#28 – En djevel i en verden styrt av Gud eller engel i helvete

  SinnSyn
  #28 - En djevel i en verden styrt av Gud eller engel i helvete
  /

  Velkommen til episode 28. I dag skal jeg snakke om hvordan overdreven skyldfølelse kan bli et alvorlig psykologisk problem, og jeg skal se på patologisk skyldfølelse i et utviklingspsykologisk perspektiv. Barn som utsettes for krenkelser og urettferdighet fra voksne, kan lett føle at det er deres skyld. Dette fenomenet kan forklares ved hjelp av innsikt i en del grunnleggende psykologiske mekanismer. En teoretiker som heter Fairbairn oppsummerer dette fenomenet i setningen som sier at det er bedre å være en djevel i en verden styrt av Gud, enn en engel i helvete. Hva han mener med dette, skal du snart få en forklaring på.

  De mekanismene som Fairbairn bygger sine utviklingspsykologiske antakelser på, er blant annet et fenomen som kalles splitting. Det betyr grovt sett at mennesket deler opp sitt syn på seg selv og verden i godt og ondt. Enten er man god eller ond, og nyansene uteblir. Et unyansert blikk på verden kan skape mange problemer og konflikter for mennesker, noe jeg også skal komme inn på i dagens episode.

  Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

  LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here