Svineinfluensa og Noceboeffekten

Den virkelige epidemien som feier over verden er ikke nødvendigvis et influensavirus, men snarere medias skrekkinnvarslende reportasjer, og kanskje kan frykt i seg selv føre til sykdom?

Den virkelige epidemien som feier over verden er ikke nødvendigvis et influensavirus, men snarere medias skrekkinnvarslende reportasjer som kan føre til at noceboeffekten får innflytelse på menneskers liv. Skremmende helseoverskrifter har store lytter-, seer- og leserskarer, og de har i tillegg en kraftig effekt på menneskers psyke. På samme måte som vi kjenner at det begynner å klø når noen snakker om lus eller lopper, vil det å utsettes for overdrevne helserapporter av og til ”produsere” akkurat de symptomene vi frykter. Hvilken rolle spiller noceboeffekten i forhold til svineinfluensapandemien?

Medisinstudenter har en tendens til å selvdiagnostisere seg selv med mange av de medisinske tilstandene de studerer. 1 Sykdommer som kommer via mat forårsaker symptomer hos mange mennesker som ikke har vært utsatt for noen patogene stoffer, og annonser om et legemiddels bivirkninger forårsaker hypokondernes hyppige legebesøk. Noceboeffekten er et fenomen hvor vi tror vi er syke, og på bakgrunn av denne mistanken utvikler vi symptomer. Noceboeffekten er på sett og vis placeboeffektens onde tvilling.

The American Health Foundation (AHF) har samlet flere eksperter for å studere denne effekten som altså kalles nocebo. President i AHF, Ernst Wynder, sier at nocebo sannsynligvis kan ha en kraftig effekt, spesielt hvis de skrekkinnvarslende antydningene først kommer fra legen din, så advokaten din og så avisene.” 2

Stuart Blackman, forfatter av “Why Health Warnings Can Be Bad,” sier at mange lidelser i det 21. århundre kan være forårsaket av noceboeffekten. “Noen eksperter frykter at denne situasjonen er et resultat av helsepersonellets innsats for a skape bevissthet om potensielle helsetrusler.” 3

Når vi begynner å se etter negative symptomer vil vi finne dem, sier psykologen Brian Hughes. Vi begynner å tolke vanlige symptomer, som for eksempel hodepine eller svimmelhet, som tegn på noe mer alvorlig, og den påfølgende angsten forsterker symptomene som igjen framkaller andre symptomer, og på denne måten blir våre mest skremmende forestillinger en selvoppfyllende profeti. 4

 

Media og helseskremsler

Media og advokater står bak mange helseskremsler. The American Health Foundation ser på golfkrigssyndromet som et perfekt eksempel. Det var ikke før nyheten om syndromet tok av i media at soldater begynte å rapportere om ulike symptomer. I lang tid var rapportene om det spesielle krigssyndromet kun tilgjengelig i USA, men senere begynte andre land å dekke nyheten, hvorpå flere og flere soldater fra andre land begynte å rapportere om syndromet. 4

Psykologen Herbert Spiegel sier at “sekundær vinning” er en annen faktor i noceboeffekten. Sympati, fri fra jobben eller lovnader om fordeler gjennom en felles rettssak påvirker opplevelsen av negative helsesymptomer. 5

John Adams diagnostiserer helsepersonell og helseagenturer med et syndrom han kaller Compulsive Risk Assessment Psychosis (CRAP) eller impulsiv risikovurderingspsykose. For å beskytte seg selv i en verden som praktiserer forebygging og ”forsvarsmedisin”, gir helsepersonell råd om forhåndsregler selv når det ikke eksisterer en virkelig risiko for menneskers helse. 6

Dr. David Wainwright påpeker at helsepolitikken forsterker troen på at vi alle er i en utsatt posisjon for absolutt alt vi kommer i kontakt med, noe som ansporer oss til å føle oss mer sårbare. Det kan føre til at vi tolke våre normale erfaringer og dagligdagse vondter som faktiske helseproblemer. Alt dette forsterker denne epidemien av ikke-spesifikk sykdom som etter alt å dømme hemmer mennesker i stadig større grad.” 7

I denne informasjonstidsalderen blir vi bombardert med beskjeder som får oss til å tro at sykdom er normen, og at god helse ikke er det. Dette har ført til at flesteparten av oss har blitt en del av “den bekymrede hopen.” 8

