#33 – Ego og forsvarsmekanismene

  SinnSyn
  #33 - Ego og forsvarsmekanismene
  /

  Hei og velkommen til episode 33 som skal handle om forsvarsmekanismer. Dette er et tema jeg har hatt oppe i podcasten tidligere. I denne episoden blir det derfor en del repetisjon, men jeg innbiller meg at menneskets psykiske forsvar er et tema man med fordel kan tenke på mer enn en gang.

  Akkurat som kroppen har et immunforsvar, har psyken altså et tilsvarende beskyttelsessystem som kalles forsvarsmekanismer. Det psykiske forsvaret sørger for at vi ikke opplever sammenbrudd, og et slikt forsvar er en nødvendighet hos alle mennesker. I møte med traumer, kriser og store tap kan forsvaret holde oss oppegående og sørge for at vi håndterer livet til tross for store belastninger. Det psykiske forsvaret sørger for å regulere den angsten som oppstår i møte med livet. Det betyr at følelser som ligger over terskelverdien for det vi makter å erkjenne, blir dempet, fortrengt eller avskrevet ved hjelp av de ulike forsvarsmekanismene. Målet er at vi skal beholde en mental likevekt, men det kan gå på bekostning av en mer realistisk oppfatning av ulike situasjoner, noe som deretter kan avstedkomme ytterligere konflikter eller forvirringstilstander.

  I mine bøker om psykologi og selvutvikling, er innsikt i psykiske forsvarsmekanismer et sentralt tema. Når det kommer til forsvar, er det ikke sikkert at vi er klar over at det er noe vi unngår, men som regel har vi en fornemmelse av «utroskap» mot oss selv eller virkeligheten, noe som ofte gjør at vi lever med en slags «tvil» eller «uggen magefølelse». Vi kan ikke alltid sette fingeren på det, men vi er usikre på om vi egentlig kan stole på oss selv. Denne typen «tvil» er svært ødeleggende for selvfølelsen.I boken som heter «selvfølelsens psykologi» har jeg beskrevet mange av de vanligste forsvarsmekanismene og diskutert fordeler og ulemper.

  Spørsmålet er i bunn og grunn hvordan vi forholder oss til følelser, og ikke minst hvor mange følelser vi makter å ta innover oss. I begge mine bøker om psykologi og selvutvikling, følger jeg en hypotese som sier at mental styrke handler om å tåle flere følelser. Selvutvikling handler ikke bare om å ha det bedre med flere positive følelser, men det handler om å tåle sterkere følelser, både negative og positive. Selvutvikling handler med andre ord om mer sorg og mer glede, og jeg betrakter mental styrke som evnen til å være oppriktig med seg selv og sine følelser. Jeg hevder også at dette er noe man kan trene opp, og dersom du er mer interessert i følelser og forsvarsmekanismer i et slikt lys, håper jeg du klikker deg inn på linken til venstre og kjøper én eller begge bøkene. Ved å kjøpe bøkene på Webpsykologen får du gratis frakt, og best pris, samtidig som du støtter denne podcasten.

   

  Av Sondre Risholm Liverød
  Psykologspesialist
  WebPsykologen.no

  Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

  LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here