#13 – Oppvekst med psykisk lidelse hos nære pårørende

  SinnSyn
  #13 - Oppvekst med psykisk lidelse hos nære pårørende
  /

  I denne episoden skal du få høre nok et intervju med psykologspesialist og seniorpsykolog Helge Arnulf Sølvberg. Opptaket er gjort i 2011. Her er tema oppvekst med psykisk lidelse hos nære pårørende. Sølvberg har også skrevet en bok om dette tema hvor han stiller to hovedspørsmål:

  Hvordan er det å vokse opp med psykisk sykdom hos mor eller far?
  Barn av psykisk syke er den mest utsatte risikogruppen for utvikling av psykiske lidelser, men hva gjøres for å hjelpe dem?

  Psykisk sykdom hos nære pårørende kan være en stor belastning. Spesielt sårbare vil en være som barn og ungdom.

  Sondre Risholm Liverød Intervjuer Helge A. Sølvberg om oppvekst med psykisk sykdom hos nærmeste pårørende.
  Sondre Risholm Liverød Intervjuer Helge A. Sølvberg om oppvekst med psykisk sykdom hos nærmeste pårørende.

  Mange voksne sliter med ettervirkningene fra oppvekst med psykisk sykdom hos far eller mor. Mange sliter med vonde minner, tapt barndom, følelse av skyld, skam og usikkerhet.Mange er redde for at de har arvet foreldrenes sykdom, og lever hele tiden med en viss frykt for å bli som sine syke foreldre.

  Helge A. Sølvberg er en inspirerende og kunnskapsrik terapeut som ikke nøler med å dele sin erfaringer fra lang og tro tjeneste i psykisk helsevern.Velkommen til episode 13.

   

   

   

  Relatert artikkel

   

  omsl.Oppvekst med psykiskeOppvekst med psykiske lidelser hos nære pårørende
  I et videointervju snakker vi med psykologspesialist Helge Sølvberg om å vokse opp rundt psykisk lidelse. Hva er risikoen? Og hvordan er veien mot et godt liv?

   

   

   

  Psykologspesialist
  Sondre Risholm Liverød
  WebPsykologen.no

   

   

   

  Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

  LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here