#32 – Freud om vårt ubevisste sjelsliv

  SinnSyn
  #32 - Freud om vårt ubevisste sjelsliv
  /

  Velkommen til episode 32. I dag skal jeg snakke om Sigmund Freud. Freud regnes som psykoanalysens far, og han er en av de mest kontroversielle og innflytelsesrike personene gjennom tidene. Det var arbeidet hans innenfor psykoseksuelle stadier og psykoanalytiske teorier som gjorde ham populær, men det tok lang tid før folk aksepterte ideene hans. I dag er deler av hans teorier avvist, men mange av hans mest sentrale konsepter har vist seg å være treffende og innsiktsfulle beskrivelser av menneskets psykologi.

  Freud fortalte oss at alt vi opplever er farget av våre nevroser. Vi tror at vi er objektive, bevisste og fritt velgende aktører i eget liv, men opp mot 95% av alt vi foretar oss er styrt av ubevisste prosesser. Freud poengterte at vi er sterkt influert av vårt ubevisste liv, noe som på sett og vis kan virke litt krenkende. Vi er ikke så rasjonelle som vi tror, og fortiden vår er hele tiden med på å farge nye opplevelser. Freud la grunnlaget for en hel vitenskap om alle de ubevisste mekanismene som gjemmer seg bak våre tanker, følelser og handlinger, og jeg vil påstå at dette er veldig interessant… Ja, kanskje noe av det mest interessante psykologien har å by på.

  I denne episoden skal vi nok en gang til Universitetet i Agder, men før jeg fordyper meg i Freuds univers, nevner jeg 12 litt kuriøse fakta om Freud:

  1. Freud var en østerriksk nevrolog. Men han ble født i Freiberg, Moravia. I dag er det i Tsjekkia. Familien flyttet til Østerrike da han var fire år gammel og bodde der til nazistene overtok.

  2. Selv om han er kjent for alle som Sigmund Freud, var hans opprinnelige navn Sigismund Schlomo Freud.

  3. Han hadde en godt forhold til sin mor. Han følte at hans optimisme, selvtillit og andre positive egenskaper var på grunn av den spesielle kjærligheten han fikk fra sin mor.

  4. Freud var flerspråkelig. Han mestret nesten 8 språk som inkluderte engelsk, tysk, hebraisk og spansk.

  5. Selv om han var doktor av yrke, ønsket han aldri å være lege; Han ønsket å bli forsker. Han studerte medisin, men målet hans var å jobbe med forskning.

  6 Som medisinstudent utførte Freud forskning på kokain (som ikke ble ansett som ulovlig på hans tid) og publiserte en artikkel om kokainens helsemessige fordeler og kalte det en mirakelkur.

  7 På grunn av Freuds artikkel, begynte mange mennesker å bruke kokain, noe som resulterte i en del misbruk av kokain i Europa og Amerika. Dette første til at Freud bel beryktet, og senere prøvde han hardt å holde seg borte fra stoffet.

  8 Etter at Freud startet privat praksis, lærte han seg hypnose og brukte dette som behandlingsmetode for en rekke psykiske plager. Han var imidlertid ikke fornøyd med resultatet. Ofte fungerte hypnose bra i starten, men mange pasienten fikk senere tilbakefall. Freud tenkte han han ble nødt til å behandle mennesker med innsikt og samtaleterapi i våken tilstand, istedenfor under påvirkning av hypnose. Sammen med Joseph Breuer utviklet han det som nå kalles «fri assosiasjon». Det er en metode hvor pasienten snakker så fritt og uhemmet som mulig, og tanken er at denne typen fri tale vil inneholde noen hint om hva som ligger skjult i pasientens ubevisste liv. Freud tenkte at det var konflikter i vårt ubevisste sjelsliv som kom til overflaten som symptomer. Man måte dermed forsøke å gjøre det ubevisste bevisst for å forstå roten og de bakenforliggende årsakene til sine problemer. Når man innså sammenhengen mellom ubevisste krefter og hverdagslivets symptomer, ville denne innsikten i seg selv være kurativ. Dette vil jeg komme nærmere inn på senere i podcasten.

  9 Freud mente at seksuelle impulser utgjorde mye av den energien som drifter menneskets psykologiske liv. Han mente at de fleste nevroser har et seksuelt utgangspunkt, og da gjerne undertrykte seksuelle impulser og forbudt begjær. Han så for seg at mennesket har et psykisk forsvar som hindrer at uakseptable tanker og følelser får lov til å oppta plass i vår bevissthet, hvorpå dette psykiske materiale ble henvist til ubevisste avkroker. Undertrykkelse fører til at vi må bruke mye energi på psykisk forsvar, noe som skaper psykiske spenninger. Konfliktene i vårt indre liv, og de psykiske spenningene, gir grobunn for symptomer på psykisk lidelse.

  10 Noen vil hevde at Freuds teorier i høy grad var diktert av hans egen biografi. Her spekuleres det i at hans fokus på seksualitet dreide seg om hans egne seksuelle dragning mot sin egen mor, og ikke minst de seksuelle problemene han hadde med sin kone Martha, noe som angivelig skapte store emosjonelle problemer i ekteskapet.

  11 Fred var også veldig opptatt av barndommen og menneskets utvikling gjennom stadier. Grovt sagt trodde han at tidlige traumatiske erfaringer (gjerne knyttet til egen seksualitet) fører til nevrotisk oppførsel i voksen alder.

  12 Freud var oppmerksom på at enkelte pasienter snakket om seksuelle overgrep fra barndommen, men Freud tolket dette som fantasier og et uttrykk for underbevisste konflikter og forbudte ønsker. Han trodde ikke på at barn faktisk ble utsatt for overgrep. Han var nok også redd for konsekvensene for foreldre mistenkt for overgrep.

  Det er åpenbart at Freuds teorier har vært et fantastisk bidrag til forståelsen av menneskets indre liv, men en del av konseptene i psykoanalyse, spesielt fokuset på seksualitet og libido, har blitt moderert ganske kraftig i senere tid.

  Men uansett hva man synes om denne åndsarbeideren fra slutten av 1800-tallet, så er psykologien et fagfelt som står i stor gjeld til Freud. Personlig synes jeg det er både artig og spennende å lese Freud, og i løpet av denne podcastepisoden skal jeg forsøke å redegjøre for en del av de sentrale konseptene i psykoanalysen, samtidig som jeg som vanlig tilstreber å gjøre teoriene anvendelige og relevante for hverdagslivet.

   

  Av Sondre Risholm Liverød
  Psykologspesialist
  WebPsykologen.no

  Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

  LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here