Tenk helhetlig, for å utvikle deg

I denne posten skal du får den neste forelesningen i utviklingspsykologi. Den spinner videre på første time (Å bli til som menneske), men i denne timen kommer jeg med flere konkrete eksempler.

La oss si at man sliter med diffuse smerter i kroppen. Legen finner ingenting på blodprøver og røntgenbilder, men du har likevel vondt. Legen er rådløs og henviser deg til psykisk helse. Tanken er at smerten som ikke synes fysisk, kan ha en psykologisk forankring. Hva slags hjelp kan du forvente deg i psykisk helsevern?

Hvilken hjelp du får, er ofte avhengig av hvilken behandler du møter. Mer presist er det avhengig av «menneskesynet» eller den teoretiske forståelsen til den behandleren du møter. En typisk lege vil kanskje prøve ut medisiner eller henvise deg til fysioterapi. Det kan ha en god effekt på diffuse smerter i kroppen.

En psykolog vil kanskje foreslå at du tolker verden på en undertone av mistillit, og dermed er du alltid litt på vakt i møte med nye mennesker og nye situasjoner. En viss alarmberedskap i flere situasjoner enn nødvendig, gir deg gradvis smerter i hele kroppen, og for ¨å løsne på smertene, må du bli tryggere på deg selv. Det er din kroniske mistenksomhet som sliter deg ut, og kanskje den til og med ødelegger relasjonene dine, nesten uten at du legger merke til det. Hos psykologen må du derfor jobbe med din egen fortolkning av deg selv, den ytre verden og andre mennesker.

Til sist kan vi se for oss at en time hos en sosionom avdekker økonomiske problemer, og du får hjelp til å rydde opp i en rekke livsadministrative ting. Etter at du får orden på livet rent sosioøkonomisk sett, er lettelsen så stor at smertene avtar.

Dette er tre helt forskjellige innfallsvinkler til det samme problemet, men alle sammen er gode tiltak.

Forelesning i utviklingspsykologi 2. time

I videoen snakker jeg mer om hvorfor det er uhyre viktig å tenke både tverrfaglig og helhetlig når det kommer til menneskets psykologiske liv.

 

 

Sondre Risholm Liverød
Psykologspesialist
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here