#3 – Og så går vi rundt om kunnskapens tre

  SinnSyn
  #3 - Og så går vi rundt om kunnskapens tre
  /

  Da var vi klare for tredje episode av pastoren og psykologen. Nok en gang skulle vi egentlig snakke om døden, men endte opp i Edens hage. Vi drøftet meningen med livet, skjebne og fatalisme, og vi prøvde å snakke minst mulig om fri vilje, for det tema er så stort at vi må ta det en annen gang.

  Formen på samtalene mellom Rune og meg er foreløpig ikke helt satt. Vi er ivrige begge to, og vi har mange spørsmål til hverandre som vi forsøker å formulere, dog noe vaklende. Målet er at samtalene våre blir mer spisset etterhvert. Vi vil tilstrebe å dykke litt mer spesifikt inn i enkelte spørsmål, men foreløpig registrerer vi at vi flyter litt fra det ene tema til det andre. Vi har ingen målsetningen om å lage en stringent plan for hver episode. Vi ønsker en uformell og hyggelig samtale om ting som opptar oss begge, men etterhvert håper vi altså å holde oss litt mer til bestemte temaer.

  Da er Rune og jeg på plass for vår tredje samtale om tro og tvil og andre spørsmål som egentlig er alt for store for de små hodene våre.

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill eller kommentarer til det vi snakker om, er du hjertelig velkommen til å melde inn disse til pastoren@webpsykologen.no. Hvis du liker podcasten, hadde vi blitt veldig glade for tilbakemeldinger i iTunes. Her kan du rate denne podkasten ved å gi den stjerner og eventuelt en kommentar. Gode ratinger i iTunes er veldig verdifullt og det gjør at vi blir synlig for flere.

  Du kan også komme med innspill via dette skjemaet. Både Rune og jeg mottar alle meldinger. Vi leser også alle innspill, men vi våger ikke å garantere at vi tar opp alle sammen i podcasten.

  Kontakt oss på følgende epostadresse:

  pastoren@webpsykologen.no

  Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

  LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here