I noen tilfeller har det å være helsebevisst forvandlet seg til det å være paranoid. Selv om vi lever lengre og sunnere liv enn før, er vi oftere hos legen og tar flere tester, og denne latente bekymringen for sykdom hos det postmoderne mennesket bidrar til økende kostnader i forbindelse med helsetjenester. 9

Mennesker lider oftere og oftere av tilstander som ikke har underliggende årsaker, slik som fibromyalgi og matallergier. Enkelte statistikker har angivelig vist at mer enn 80% av tenåringene som har symptomer på matallergier tester negativt for allergien, og diffuse psykosomatiske sykdommer som fibromyalgi påvirker livskvaliteten kraftig. 10

Det er anslått at 40% av amerikanere følger jevnlig nyhetshistorier, og massemedia har et “betydelig potensiale til å påvirke kulturelle normer.” 11

Nyhetsdekninger av flykapringer økte forekomsten av dem, og det er bevist i flere studier at røyking og drikking på tv øker bruken av sigaretter og alkohol. 12

Journalister blir utfordret av sponsoravtaler, innflytelsesrike firmaer og mangel på tid i forhold til å foreta grundige undersøkelser og tilstrekkelig forarbeid. Trudy Lieberman, forfatteren av ”Epidemic: Phony Medical news is on the rise, thanks to dozens of unhealthy deals between TV newsrooms and hospitals,” skriver om forholdet mellom helse, media og helsevesen. “Det er produktet av et ekteskap mellom sykehusets desperate behov for å konkurrere om lukrative forretninger i vårt nåværende helsesystem, og TV´s hunger etter billige og enkle historier. I noen tilfeller betaler sykehuset for tid på lufta, en sponsoravtale, og i andre tilfeller tilbyr de sin ekspertise og ideer for historier. I begge tilfellene ender det med at sykehusene kontrollerer historien. Seere som tror de får nyheter, får egentlig en slags reklame.” 13

Sykehus tjener penger ved at senger er fylte, ikke ved å forebygge sykdommer og lidelser.

Journalister får også nyheter fra legemiddelprodusenter. Journalisten Melody Petersen har oppdaget at mange av hennes kollegaer bidrar til å skape marked for legemidler. Dekning av overaktive blærer er et eksempel på dette. Ofte er legemiddelprodusenter de største annonsørene for nyhetskanalene. “Når redaktørene er smertelig klar over hvor mye de avhenger av annonseinntekter, kommer det til å påvirke dekningen,” sier en annen journalist. 14

Nyhetsrapporter på TV i USA er ofte produsert av Video News Releases eller VNR’s. Dette er forhåndsproduserte historier som de ulike TV-stasjonene kjøper og kringkaster som deres egne. De legger til ansiktet og stemmen til sin egen reporter, og på den måten ser det ut som om stasjonen har laget reportasjene selv, men i realiteten har de ikke foretatt noen kildekritiske vurderinger eller underøkt fakta i sakene på egenhånd. 15

Gary Schwitzer, redaktør for Health News Review, sier at det ikke lønner seg for hans organisasjon å bry seg med nyhetssaker fra TV lenger. De tre største amerikanske nettverkene har mottatt Health News Reviews laveste rangering av profesjonell dekning i omtrent 68% av de vurderte sakene, og mindre enn 2% av historiene deres har mottatt 5-stjerners rangering i løpet av de tre siste årene. Schwitzer konkluderer med at dette er svært dårlig og til dels bekymringsverdig. 15

 

Svineinfluensa – H1N1

Rapporter om svineinfluensa har tatt opp nesten halvparten av nyhetsdekningen i løpet av høsten 2009. Folk går med ansiktsmasker og valfarter til legen for å ta vaksinen, griser blir avlivet (unødvendig ettersom H1N1 ikke smitter via mat), og meksikanere har blitt satt i karantene i Kina, selv om det ikke finnes noe bevis for at de er bærere av viruset. 16

Professor i journalistikk, George Sylvie, mener at nettverk, websider og aviser overdriver svineinfluensasituasjonen. “Min ærlige reaksjon er at de [nyhetsmedia] prøver å skremme livet av mennesker. Språk er et tveegget sverd,” sier han, og “det kan brukes for å informere folk eller skremme dem.” 17

