#24 – En god nok omsorgsperson

  SinnSyn
  #24 - En god nok omsorgsperson
  /

  I dag skal jeg snakke om omsorg og oppvekst. Som foreldre lærer vi barna våre å takke for maten, sykle, svømme, spille fotball og gjøre lekser. Foreldre hjelper barn med veiledning og tilegnelse av nye ferdigheter i den ytre virkeligheten, men foreldre hjelper også barna med et lignende prosjekt i deres indre liv. I tillegg til å svømme og lignende, må barnet bli kjent med sitt indre liv. Det må lære seg å tåle, forstå og uttrykke sine følelser. Det må ha oversikt over sinnets bevegelser for å tilpasse seg ulike situasjoner og ha det bra med seg selv. I denne prosessen, hvor barnet skal forstå seg selv på innsiden, spiller omsorgspersonene en viktig rolle. Det ansikt til ansikt med foreldre at barnet lærer om sitt indre liv. Barnet leser om seg selv i foreldrenes ansikt. Gode foreldre har evnen til å leve seg inn i barnets sinn og samtidig speile denne forståelsen gjennom tilpassende ansiktsuttrykk emosjonell kommunikasjon. I dag skal vi se på det som kalles mindsight eller mentaliseringsevne. Det vil si evnen vi har til å forstå vårt eget indre liv, og hvordan denne forståelsen påvirker vår evne til å leve oss inn i andre.

  Etter en innledning skal du også i denne episoden få være med til Universitetet i Agder. I andre del av denne episoden skal du få høre et foredrag hvor jeg snakker om hva Donald Winnicott mener om å være en god nok omsorgsperson. Donald Winnicott er en representant for det som kalles objektrelasjonsteori. Det er en teoretisk retning som utviklet seg i kjølevannet av Freuds psykoanalyse. Man kan kanskje si at objektrelasjonsteorien utviklet seg som følge av kritikk mot Freud. Mange mente av Freud manglet et relasjonelt fokus på barns utvikling, og det er dette relasjonsperspektivet på utviklingspsykologi jeg snakker om på UIA.

  Det er januar 2017. Det er mandag etter lunsj, og det er i overkant av 100 studenter i auditoriet.

   

  Neste episode

  Likte du denne episoden, bør du også følge med i neste. I episode 25 skal vi nemlig vende det samme tema ennå en gang. Vi skal se mer på det som kalles for mindsight og mentaliseringsevne. Dette synes å være blant de viktigste egenskapene vi kan utvikle for god psykisk helse, og likeledes synes det å være blant de viktigste egenskapene vi har for å ha gode relasjoner til andre mennesker og fungere som empatiske omsorgspersoner. Dette er som sagt også et trema jeg har drøftet mye i mine egne bøker om psykologi og selvutvikling. Både i “Selvfølelsens psykologi” og boken som heter “Jeg, meg selv og selvbildet”, har jeg diskutert mindsigt og mentaliseringsevne, både med tanke på å forstå fenomenene, men også med tanke på hvordan man kan utvikle disse egenskapene gjennom øvelser og selvinnsikt. Har du ikke skaffet deg webpsykologens bøker ennå, så er det jammen meg på tide. Du får den til beste pris her på siden. Klikk deg inn på linken til venstre, og du har bøkene i løpet av få dager.

   

  Av Sondre Risholm Liverød
  Psykologspesialist
  WebPsykologen.no

  Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

  LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here