Hvordan endre negativt tankegods?

Mye av det vi tenker, føler og foretar oss er diktert av ubevisste krefter. Ubevisste negative mønster kan snike seg inn i vårt mentale liv og ødelegge for oss, men slike livsmønster kan endres. Hvordan?

Freedom of the mind concept as a tree in the shape of a human head trapped by branches shaped as an open birdcage or bird cage for personal growth and escaping obstacles of life for change as a metaphor for thinking outside the box.

 

Her på WebPsykologen har vi en slags «personlighetstest» eller et selvhjelpsprogram som sikter på å identifisere såkalte negative leveregler. Leveregler er et begrep fra teorien til Young og Klosko, og det refererer til langsiktige mønster som ligger dypt i oss og styrer måten vi tenker, føler og handler på. Vonde erfaringer gjennom livet skriver seg inn i vårt «psykologiske repertoar» og blir en del av oss. Kritikk, mobbing, avvisning, separasjon, vold eller trakassering er bare noen faktorer som kan gi dype sår. Det kan legge seg som en slags “ondartet svulst” på selvfølelsen og bli en negativ del av vårt livsperspektiv gjennom hele livet. Negative leveregler er ikke noe vi alltid er bevisst, men det kan likevel styre vårt liv inn på destruktive blindveier uten at vi er klar over det.

Vil du vite mer om hvordan negative livsmønster utvikler seg, har vi skrevet en egen artikkel om dette. Artikkelen heter, Slik utvikles negative livsmønster, og den tar for seg hvordan mangler og svik gjennom oppveksten kan gi dype «psykiske sår» som gir gjenklang utover hele livsløpet.

 

 

Hvordan kjenner vi igjen et negativt mønster?

AutopilotVi kjenner igjen negative grunnleggende leveregler som uheldige mønster som gjentar seg gang på gang i livet. Hvis du kjenner deg igjen i følgende punkter, kan det hende at ditt liv hemmes av et slikt negativt mønster, og da kan du eventuelt følge linken under til den omtalte «personlighetstesten» for å finne ut hvordan du kan forstå, håndtere og forandre de negative mønstrene du er fanget av.

 

  • Har du gjentatte ganger blitt trukket inn i forhold med mennesker som egentlig ikke bryr seg? Har du av og til en opplevelse av at selv de som står deg nærmest ikke bryr seg eller forstår seg på deg?
  • Har du en fornemmelse av at det er noe galt med deg? Tror du at du bærer på en slags diffus «feil» eller at du «mangler» noe som gjør deg mindre verdifull enn andre mennesker?
  • Tror du innerst inne at de som er glad i deg ville forlatt deg hvis de så dine «feil»
  • Setter du andres behov høyere enn dine egne? Er du alltid opptatt av å gjøre andre til lags på bekostning av egne behov? Kanskje vet du ikke engang hva dine behov er?
  • Frykter du at noe grusomt kommer til å skje med deg? Kan en mild forkjølelse føre til at du begynner å bekymre deg for langt verre symptomer?
  • Opplever du at uansett hvor mye anerkjennelse, sosial aksept og skryt du får, så føler du deg fortsatt ulykkelig, uforløst eller at det er ufortjent?

Dette er bare noe få eksempler på såkalte negative leveregler. I testen under (“Personlighetstest”) kan du bli bedre kjent med negative leveregler som er aktuelle for akkurat deg. Du kan lære deg å gjenkjenne levereglene, forstå hvor de kom fra og hvordan de oppstod, mens i denne artikkelen skal vi fokusere på hvordan du kan endre dem.

Hvordan endre negative leveregler? 

Meditasjon for lav selvtillitDette er den første av åtte artikler som handler om å endre negative leveregler. Til sammen skal de åtte artiklene utgjøre grunnmuren i en slags endringsfilosofi. Når vi skal endre et negativt mønster, krever det vilje til å oppleve smerte. Vi må konfrontere negative livsmønster og følelser, forstå dem, leve dem og deretter leve “forbi” dem. Det er i flukten fra vårt indre liv at smerten kronifiseres og livsmønstrene får lov til å eksistere på en måte som gjentar fortidens traumer. Så lenge våre negative leveregler ikke blir gjenstand for oppmerksomhet og analyse, får de som regel lov til å ligge i skyggen av vår bevissthet og stikke kjepper i hjulene for vår livsførsel. Vi går rett og slett mye på autopilot og gjentar vaner for tenkning, følelser og relasjoner, og vi gjør det vi tidligere har gjort i livene våre, uten at vi egentlig legger merke til det. Vi er langt på vei «ubevisste vanedyr», noe som gir oss trygghet og forutsigbarhet, men det kan også hindre vekst og utvikling. Se artikkelen som heter Slik gjentar vi fortidens tabber for en mer inngående innføring i våre «psykisk repeterende tendenser».

 

Sett navn på de negative livsmønstrene

Første punkt i denne endringsfilosofien handler altså om å sette navn på sine negative livsmønster.

Dersom du mistenker at du hemmes av et negativt mønster, og ønsker å endre på dette, handler første punkt i endringsprosessen om å identifisere nøyaktig hvilke(t) mønster som ødelegger for deg. Det kan du som nevnt gjøre ved å ta denne «selvhjelpstesten» eller “personlighetstesten” basert på Young og Klosko sine teorier.

Mye av vårt mentale virke foregår på autopilot. Mye av det vi tenker, føler og foretar oss er diktert av ubevisste krefter. Når disse ubevisste kreftene er korrumpert av såkalte negative leveregler, handler selvutvikling om å gjøre det som foregår på ubevisst automatikk om til gjenstand for analyse. I det øyeblikket vi kan se våre negative mønster, har vi på sett og vis strippet de for muligheten til å styre vårt liv i det skjulte. Derfor handler første punkt om å identifisere eventuelle negative mønster. På den måten kan vi angripe de ubevisste drivkreftene med språk, innsikt og oppmerksomhet på en måte som hindrer at levereglene gjentar seg på nytt og på nytt. Vil du vite mer om denne prosessen, anbefaler vi videosnutten under som tar for seg mental selvutvikling basert på mer (selv)innsikt.

 

Video: Hva er mental selvutvikling?

 

Kilde

 

Young, Jeffery E. & Klosko, Janet S. Gjenvinn Livet ditt – Hvordan du kan bryte ut av negative mønstre og ha det bra med deg selv igjen. Pasientorganisasjonen Ananke Norge og Stiftelsen Helse og Rehabilitering (ansvarlig for oversettelsen til norsk fra 2002)

(Originalt fra 1993 ved Plume, Penguin Books, Inc, USA. På norsk er boken utgitt ved psykiatrisk opplysning)

Av psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

2 KOMMENTARER

  1. Endre bevisstheten med enkle tricks,som en tur i skogen,eller bruke stillheten.skru av all støy,og lytte til vinden.(hvis det blåser)(og det gjor det jo ofte)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here