Curtis Brainard viser til noen av de tilmålte statistikkene som brukes for å gjøre frykten for svineinfluensa betent og overdreven. Selv om en rapport fra det Hvite Hus helt klart understrekte at mange av statistikkene de refererte til var “en mulighet og ingen spådom,” ignorerte Amerikas mest solgte avis dette og skrev “Amerikansk rapport spår 30,000 til 90,000 H1N1 dødsfall.” 18

“Det globale utbruddet er uunngåelig”, “Den verste helsekrisen på 90 år”, “2 millioner døde”, “Stengte skoler” og “Vaksinemangel”. Overskrifter som disse får folk til å løpe til legen, apoteket og sykehuset i frykt og anløp til panikk.

Media har likevel ikke all skyld. WHO (verdens helseorganisasjon) og CDC (Centers for Disease Control and Prevention) har også framstilt sine svineinfluensaprognoser på en noe feilaktig måte.

Journalist Sharyl Atkinson er ansatt i USAs største kringkastningsselskap CBS hvor hun driver undersøkende journalistikk. Hennes mål var å finne ”sannheten” bak alle statistikkene som florerte med hensyn til svineinfluensa. Hun oppdaget at CDC hadde stoppet testing for å bekrefte utbrudd av svineinfluensa hos pasienter med influensasymptomer, og heretter inkluderte de isteden alle tilfeller av mistenkt svineinfluensa i sine statistikker. 19 Det betyr i praksis at mange av tilfellene ikke nødvendigvis var svineinfluensa, men muligens utbrudd av vanlig sesonginfluensa eller annen sykdom med lignende symptomer. Før man sluttet med testingen av mistenkt svineinfluensa, viste det seg at veldig mange mennesker som trodde de hadde influensaen, ikke hadde sykdommen eller hadde en annen sykdom med et lignende symptombilde. Av hver hundrede mistenkte tilfeller av svineinfluensa som ble sendt inn for undersøkelse, var det bare et lite antall som var faktiske tilfeller av den fryktede svineinfluensaen. Mange var ikke influensa i det hele tatt. 83% av tilfellene i Florida var negative for noen type influensa, 86% av alle de mistenkte tilfellene i California var ikke influensa, og 93% av Alaskas tilfeller var negative for influensa eller svineinfluensa. 20

Leger blir bombarderte med mennesker som tror de har viruset, og testingen er ofte unødvendig.

Dr. Robert Mercola mener at administrasjonen og presidentskapet i landet bruker media for å “avlede oppmerksomheten fra spørsmålet om influensavaksinen er effektiv og sikker ved å fokusere på spørsmålet om det finnes nok av den.” Mercola poengterer at mange forskere og leger kaller regjeringens påstander “uforsvarlige og villedende.” 21

Ralph Forbes fra American Free Press angir at en forretningsmann som jobber for helsedepartementet fortalte til AFP at “frykten som spres av Washington og Verdens Helseorganisasjon om svineinfluensaen er et forsøk på å skremme mennesker mot å tillate global kontroll av helsevernssystemet.” 22

Her nærmer vi oss konspirasjonsteorienes farlige terreng, men den mangfoldige og til dels villedende informasjonen som ble gitt i forhold til svineinfluensa, skaper grobunn for spekulasjoner som videre ansporer til fargerike konspirasjonsteorier.

WHOs rapport fra april 2009, som startet svineinfluensaskrekken, sa at 176 mennesker var døde i Mexico, men av det antallet så var angivelig bare 7 dødsfall bekreftet som svineinfluensa. 23

Ordet “pandemi” har blitt brukt jevnlig i media, og man kan stille spørsmål ved årsaken til dette. Det er vel lite som tyder på at svineinfluensaen dreper flere hvert år enn den vanlige influensaen, og likevel tenker vi ikke på å sette inn like omfattende tiltak mot den normale sesonginfluensaen. WHO definerer en pandemi som noe som spres raskt og enkelt, og det spiller ingen rolle hvor alvorlig det er. Symptomer på svineinfluensa regnes som milde i de fleste tilfeller sammenlignet med enkelte andre influensatyper, og H1N1 viruset er definitivt ikke like dødelig som mange av de andre, men likevel legger man ikke betydelig vekt på disse aspektene i de utallige mediaoppslagene rundt svineinfluensautbruddet.

