Slik ble du den du er nå

Dersom vi i større grad ser sammenhengen mellom det vi har opplevd og den vi er i dag, så blir vi bedre kjent med oss selv og våre reaksjonsmønstre, samtidig som det ofte er første skritt på veien mot et rikere liv.

Dette er en video og et tema som følgere av WebPsykologen har sett før. Her er det imidlertid litt mer utførlig forklart, og det handler om hvordan vi ble den vi er. Det er på sett og vis min egen miks av de mest anerkjente utviklingspsykologiske teoriene på hvordan vi danes som mennesker. Hvordan påvirkes vi av våre tidligste relasjoner? Hvordan henger miljø og biologi sammen i utviklingen av vår personlighet? Hvilke faktorer i et oppvekstmiljø skaper risiko for angst, depresjon, tvang, alkoholisme, lav selvfølelse og andre psykisk plager senere i livet.

Hva som motiverer oss, hva vi liker, hva vi føler om oss selv og andre og hvordan vi forholder oss til våre medmennesker er i stor grad et resultat av erfaringer fra barne- og ungdomsårene i kombinasjon med medfødte disposisjoner. Man kan si at det ikke spiller noen rolle, siden vi er den vi er uansett, men noe av poenget i psykoterapeutisk selvutvikling er å få mer innsikt i bakgrunnen for egne tanker, følelser og handlinger. Dersom vi i større grad ser sammenhengen mellom det vi har opplevd og den vi er i dag, så blir vi først og fremst bedre kjent med oss selv, samtidig som det ofte er første skritt på veien mot et rikere liv. Dersom vi ikke kjenner vår fortid eller bakgrunn for de mønstrene som styrer oss gjennom livet, blir vi bundet av disse mønstrene. Det er kanskje greit hvis vi har gode mønstre, men de fleste av oss har en del mønstre som ikke tjener oss på best mulig måte. Mange av oss lever langt under vårt egentlige potensial fordi vi stadig gjentar måter å tenke på eller føle på som ikke passer til den pågjeldende situasjonen, men kun representerer et ekko fra fortiden.

Jeg håper at denne videoen skal være interessant, litt morsom, samtidig som den kan få deg til å reflektere litt over deg selv og dine egne mønstre.

Forelesning i utviklingspsykologi 9. time

 

Av Sondre Risholm Liverød
Psykologspesialist
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

1 kommentar

  1. Jeg tror at genene våre betyr mer en vi er klar over. Så tror jeg at vi påvirkes mer eller mindre i vår oppvekst. Så virker det som om noen har lettere for å la seg påvirke negativt , mens andre positivt. Her tror jeg det er en kombinasjon av personlighet og arv. Noen kan en se å oppleve tydelig hvem foreldrene er, men for andre så ser man ingen ting, og lurer på de er han eller hennes foreldre.
    Noen blir nokså lik sin far eller mor i sin livstil og levemåte, men andre blir helt motsatt. Det som er uansett avgjørende, er holdningen og innstillingen til person, ja om de er mer et såkalt kjødelig menneske eller mer et åndelig menneske. En velger sin kurs og kamper i livet, uansett hva en drar med seg fra fortiden. Men som sagt, jeg tro at genene spiller en vesentlig rolle, men holdning og innstilling må en lære.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here