#27 – Egomekanismer og flink pike syndrom

  I dag skal jeg jeg snakke om hvordan «kjernen» i vårt psykiske liv påvirker alle våre opplevelser. Kjernen i vårt psykiske liv kalles av og til for personlighet, identitiet, selvet, ego eller selvfølelse. Kjært barn har mange navn. Hva vi kaller det er kanskje ikke så nøye, men hvordan denne kjernen styrer våre tanker, føler og handlinger er ganske viktig å legge merke til. Av og til er vi fanget av et ego som pisker oss gjennom livet uten pauser. Det krever at vi presterer på vårt beste hele tiden, og overdrevent høye krav gjør at det blir vanskelig å nyte livet.

  I denne episoden skal jeg først snakke litt om mekanismene i vårt eget ego. Deretter skal jeg vende meg mot det som kalles for «flink pike syndrom». Det er sånn at store deler av våre psykologiske drivkrefter ligger utenfor vår egen oppmerksomhet. Ofte er det slik at vårt eget indre liv er programmert på en måte som gjør livet mer slitsomt og anstrengende enn det strengt talt må være.

   

  Av Sondre Risholm Liverød
  Psykologspesialist
  WebPsykologen.no

  Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens Psykologi» og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet».

  LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here