Angivelig har rapporter vist at det fra august til oktober -09 døde 292 mennesker av H1N1. Hvert år dør 36,000 mennesker i USA av andre typer influensa. CDC sier at de “fleste mennesker får bare milde influensasymptomer, og noen dager senere er de friske igjen.” 24

Likevel er legevakten overfylt av de som har “svineinfluensaskjelvinger.” Dr Jennifer Hanrahan uttaler følgende: “Jeg tror folk bekymrer seg mer for dette enn nødvendig. De fleste mennesker vil komme til å ha en veldig mild sykdomsperiode. Det beste de kan gjøre er å holde seg hjemme.” 25

Barnelegen James Higgins sier at de fleste tilfeller ikke er alvorlige. To tilfeller som krevde innleggelse på sykehus hadde andre underliggende årsaker, forteller han. 26

Det er et annet faktum om svineinfluensadødsfall som heller ikke nevnes, sier Dr. Mercola. Selv om offentligheten tror at H1N1 angriper og dreper friske mennesker, har CDC avslørt at av de 36 barna som døde av svineinfluensa fra april til oktober hadde bakterielle infeksjoner samtidig, og 30 av dem hadde andre helsetilstander som kan gjøre regnskap for det tragiske utfallet. 27

Fedme spiller også en rolle. Overvektige mennesker legges ifølge kilder inn på sykehuset for behandling av svineinfluensa 6 ganger oftere enn de som er normalvektige, og 32% av de som behandles ved akutten for H1N1 har astma eller en annen kronisk lungesykdom. 28

 

Galskapen rundt vaksinen?

 

Legemidler testes vanligvis i 9-12 år før de introduseres for offentligheten. Svineinfluensavaksinen undergikk kun 3 måneder med testing, og WHOs pandemierklæring fritar legemiddelprodusentene fra alt juridisk ansvar for negative bivirkninger av legemiddelet.

Sykepleieren Pat Zingariello er sjokkert over hysteriet og uttaler følgende om skrekken for mangel på vaksine: “Noen må være fornuftige her. Dette er ikke kopper. Altfor mange er i panikk.29

Dr. Higgins er enig: “Trusselen er overdrevet, og behandlingen er overdrevet.30

Bilder er ofte en sterkere provokasjon i media enn ord. Et levende bilde påvirker den sosiale forståelsen av nyhetssaker mye mer enn statistisk informasjon. 31

I “Media Literacy 101: How to Detect Fear-Mongering—Pakistani Nukes & Swine Flu”, beskriver journalisten Susan Moeller 3 nivåer av bilder som du bør være på vakt for når du ser på en nyhetssending om influensautbruddet. 32 Hun sier at nyhetssaker bruker enten ingen bilder, nøytrale bilder eller emosjonelle bilder i sakene sine. Ingen bilder betyr vanligvis at saken ikke er av veldig stor betydning. Nøytrale bilder, som for eksempel av laboratoriekulturer og grafer, brukes for å etablere objektivitet og alvorlighetsgrad. Dyr og helsepersonell er eksempler på nøytrale bilder. Emosjonelle bilder fremmer frykt og inkluderer ting som for eksempel barn på akutten og mennesker som går med ansiktsmasker. Hvis en sak viser mange emosjonelle bilder, så bruker media levende bilder i stedet for fakta for å påvirke, og da kan det være grunn til skepsis.

God helse er mer vanlig enn sykdom, influensa er en vanlig vinterforekomst, og frykt knyttet til svineinfluensapandemien har vært overdrevet. Vær forsiktig med hvilke nyheter om svineinfluensaen du ser på, hvis ikke kan det hende at du også opplever dens noceboeffekter, og da kan det hende at symptomene dukker opp enten du er syk eller ikke.

Kilder

1)Szwarc, Sandy (2009, 4. mai). An acronym that explains a lot of things! Junk Food Science [online]. Hentet fra, http://junkfoodscience.blogspot.com/2009/05/acronym-that-explains-lot-of-things.html

2,4-5) Fumento, Michael (1996, 19. januar). How the Media and Lawyers Stir Up False Illness. [online]. Hentet fra, http://fumento.com/illness.html

3,6-11) Szwarc, Sandy (2009, 4. mai). An acronym that explains a lot of things!

