Forført av psykopaten

Psykopaten blir ofte kalt ”sjarmør og tyrann”. Noen lar seg fascinere og forføre av psykopatens manipulerende egenskaper, og noen drapsmenn har fans og mottar frierbrev. Hvordan forstår vi dette?

Innenfor psykoterapi snakker man om et fenomen som kalles motoverføring. Det er en slags samlebetegnelse for de komplekse følelsene som en terapeut kan ha ovenfor sin pasient. I møte med pasienter med antisosiale og psykopatiske trekk, kan terapeutens mangel på empati og medfølelse være et problem for den terapeutiske prosessen. Alminneligvis vil man raskt utvikle en slags antipati mot mennesker med psykopatiske tendenser. På grunn av psykopatens personlighet, og eventuelt kriminelle handlinger, er det sannsynlig at terapeuten kan oppleve sterke motoverføringsreaksjoner, noe som fører til en slags avvisning av pasienten, i alle fall på et ubevisst plan. Larry H. Strasburger påpeker at psykopaten er den minst elskede av alle pasienter, og at dette forstyrrer den terapeutiske prosessen. Kanskje er det en av årsakene til at psykopaten er nærmest umulig å behandle og rehabilitere. Litteraturen på området viser oss at prognosene ved behandling av psykopati eller antisosial (dyssosial) personlighetsforstyrrelse er svært dårlige.

Mange av de såkalte motoverføringsreaksjonene knyttet til psykopaten, er altså av negativ karakter. I tillegg kan man lett komme til å føle en slags håpløshet, tristhet eller maktesløshet i møte med mennesker som ikke utviser noen form for empati med sine omgivelser. Dermed klassifiseres psykopaten som den minst elskede av alle pasienter, men av og til stiller det seg annerledes.

Den svært anerkjente psykiateren Glen O. Gabbard (2003) mener at den mest problematiske motoverføringsreaksjonen som oppstår i møte med psykopaten handler om faren for en slags ”sammensvergelse”. Det er et fenomen som kan finne sted på institusjoner eller i fengsler hvor psykopaten potensielt sett oppholder seg. Det betyr at en av personale ved avdelingen kommer til å agere korrupt eller inngå uetiske avtaler med pasienten. Gabbard beskriver hvordan dette forekommer i tråd med en slags projektiv identifiseringsprosess. Projeksjon er en type forsvarsmekanisme hvor en person fraskriver seg ansvaret for impulser, tanker eller følelser. Projektiv identifikasjon forekommer når en annen person ved hjelp av ubeviste mekanismer blir bærer at den andre personens ”forbudte” impulser. I relasjon til en psykopat kan dette utspille seg på en måte som gir rom for den ”sammensvergelsen” som Gabbard snakker om. Psykopaten avviser uakseptable følelser og behov på et ubevisst nivå og projiserer dem over på en annen person. På en subtil måte kommer den andre personen til å identifisere seg med disse sidene av psykopaten. På den måten vinner psykopaten en slags kontroll over den andre personen. I verste fall kompliseres forholdet ytterligere ved at personen delvis aksepterer det projiserte mentale innholdet som sitt eget, og på finurlig vis drages man inn i et slags skyldforhold med psykopaten. Den kontrollen psykopaten i utgangspunktet kun fantaserer om blir dermed til virkelighet og utspiller seg på avdelingen som et fordervet psykisk drama. Gabbard beskriver altså hvordan noen av de korrupte aspektene ved pasienten overføres til terapeuten eller behandlingspersonalet på avdelingen.

Dette fenomenet kan man se i sammenheng med at psykopater i mange sammenhenger kan fremstå som svært sjarmerende. Det er ikke utenkelig at man kan fascineres av psykopatens utstråling og karisma, og at man i verste fall lar seg forføre av sjarmøren som skjuler den underliggende tyrann.

