Slik brukes selvinnsikt i praksis

Ubevisste negative livsmønster sørger for at vi gjentar fortidens tabber. Selvutvikling handler om innsikt i egne livsmønster, og deretter om å legge en konkret plan for endring. Hvordan?

I flere tidligere artikler har vi skrevet om Hege (se Avvist og redd for ensomhet). Hun hadde et veldig godt og nært forhold til sin far, men han døde da hun var 4 år. Etter dødsfallet ble moren til Hege deprimert. Hun gråt mye og tilbrakte store deler av dagene i sengen. På denne måten ble Hege avist i død på den ene siden, og avvist av depresjon på den andre siden. På et alt for tidlig tidspunkt måtte Hege bekymre seg for sin egen mor. Hege forsøkte å oppføre seg så fint som mulig for at mamma ikke skulle gjemme seg under dyna. På skolen forsøkte hun på samme måte å være så snill som mulig for å bli likt og akseptert, noe som gjorde at hun ble oppfatet som ”underdanig” og utsatt for mye mobbing. Senere i livet flytter Hege sammen med sin kjæreste, men dette blir et vanskelig forhold fordi Hege har utviklet et livsmønster som sier at ”alle som betyr noe for meg, kommer til å forlate meg”. På grunn av en slik underliggende oppfattelse, får Hege problemer med separasjoner, både små og store. Når kjæresten hennes, Jørgen, går på jobb, opplever Hege noe som ligner et angstanfall. Hun vet at Jørgen kommer tilbake klokken 16.00, men sterke ubevisste krefter forteller henne at hun er i ferd med å bli forlatt. Hver gang hun skal skilles med noen, enten det er venner eller Jørgen, får hun en ubehagelig følelse i hele kroppen. Hun er livredd for å miste Jørgen, og for å unngå dette, klamrer hun seg til ham. Jørgen føler seg kvelt, kontrollert og fanget sammen med Hege, og til slutt makter han ikke å være hennes kjæreste mer. Dermed går Heges største frykt i oppfyllelse – Hun blir forlatt.

I videoen under forteller og analyserer vi historien om Hege mer inngående.

 

Video: Usikker, red og avhengig av andre

 

 

Hege sin prosess

Hege kommer i terapi for å få hjelp med sin usikkerhet. I første omgang må hun se sammenhengen mellom avvisning i barndommen og hennes relasjonsmønster i voksen alder. Her bruker vi en slags selvhjelpstest eller personlighetstest basert på Young og Klosko sine teorier om negative grunnleggende leveregler. I denne ”testen” kan du skåre deg selv for å se om du hemmes av ubevisste mønster som hindrer deg i å nå dine innerste mål. 

 

Hege oppdager at hun sliter med negative mønster som kalles for avvisning og avhengighet. I starten av terapien jobber vi med innsikt i problemene og en dypere forståelse av Heges reaksjoner i samvær med andre. Neste skritt handler om å omsette innsikten i praksis. Hege må undersøke hvordan hennes negative livsmønster utspiller seg i hverdagen, skrive det ned, og utarbeide en helt konkret plan for å endre seg. Selvinnsikt er ikke alltid nok for å skape forandringer i eget liv. Man må også forplikte seg til å skape konkrete endringer i hverdagen for å få til en varig forandring. Det er tema i denne videosnutten.

 

Video: Selvinnsikt er ikke alltid nok for egenutvikling

 

Hege ender opp med en konkret plan for endring. Hun har identifisert tre områder i livet hvor leveregelen hemmer henne. Hun har beskrevet hver situasjon, og deretter skrevet ned en plan for endring. Her er Heges endringsplan:

 

Slik forsterker jeg min leveregel i hverdagen

1 – Jeg klamrer meg til Jørgen og forsøker å styre ham.

Jeg gjør dette fordi jeg forventer at alle jeg er glad i vil forlate meg, men det er ikke sant. Det er en erfaring jeg har med meg fra oppveksten.

Slik kan jeg endre meg

Jeg kan gi Jørgen mer armslag. Jeg kan gi ham mer fritid uten å stille ham hundre spørsmål om hvor han skal og hva han skal gjøre. Han opplever at jeg forhører ham. Jeg kan la Jørgen få lov til å fortelle om sine opplevelser når han er lei, ulykkelig eller opplever problemer i forholdet vårt, istedenfor å synke sammen eller krangle med ham. Jeg kan slutte å spørre ham så ofte om han elsker meg og vil være hos meg. Når jeg spør ofte, skaper det et anstrengt forhold og det planter en tvil. Jeg må stole på ham. Jeg kan slutte å bli så sint når han ønsker mer armslag. Jeg kan slutte å føle meg truet når noe bra skjer i hans liv. Selv om Jørgen lykkes, betyr det ikke at han kommer til å forlate meg.

 

2 – Jeg blir forbannet når vennene mine ikke ringer meg tilbake med én gang

Slik kan jeg endre meg

Jeg kan gi vennene mine litt mer rom uten å føle meg så truet når de har nok å gjøre i sine egne liv.

 

3 – Jeg blir besatt av Jørgen sitt liv, og glemmer mitt eget

Slik kan jeg endre meg

Fokuset mitt er hele tiden på Jørgen, og jeg ser hele tiden etter tegn på at han mister interessen. På den måten føler han seg fanget og vil etter hvert bli lei av meg. Jeg må lede oppmerksomheten fra hans liv til mitt eget, og gjøre de tingene som er viktig for meg. Jeg kan treffe venner, male, lese eller skrive. Jeg kan gå ut og gjøre noe gøy, eller jeg kan spandere noe på meg selv. 

I terapi, eller gjennom selvhjelpsbøker, kan man få mye innsikt i egne problemstillinger, men så lenge man ikke klarer å implementere innsikten i hverdagen, har det lite for seg.   

 

Relaterte artikler

Avvisning og ensomhetAvvist og redd for ensomhet

Noen sliter med frykt for å bli forlatt og klamrer seg til andre på uheldige måter. Nære relasjoner preges av redsel for avvisning, sjalusi og behov for kontroll. Livet blir en kamp mot ensomhet, og hvordan forstår vi dette?

 

 

Innsikt omsatt i praksisSelv-innsikt må omsettes i praksis

Man kan forstå seg selv, sine følelser, tanker og handlinger ned til minste detalj, men så lenge man ikke klarer å implementere innsikten i selve livet, har man lite igjen for sin grubling.

 

 

Kilder

Young Jeffrey E. & Klosko Janet S. (1995). How to break free from negative life patterns and feel good again. USA: Penguin Putnam, Inc. (Anbefales!)

Young, Jeffrey, Klosko, Janet S. & Weishaar, Marjorie (2003) Schema Therapy. Guilford Publications.

 

Av Sondre Risholm Liverød
Psykologspesialist
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here