Nattspising

Nattspisere våkner gjerne opp flere ganger om natten for å spise, og suget etter mat er som regel knyttet til matvarer med mye fett, salt eller sukker. Problemet kan kobles til depresjon og selvtillit.

Woman reaching for food in refrigerator at night

I USA regner man med at cirka 1 % av befolkningen lider av det såkalte nattspisesyndromet. I Norge er det visstnok over 100.000 mennesker som står opp hver natt for å spise. I motsetning til overspising og «følelsesspising» er nattspising klassifisert som et eget syndrom. Noen kaller det også for en annerledes spiseforstyrrelse. Selv om mange overvektige mennesker har perioder hvor de spiser om natten (omtrent 5 %), er det mer sannsynlig at nattspising dukker opp hos mennesker med andre mentale lidelser og hos de med rusmisbruk (Casa Palmera Staff, 2009).

Ved nattspisesyndrom konsumeres mesteparten av døgnets kaloriinntak om kvelden og natta. Mange spiser ikke frokost og opplever heller ikke noen særlig sultfølelse i løpet av dagen. Nattspisere våkner gjerne opp flere ganger om natten for å spise, og suget etter mat er som regel knyttet til matvarer med mye fett, salt eller sukker.  Både stress og hyppige dietter ser ut til å trigge nattspising. Samtidig ser man at de som nattspiser utvikler en form for selvusikkerhet, noe angst, føler ofte en slags forakt og skam knyttet til sine nattlige utskeielser og det ender med at de holder uvanen hemmelig (Casa Palmera Staff, 2009).

Nattspising knyttes både til stress, søvnproblemer og stemningslidelser. De som sliter med dette har hatt effekt av SSRI preparater (antidepressiv medisin) (Winkler, 2008).

Selv om mange som spiser om natten er av normal vekt, mener en del teoretikere at denne atferden også fører til overvekt. Forskning har vist at normalvektige personer som nattspiser er omtrent 10 år yngre enn overvektige nattspisere, og man kan mistenke at de på normal BMI som begynner å spise om natten kan ende opp med et fedmeproblem.

Noen forskere undersøker hvorvidt lysterapi kan avhjelpe ved nattspisesyndrom (Penn Medicine Staff, 2005), men mye tyder på at depresjon og sosiale forventninger knyttet til kropp og utseende representerer tungtveiende faktorer ved forekomst av nattspisesyndrom (Calugis, Dalle Grave & Marchesini, 2009 og Striegel-Moore et. al 2009).

En italiensk studie tok for seg 266 overvektige personer og fant ingen sammenheng mellom alder, vekt og tendenser til overspising hos de med og uten nattspisesyndrom. Studien antyder at man ikke kan si at overvekt forårsaker depresjon eller nattspising. Isteden ser det ut til at de som overspiser om natten ofte lider av moderat til alvorlig depresjon. Det var med andre ord kun depresjonsskår som kunne identifiseres som risikofaktorer for nattspisesyndrom.

En annen studie med 285 kvinner med overspisingsproblemer fant at BMI (body mass index) og overspising ikke hang sammen med tilfeller av nattspisesyndrom. Isteden var det slik at de som var mest bekymret for egen vekt og spisevaner, og de som hadde høy forekomst av depresjon og slet med lav selvtillit, var mye mer utsatt for nattspisesyndrom enn de som i utgangspunktet hadde problemer med impulsiv overspising.

Noen studier har også sett at de med nattspisesyndrom hadde større problemer med psykososial tilpasning, og disse problemene var ikke forbundet med skam knyttet til overspising eller overvekt (Striegel-Moore et. al 2009).

Vi har nå skrevet flere artikler om impulsiv spiseatferd, og konklusjonen generelt sett er at denne typen spiseproblemer er tett forbundet med angst, depresjon og stress blandet med et sosialt press i forhold til kropp og utseende.

Kilder

Calugis, S, Dalle Grave, R and Marchesini, G. (2009). Night eating syndrome in class II-III obesity: metabolic and psychopathological features. International Journal of Obesity [online]33: 899-904. Retrieved from   

http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=21784423

Casa Palmera Staff (2009) Night Eating Syndrome’s Impact On Obesity. Retrieved from http://www.casapalmera.com/articles/night-eating-syndrome/

Friedman, Serge, Even, Christian, Dardennes, Roland and Guelfi, Julian Daniel (2002, May). Light Therapy, Obesity and Night-Eating Syndrome.  American Journal of Psychiatry [online]. Retrieved from http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/159/5/875

Penn Medicine Staff (2005, January/February) New Information about Night-Eating Syndrome Defines Treatment & Characteristics. Penn Medicine [online]. Retrieved from http://www.pennmedicine.org/phys_forum/pto/jan_feb05/night.html

Striegel-Moore, Ruth H., Rosselli, Francine, Wilson, G. Terence, Perrin, Nancy, Harvey, Kate and DeBar, Lynn (2009, June 27) Nocturnal eating: Association with binge eating, obesity, and psychological distress. Wiley Interscience [online]. Retrieved from http://www3.interscience.wiley.com/journal/122576966/abstract

Winkler, Martin (2008, July 22) Night Eating Syndrome (NES) and SSRI Therapy. Web 4 Health [online]. Retrieved from http://web4health.info/en/answers/ed-night-ssri.htm

Psykolog Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here