Psykopatens manipulerende egenskaper kan lede terapeuten til å oppfatte han eller hun som betagende. I tillegg kan den ”vågale” atferden føre til at terapeuten opplever den psykopatiske pasienten som spennende og utfordrende. Denne spenningen kan i sin tur føre til at teraputen blir tiltrukket av pasienten på en svært uheldig måte (Dahl og Dahlsegg, 2000, p. 229).

Påstår hun er Breiviks kjæreste
Påstår hun er Breiviks kjæreste

I forbindelse med rettsaken mot Anders B. Breivik dukket det opp en kvinne fra Tyskland som påstod at hun var kjæresten til Breivik. På telefonen sin hadde hun en skjermsparer med bilde av Breivik med våpen. Hun var åpenbart betatt og svært tiltrukket av den norske massemorderen. Dette fenomenet er ikke uvanlig. Kjente psykopater, seriemordere og massemordere har ofte mange fans, ”groupies” og brevvenner, og mange av disse tilhengerne drømmer om et intimt forhold til psykopaten. Sett utenfra virker dette særdeles merkelig og nesten litt makabert. Imidlertid kan man kanskje forstå fenomenet i tråd med det som her kalles motoverføring. Fenomenet er utvilsomt psykologisk komplekst, og det finnes selvfølgelig mange ulike årsaker til at psykopatiske mordere i tillegg til å bli hatet av majoriteten, blir elsket og hyllet av et lite mindretall.

Cleckley kommer med en ganske interessant forklaring på psykopat-fan-fenomenet som handler om en feminin intuisjon som sanser et lite hjelpeløst barn bak den antisosiale og impulsive fremferden. Denne intuisjonen vekker en form for omsorg som skaper den bemerkelsesverdige tilknytningen til psykopaten. Cleckley uttrykker det slik:

Feminine intuition senses that here, concealed beneath an appearance of maturity, is a baby or something very much like a helpless, crying little baby. Her deep instincts to nurse and protect this winsome little darling are unconsciously called out” (1976, p. 198).

Dersom denne typen motoverføringsdynamikk oppstår i terapi, kan det føre terapien i svært uheldige retninger. For å unngå dette er det helt avgjørende at terapeuter som jobber med antisosiale og psykopatiske mennesker selv mottar jevnlig veiledning. I terapi er det helt avgjørende at man er bevisst sin egen motoverføring. Det er kun gjennom en kontinuerlig bevisstgjøring man unngår å havne i dynamikker, mønster og relasjoner som i verste fall kan bli direkte antiterapeutiske eller farlige. Mennesker som lever sammen med psykopater har sjelden mulighet for ”veiledning”, og sjansen for å fanges i et ødeleggende og destruktivt forhold kan være stor.

I kategorien Rettspsykologi, kriminalitet og antisosial atferd skriver vi flere artikler om dette og relaterte temaer.

Kilder

Cleckley, H. The mask of sanity. (1976). (5. Ed.) USA: C.V. Mosby Company.

Dahl, A. A. & Dalsegg, A. (2000). Charmør og tyran. Et indblik i psykopaternes og ofrenes verden. Danmark: Munksgaard. .

Gabbard, Glen O. (2003). Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice: Third Edition. Washington: American Psychiatric Press.

Av Psykolog Janne Risholm Liverød &
Psykolog Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

6 KOMMENTARER

 1. Først og fremst takk for en veldig god webside med mye interessant og nyttig stoff. Balansegangen mellom folkelighet og profesjonalitet er bortimot så perfekt det går an å få det, og du tar alltid opp interessante problemstillinger kort og konsist.

  Mitt inntrykk av faget generelt er en tanke om at psykopater er relativt terapiresistente basert på at tillitsevnen er sterkt svekket og at graden av manipulasjon og angrep som forsvar er så stor at det fort blir en belastning for terapeuten, og at psykopaten pukker opp flere triks som kan brukes i sitt “psykopatiske virke” for å manipulere enda mer effektivt. Det vil jo selvfølgelig være graderinger av lidelsen som vil kunne bedre prognosen, og det kommer vel også an på hva man definerer som målbilde og hvilke justeringer man gjør av det basert på evner og vilje som kartlegges i forløpet.

