#1 – Piloten

  SinnSyn
  #1 - Piloten
  /

  Hei og velkommen til første episode av pastoren og psykologen. Psykologen er Sondre Risholm Liverød og pastoren er Rune Tobiassen. Rune er pastor i Østsida Frikirke. Vi har har kjent hverandre en stund, vi går godt overens, men vi er uenige i mange av livets store spørsmål.

  Jeg (psykologen) har definert meg selv som ateist i mange år. Jeg var til og med ganske “bombastisk ateistisk”, og det var ikke blant mine mest sympatiske sider. Jeg hadde mange argumenter mot religion, uten at jeg egentlig hadde satt meg så godt inn i troslæren. Jeg bestemte meg for å undersøke den andre siden av saken med et så åpent sinn som mulig. Det var i denne forbindelse at jeg ble kjent med Rune Tobiassen. Han var en inkluderende, jovial og interessant pastor i den lokale Frikirken. Han var også veldig interessert i å snakke om religion. I tillegg var han interessert i motforestillinger mot det han selv var overbevist om. Dette ble starten på mange samtaler om religion, vitenskap, psykologi og filosofi. I denne podkasten skal du få være med på disse samtalene.

  Den åpenbare uenigheten mellom ateisten og den troende er spørsmålet om Gud eksisterer, men konflikten stikker langt dypere enn som så. Det mest spennende ved disse to livsperspektivene, er at de møtes til kamp rundt livets mest sentrale spørsmål. Trenger vi en Gud for å skape mening i livet? Hva er ondskap? Hvordan bedømme i forhold som angår moral og etikk? Er det et liv etter døden? Har kirken utspilt sin rolle som hovedleverandør for åndelig føde? Hva er alternativet? Har vi fri vilje? Fungerer bønn, eller er det en variant av placeboeffekten? Hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen? Hvordan startet det hele? Hvordan styres våre livsprosjekter av våre tankemønster? Hvor går grensen mellom normal og gal, sannheter og vrangforestillinger? Jeg håper at samtalene mellom Rune og meg kan belyse alle disse spørsmålene fra flere ulike ståsteder. Ingen av oss har til hensikt å overbevise deg om det ene eller det andre. Det blir opp til deg å avgjøre hvilken side du faller ned på.

  Målet vårt er altså å snakke om forholdsvis store spørsmål. Hypotesen er at meningsforskjeller ikke bare fører til konflikt og krangling, men faktisk har potensial til å ta oss dypere inn i livets mysterier.

  Har du innspill?

  Jeg og Rune skal møtes omtrent én gang i uken i tiden fremover. Vi har mange ting vi skal snakke om, men vi er også takknemlig for innspill og kommentarer. Dersom du har spørsmål eller meninger i debatten mellom tro og tvil, eller i landskapet rundt religion, psykologi og filosofi, vil vi gjerne høre fra deg. Vi vil tilstrebe å ta opp så mange spørsmål som mulig i podcasten.

  Kontakt oss på følgende epostadresse:

  pastoren@webpsykologen.no

  Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

  LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here