse av vårt perfekte Selv, er nettopp den forskjellen som i noen tilfeller kan gjøre regnskap for tap av selvtillit. Det å være istand til å se forskjellen og gi slipp på det perfekte selvbilde, er å gjenvinne seg selv, og alt det verdifulle som følger med. Når vi holder fast ved et bilde av oss selv som ikke nødvendigvis stemmer overens med hva vi egentlig er, setter vi oss selv i en posisjon som er vanskelig å opprettholde, mentalt krevende og stadig truet i forhold til tap av selvtillit.

Andreas har bestemt seg for å bli regnskapsfører. Onkelen hans er regnskapsfører, en onkel som har reist over hele verden og øyensynlig er meget suksessfull. Andreas har alltid beundrer sin onkel og måten han vinner andres beundring på. Den bereiste onkelen tar gjerne kontroll over en samtale på en slik måte at mennesker rundt ham står som fjetret når han snakker. Helt siden barndommen har Andreas villet bli som ham.

Andreas er atten år og ved et vendepunkt i livet. Det valget han tar nå vil påvirke hvordan han kommer til å tilbringe store deler av arbeidslivet sitt. Andreas er sensitiv og forstår seg på folk. Han er også en veldig god skuespiller og han har et talent for å mime. I tillegg er han veldig god i språk, og dette gjør at enhver karriere som krever gode kommunikasjonsevner sannsynligvis vil være et godt valg for ham. Det å jobbe med tall har derimot vært et problem, og han har aldri likt matematikk. På tross av dette har han bestemt seg for å bli regnskapsfører som sin onkel.

Andreas sin mor misliker onkelen, og synes han er både overlegen og arrogant. Han har liten respekt for andres meninger og har en tendens til å overdrive sine egne små vinninger. Hun er klar over hvilket inntrykk Andreas har av onkelen, men velger å ikke si noe som kan få ham til å se onkelen i et annet lys. Hun foretrekker at Andreas velger sin karriere helt selv siden han er voksen nok til å ta egne valg. Hvis valget han tar er farget av hans beundring av onkelen, så får det bare være tenker hun. Det er tross alt mange som baserer sine karrierevalg på grunn av mer ubetydelige ting. Hvis han spør henne om hva hun synes, så vil hun fortelle at hun ikke synes regnskap er den rette veien å gå, men at han må velge selv.

Andreas begynner å jobbe i et lite regnskapsfirma. Jobben hans er relativt enkel, noe som gir ham anledning til å lære hvordan alt fungerer. Han jobber sammen med to andre studenter som har vist seg å lære faget veldig raskt, mens han fortsatt sliter med tall og økonomiske anliggende. Han har en tendens til å glemme instruksjoner, og dessuten har han vanskeligheter med å forklare hvordan han har kommet fram til et bestemt beløp i regnskapsføringen.

Andreas bestemmer seg for å jobbe enda hardere for å forbedre seg. Han forstår konseptene, men føler seg stresset etter å ha jobbet i noen timer. Han ser en viss forbedring når det gjelder tidsbruk, men innser likevel at han ikke klarer å holde tritt med kollegaene. Han føler seg motløs. Noen ganger dagdrømmer han om å kunne ankomme en stor forsamling full av selvsikkerhet, akkurat som onkelen. Når sjefen hans på jobb kommenterer mangelen på kvalitet i arbeidet, blir Andreas knust. Kollegene hans er støttende, men Andreas merker irritasjonen deres. Han føler seg ubrukelig og holder seg mest for seg selv. Han har en opplevelse av at alt han gjør blir feil eller mangelfullt, og at han faktisk er temmelig dum. Han frykter at han er så ubrukelig at han aldri vil kunne gjøre noe riktig. Han er redd for å se seg om etter en ny jobb i tilfelle han ødelegger ting igjen.

Etter en stund sitter Andreas fast i en evig spiral som bare går nedover og nedover. Han er ikke i stand til å analysere situasjonen på en riktig måte, og derfor innser han ikke at han har gjort seg selv til en deltaker i et liv han forsøker å kopiere fra en annen. Han innser heller ikke at han hele tiden har et valg. Han er redd for sjefene på jobben og trekker seg unna kollegaene fordi han er sikker på at de gjør narr av ham når han ikke er der. Av og til ønsker han seg noen å prate med, men vet ikke hvem han kan henvende seg til. Det faktum at han føler seg dum, i stedet for å innse at han er på vei i feil retning, vil heller ikke hjelpe ham ut av den vanskelige situasjonen.

Negative følelser gjør at vi mister perspektivet og begynner å tvile på oss selv. En vegg av frykt, avsky og destruktiv selvfølelse bygges opp, og dette gjør at det blir nærmest umulig å se positivt på livet. I et slik situasjon er man nødt til å overkomme barrierene og finne en måte å gjenoppbygge selvsikkerheten og selvfølelsen på.

Vi dagdrømmer og setter oss selv i positive situasjoner med overlegne evner til å løse konflikter. Denne dagdrømmingen er en nødvendighet for å kunne utforske og oppdage hvilke retninger i livet som kan passe for oss. Problemet oppstår når vi velger oss et ikon eller idol uten å forstå hva som ligger bak den tilsynelatende fortreffelige personligheten til vedkommende vi beundrer. Lite innsikt er ofte utgangspunktet for den idealiseringen som unge mennesker har ovenfor overlegne voksenpersoner.

Kan Andreas sin mor hjelpe ham? Selv om man anser barnet sitt som ”voksent” eller ”gammelt” nok til å ta sine egne beslutinger, så kan man likevel fungere som en rådgiver eller veileder. Hvis man har et perspektiv som kan være til hjelp, så bør man formidle dette. Evnen til å være agent i eget liv, men samtidig klare å innta en reflekterende posisjon i forhold til seg selv, gjør det mulig for mennesker å fatte gode valg basert på nøye vurderinger av en gitt situasjon. I løpet av livet møter vi situasjoner som krever evnen til å se løsninger som vi ikke har personlig erfaring med. I slike situasjoner er det både lurt og psykologisk klokt å snakke med noen som kan gi oss nye perspektiver. Evnen til å innta mange perspektiver på en sak, og på oss selv, er et slags adelsmerke på psykisk sunnhet. Det motsatte er å fanges i et enkelt perspektiv som i visse tilfeller trekker oss ned i en blindvei med få handlingsmuligheter. Ofte forbindes dette med destruktive følelser og en ufleksibel og vanskelig tilværelse.

Andreas sitt karrierevalg er basert på utilstrekkelig informasjon både i forhold til seg selv og i forhold til onkelen. Han må i første omgang finne ut hva han liker basert på hva slags person han er. Det finnes karrierealternativer som passer til individuelle preferanser, men man kan også skape seg sin personlige nisje. Andreas bør kanskje ta en pause fra jobben han har nå, og eventuelt vurdere andre alternativer etter å ha snakket med mennesker som kan gi ham gode råd uten å overstyre eller ta valget for ham.

Hvis en mann ikke holder tritt med sitt følge, kan det være fordi han hører en annen tromme og en annen takt“. Henry David Thoreau  (http://www.quotationspage.com/quote/2053.html, vår oversettelse).

Hvis du vil vite mer om utviklingen av selvfølelse og identitetsdannelse har WebPsykologen postet flere videoforedrag hvor dette diskuteres. Videoene har vi valgt å kalle Utviklingen av Personlighet og Identitet, Selvutvikling & gruppepsykoterapi og Videoforedrag – Vårt indre liv.

Av Sondre Risholm Liverød &
Shobna Subramanian Iyer
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here