  Terapeuten er jo en profesjonell kontainer for klientens projeksjoner, og som du skriver i artikkelen og som du også har vært inne på i en av videoene dine vil man jo alltid reagere, selv om man er godt skolert og har en meget god forståelse for hva som faktisk utspiller seg.
  Viktigheten til å balansere seg selv etter slik behandlig tror jeg er alfa omega for sin egen mentale sunnhet. Terapeuter burde vel blir bedre kunder av hverdandre enn de er pr. i dag. Det tror jeg er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

  Min tanker ang. terapiforløpet er at om det skal fungere så må det skje over veldig lang tid i små steg om gangen, samt at det krever mye egenarbeid og mot av klienten. Det å bygge ny tillit og empati i antisosiale personer er en betydelig utfordring. Jeg tror det er viktig å ikke strekke seg for langt i møte med slike klienter selv om ønsket om å hjelpe er stort, men det å lykkes med slike klienter er noe man kan være særdeles stolt av, og teknikkene man benytter bør dokumenteres og videreforedles da det trengs for fagets utvikling.

 2. Uansett hvor dyktig en terapeut er, har jeg ikke tro på at denne fullt ut kan forstå psykopatens herverk og tyranni av den/de “utvalgtes” sjeleliv…, uten å ha følt dette på kroppen! Husk, denne “sjeleterroristen” livnærer seg på den “utvalgtes” empatiske og omsorgsfulle hjertevarme, da det nettopp er dette han selv mangler… Det skjer noe med den som lever i nær relasjon med et slikt, ja, jeg tillater meg å skrive, “uvesen”! En person som aldri vedkjenner seg egen negative og hensynsløse atferd, som angriper, benekter og projiserer, når ei problemst. blir tatt opp, må jo nødvendigvis være et psykologisk komplekst tilfelle, av de desidert verste… Det at en slik personlighet, ofte har en profilert status i samfunnet, gjør det hele til et enda større samfunnsproblem enn noen kanskje våger ta innover seg. En psykopat gjør deg psykisk utmattet, rasserer livsgleden og energien din og er ødeleggende for hele fam. og samfunnet generelt, og dette må tas på alvor!!! Lytt til den som er og har vært i grepet og lytt spesielt til hvordan dette har redusert en livsglad og positiv person til en ruin av maktesløshet samt svært ofte- uførhet.. en av mange aspekter som påvirker samfunnet negativt.. Og ikke ta “offeret” på alvor, men la seg smiske, sjarmere og imponere, for det er nemlig det som oftest skjer, av denne samfunnstyrannen, er det største sviket “offeret-/ene” kan oppleve.. kan sammenligne det med et barn som blir misbrukt av den ene forelder, den andre vet dette, men lar være å gjøre noe! Som sagt, LYTT til psykopatens “utvalgte” og dennes uvurderlige kompetanse innen tema, det er her NØKKELEN til psykopatikjerna er gjemt… Det går nemlig an å endre en psykopats atferd til det bedre, iallefall hverdagspsykopatens, men da må alle “BEUNDRERNE” rundt, forstå hva som skjer og, viktigst av alt, gi ham den feedback han fortjener…………..

 3. ‎… for…hvorfor endre atferd når du allerede har en stor beundrerskare for den du er, om det er spill for galleriet eller ikke….?!

 4. […] Gabbard (2003) påpeker at en av de mest alvorlige motoverføringsreaksjoner som oppstår i terapi med psykopater, ofte handler om terapeuter som lar seg fascinerte og forføre av psykopatens manipulerende egenskaper. Psykopatens karisma kan fange terapeuten i en form for beundring, noe som kan føre det terapeutiske prosjektet helt ut av kurs. Vi skriver mer om dette i artikkelen ”Forført av psykopaten”. […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here