12) Bryant, Jennings & Oliver, Mary Beth (2009). Media Effects: Advances in Theory, 3rd edition. Routledge, NY. Hentet fra googlebooks: http://books.google.com/books?id=g_uB3dudoi4C&printsec=frontcover&dq=media+effects&ei=b4kNS72PKpu0zATx3tyYAw#v=onepage&q=&f=false

13-14) Schwitzer, Gary (2000, Mars)The Future of Health Care Journalism. Kaiser Family Foundation [online]. Hentet fra, http://kff.org/entmedia/upload/7858.pdf

15a) Schwitzer, Gary (2000, Mars)The Future of Health Care Journalism

15b) Schweitzer, Gary (2009, 11. september). It doesn’t make sense for us to review TV health news anymore.  Health News Review [online]. Hentet fra, http://www.healthnewsreview.org/publishers_note33.php

16) Montopoli, Brian (2009, 6. mai). Did We Overreact To Swine Flu Threat? CBS [online]. Hentet fra, http://www.cbsnews.com/stories/2009/05/06/health/main4995966.shtml

17) Perez, Israel (2009, 5. mai). Media hype sends conflicting messages about severity of swine flu. The Daily Texan [online]. Hentet fra, http://www.dailytexanonline.com/media-hype-sends-conflicting-messages-about-severity-of-swine-flu-1.1744474

18) Brainard, Curtis () Media Hype Swine Flu Report. [online]. Hentet fra, http://www.cjr.org/the_observatory/media_hypes_swine_flu_report.php

19-20) Mercola, Joseph (2009, 24. november). Superstar CBS Reporter Blows the Lid Off the Swine Flu Media Hype and Hysteria. Dr. Mercola [online]. Hentet fra, http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/11/24/Superstar-CBS-Reporter-Blows-the-Lid-Off-the-Swine-Flu-Media-Hype-and-Hysteria.aspx

21) Mercola, (2009, 17. november).  What the Inventor of the Flu Shot NOW Thinkds of the Vaccine…Mercola [online]. Hentet fra, http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/11/17/Obama-Administration-Launches-Deceptive-Swine-Flu-Propaganda-Blitz.aspxSwine flu and hype – a media illness

22)Forbes, Ralph (2009, 11. mai). Swine Flu Hogwash. [online]. Hentet fra, http://www.americanfreepress.net/html/swine_flu_hogwash_176.html

23) Prevent Health Staff (2009, 4. mai). Swine Flu Hype: Political Lies and Media Disinformation are Rampant.  Prevent Disease [online]. Hentet fra, http://preventdisease.com/news/09/050409_flu_hype.shtml

24) Geiger-Hemmer, Amy L. (2009, 25. oktober). Swine Flu: a national emergency? or a distraction? Living Lake Country [online]. Hentet fra, http://www.livinglakecountry.com/blogs/communityblogs/65945132.html

25) Spector, Kaye (2009, 13. oktober). MetroHealth ER cases spike; doctors say to stay home if your flu symptoms are mild. Cleveland [online]. Hentet fra, http://www.cleveland.com/medical/index.ssf/2009/10/metrohealth_doctors_say_to_sta.html
26) McGregor, Amanda (2009, 6. november). H1N1 scare slams local hospitals. Salem News [online]. Hentet fra, http://salemnews.com/punews/local_story_309214424.html

27-28) Mercola, Robert (2009, 31. oktober). Common Links in Swine Flu Deaths…Mercola [online]. Hentet fra, http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/10/31/CDC-Says-Kids-That-Die-From-Swine-Flu-Have-Coexisting-Bacterial-Infections.aspx

29-30) McGregor, Amanda (2009, 6. november). H1N1 scare slams local hospitals

31) Bryant, Jennings & Oliver, Mary Beth (2009). Media Effects: Advances in Theory, 3rd edition

32) Moeller, Susan (2009, 4. mai). Media Literacy 101: How to Detect Fear-Mongering—Pakistani Nukes & Swine Flu. The Huffington Post [online]. Hentet fra http://www.huffingtonpost.com/susan-moeller/media-literacy-101-how-to_b_195502.html

 

 

Av Sondre Risholm Liverød &
 Sumei Lee FitzGerald

WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here