Mindfulness & bevissthetstilstander

I løpet av døgnet går vi fra våken tilstand til drøm og dyp søvn. Store visdomstradisjoner beskriver dette som en reise gjennom menneskets spirituelle potensial. Det er ikke så magisk som det høres ut.

Hvert døgn består av minst tre forskjellige bevissthetstilstander. Vi har våken tilstand hvor vi surrer rundt i våre hverdagslige sysler. Når vi sovner kommer en tilstand som kalles drøm. Her flyter tanker, følelser, minner og fornemmelser fritt foran vårt indre øye. Deretter beveger vi oss over i dyp søvn som vi ikke husker noen ting av når vi våkner neste dag. Dette er en helt normal syklus, men i følge mange av de store visdomstradisjonene, representerer dette en slags spirituell reise gjennom menneskets bevissthet. I videoforedraget snakker psykologspesialist Liverød om hvordan ulike bevissthetstilstander kan forstås som en spirituell reise og hvordan mindfulness og meditasjon er en praksis som drar veksel på dette.

Videoforedrag om mindfulness og bevissthetsnivåer

Mindfulness i dypet av bevisstheten

Mindfulness blir også kalt summen av buddhistisk meditasjon. Og meditasjon kan forstås som en praksis hvor man øker dybden i seg selv. John Teasdale oppsummerer essensen av mindfulness meditasjon på følgende måte:

Essensen av mindfulness er å være fullt bevisst opplevelsene våre i hvert eneste øyeblikk, åpne for hva enn livet måtte tilby, og fri for dominans av vanemessige, automatiske, kognitive rutiner som ofte er målorienterte og, i en eller annen form, knyttet til ønske om at ting er annerledes enn de er.

Med andre ord snakker han om en befrielse fra en bevissthet som bare kjenner seg selv på overflaten.

Det subtile bevissthetsnivå er også knyttet til forestillingen om ”jeg” eller ego. I grov bevissthet er man gjerne i ett med sine handlinger og tilbøyelighet, men på det subtile nivået er evnen til selvrefleksjon tilgjengelig. Våre følelser og våre hverdagslige livsprosjekter hører til på det grove og det subtile bevissthetsnivået. Det er bølgene på havets overflate, mens sinnets mest grunnleggende struktur svarer til havets dyp. I friksjonsflaten mellom livet og bevisstheten føler vi en hel del, men disse følelsene har ingen påvirkningskraft på sinnets mest grunnleggende natur som svarer til havets dyp.

De mer subtile nivåene av bevisstheten svarer til hjernebølger som svinger på lavere frekvenser. Hvor betabølger representert en slags ”mental opphisselse”, representerer alfabølger ”ikke-opphisselse”. En person som har fullført en oppgave og setter seg ned for å hvile, er ofte i en alfa tilstand.

Det neste frekvensområdet kalles Thetabølgene som er en ennå langsommere frekvens. Når man tar en pause fra arbeidet, lener seg tilbake i stolen og begynner å dagdrømme, er det sannsynlig at man glir inn på et dypere bevissthetsnivå. Når du kjører på en strak motorvei, og plutselig oppdager at du ikke husker noe av de siste kilometerne, er det sannsynlig at hjerneaktiviteten svinger theta modus. Denne tilstanden kan induseres av den litt monotone kjøringen på en strak motorvei. Når man derimot kjører på en mer svinget landevei, kreves det gjerne en beta modus og langt mer aktiv deltakelse og mental aktsomhet.

Det sier seg at personer som kjører mye på strake motorveier ofte får gode ideer mens de kjører. Når man går en tur i skogen eller jogger kan man også oppleve at nye ideer dukker opp i en tilstand av mental avspenning. Thetabølger assosieres gjerne med det man på folkemunnet kaller ”flyt”. Det er en slags uanstrengt tilstedeværelse hvor man er åpen og avslappet, og dermed kreativt mottakelig for nye ideer. Dette kan også skje i dusjen, i badekaret eller på sofaen etter middag. En flyttilstand kan oppstå når man gjør en oppgave som blir så automatisk at man mentalt sett kan ”løsrive” seg fra oppgaven. Det som flyter forbi i bevisstheten i en slik tilstand, flyter på sett og vis fritt uten at man aktivt sensurerer, får skyldfølelse, blir bekymret eller tillegger innholdet i bevisstheten en bestemt verdi. Dette er vanligvis en svært positiv mental tilstand, og nettopp en tilstand man oppøver i gjennom meditativ praksis. I meditasjon skal man akseptere det som forgår i den indre verden uten å ta stilling, eller agere på det som flyter forbi i oppmerksomheten. Når man klarer det, beveger man seg inn i en ”flyt sone” og en tilstand av mental balanse og ro.

Når vi går til sengs og tar frem en god bok for å lese litt, er vi trolig i lav beta. Når vi legger boken ned, skrur av lysene og lukker øynene, beveger vi oss sannsynligvis fra beta til alfa, og deretter videre til theta og til slutt ned i delta og dyp søvn. Deltabølger representerer altså det laveste frekvensområde, og det svarer til dyp søvn.

Når man snakker om bevissthetsnivåer fra det grove til det meget subtile, handler det ikke om tre separate strømmer, men om forskjellige dybder, og dermed er havet en god metafor. I løpet av et døgn er mennesket innom våken tilstand, drøm og dyp søvn, og denne syklusen svarer til bevisstheten i hele sitt spekter. I følge de store visdomstradisjonene er ikke dette bare en naturlig syklus, men også en reise gjennom menneskets spirituelle potensial.

Relaterte artikler

Psykologspesialist Sondre Risholm Liverød

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here