Psykolog Sondre Risholm Liverød diskuterer tro og tvil med pastor Rune Tobiassen. Sondre definerer seg som agnostiker, mens Rune er troende. De snakker om livets store spørsmål.

#1 - Piloten

Sondre Risholm Liverød har invitert Rune Tobiassen for å snakke om livet, døden, fri vilje, ondskap, familieliv, tro, overtro, tvil, ateisme og mye mer. Rune og Sondre har helt forskjellige perspektiver på livets mysterier, og de håper at samtalene dem imellom kan hjelpe dem å trenge dypere inn i de psykologiske, filosofiske og metafysiske spørsmålene som ingen egentlig vet svaret på, og mange er uenige om. Dette er den første samtalen.

#2 - Da vi skulle snakke om døden

I dag hadde vi tenkt til å snakke om døden, og vi gjør et helhjertet forsøk, men det sklir ut. Vi blir mer opptatt av å snakke om mening, moral og Peter Singer. Det er mulig at det er Sondre sin skyld at de mister fokus. Det er nemlig han som er mest redd for å dø. Rune tror på et liv etter døden. Sondre vil veldig gjerne tro på dette, men får det ike til. Sondre har et langt mer naturalistisk syn på livet, i den forstand at han ser på livet som naturlig og ikke overnaturlig. Det betyr at dødemn er enden på visa.

#3 - Og så går vi rundt om kunnskapens tre

Dette er vårt andre forsøk på å snakke om døden, men vi ender opp ved kunnskapens tre. Kanskje er vi de eneste skpaningene på jorda som er selvbevisste og daglig oppmerksomme på vår egen dødelighet. Det gir oss sannsynligvis en form for eksistensiell uro som en del andre primater slipper.

#4 - Guds megafon

Nok en gang prater vi oss vekk, og denne gangen er det ondskap vi forsøker å diskutere. Sondre forstår ikke hvorfor Gud ikke lot døren til Auswitch stå på gløtt slik at fangene kunne stukket av, mens Rune forklarer at menneskets frie vilje gir muligheten for ondskap. Sondre mener at det er mer ondskap enn nødvendig i verden, og Rune er helt enig, men kanskje er det slik at Gud bruker smerte og lidelse som en slags megafon for å vekke mennesket og skape bevissthet. Som vanlig er vi uenige, men vi klarer å holde den emosjonelle temperaturen under rimelig kontroll.

#5 - Hvis Gud er så god

Vi fortsetter vår samtale om ondskap. Sondre er usikker på om Gud egentlig er God, mens Rune er fast bestemt på at Gud er god og verdens ondskap står på menneskenes regning. Forrige episode var jeg nødt til å klippe i to. Vi var i ferd med å bevege oss inn i så mange ulike temaer, at vi mistet oversikten begge to. Samtidig ble det stadig mer emosjonell temperatur i rommet, noe som heller ikke var med på å øke kvaliteten på samtalen. Her kommer uansett andre halvdel av vår samtale om ondskap og Guds karaktertrekk. Er Gud virkelig god?

#6 - Livssyn og påvirkningskraft

Denne gangen snakket vi om våre egne ambisjoner for denne podcasten og vi snakket om påvirkning. Vårt livssyn er som regel noe som gjennomsyrer oss, og det påvirker de fleste aspekter ved livet. Våre egne holdninger vil også påvirke de menneskene som er rundt oss. Hvordan skal vi håndtere dette som foreldre, som fagfolk og hvordan skal det innvirke på vår rolle i det offentlige rom. Når er det greit å mene hva, og hva er det greit å mene? Vi snakket også om hvorvidt mennesker egentlig endrer livssyn og holdninger. På et mer personlig plan kan vi lure på om disse samtalene, mellom Rune og meg, vil påvirke oss? Vil det rokke ved våre innstillinger til livet, eller vil disse samtalene bare sørge for at vi finner flere argumenter for å ikke endre synspunkt. Dette er komplisert, og selv om det kanskje høres litt kjedelig ut, så syntes vi det var ganske interessant.

#85 – Live boklansering

Denne kvelden innledes av Sondre Risholm Liverød som beskriver sin reise i livets store spørsmål og møte med mennesker som har helt andre perspektiver enn ham selv.

Da livssynet slo sprekker

Psykologens journal er en bok om mine basketak med livets store spørsmål. I mitt tilfelle har kampen foregått i en dialog med mennesker som mener noe helt annet enn meg selv.

Psykologens egen journal

For meg har dette blitt en reise i utfordrende ideer, et møte med egen arroganse, eksponering for frykt og usikkerhet og en øvelse i impulskontroll- Endelig er boken ferdig: Psykologens egen journal

Sannsynligvis lever du i Matrix

Livet kan være en drøm, en illusjon eller en fantasi. Hvordan kan vi vite at det vi tror om oss selv og verden rundt oss er sant? Det er blant filosofiens store problemer.

Fantasiens Paradox

Ikke tro på tankene eller følelsene dine. De lurer deg! Dette er et råd jeg gir til mange pasienter. Er det et godt råd?

Ondskapens problem

Fri vilje innebærer at vi kan velge det onde, og det er prisen vi betaler for å være selvstendige subjekter til forskjell fra dukker i et teater. Jeg diskuterer ondskap med pastoren, og vi er ikke enige.

Et liv etter døden?

Et liv etter døden hadde tatt brodden av mye dødsangst, men det krever at man tror at det finnes noe mer. Hva er argumentene for å tro på ulike varianter av sjelevandring, reinkarnasjon eller himmelrike.

Ville du tatt pillen som gir evig liv?

Døden lar oss forstå at livet er dyrebart. Ville livet bli meningsløst uten døden som rammen rundt livet? Jeg er ikke så sikker. Hvis det fantes en udødelighetspille, så hadde jeg vurdert den.

Dialogisk utløp for min indre uro

Store spørsmål gjør meg urolig. Hva skjer når vi dør? Hva er meningen? Hvorfor er vi her? Istedenfor å unngå tematikken, har jeg utfordret en pastor. Kan vi lære noe, eller blir det bare krangling?

Og så skal vi snakke om Gud (!)

Jeg er interessert i mennesker og eksistensielle spørsmål: Døden og meningen med livet. Her kan du se min samtale med apologeten Stefan Gustavsson hvor jeg utfordrer troen på Gud og diskuterer de virkelig store spørsmålene.