#43 – Identitet del 2

  SinnSyn
  #43 - Identitet del 2
  /

  Hei og velkommen til en ny episode av SinnSyn. I dag skal du få være med tilbake til Mandal for å høre andre del av min skravling om identitet. På veien hjem fra Mandal tenkte jeg på en metafor jeg ikke nevnte i foredraget, men som jeg muligens har nevnt i tidligere episoder. Jeg tror at mange mennesker, for ikke å si de fleste av oss, lever med en slags misforstått identitet. Når vi snakker om hvem vi er, så refererer vi til mønstre i måter å tenke, føle og handle på. Det betyr at den vi er, dypest sett, assosieres med inneholde i vårt psykologiske maskinere. Dersom vi har flest negative tanker, klassifiserer vi oss selv som en pessimist. Har vi flere gode tanker enn vonde tanker, kaller vi oss selv for positiv. Tror vi at det meste ordner seg til slutt, så kan vi kalle oss for en optimist. Har vi en selvforståelse som indikerer at vi er mindre verdt eller mindre begavet enn andre mennesker, får vi en identitet som stråler av utilstrekkelighet.

  Poenget i mitt foredrag om identitet, er at vi ikke kan stole på verken tankene eller følelsene våre. Som regel forteller de ikke sannhet om oss, men likevel er det mange som identifiserer seg med sine typiske tanker og følelser. Metaforen jeg tenkte på i bilen hjem fra Mandal, handler om at mennesket er som en TV. Dersom vi skrur på en TV og finner en kanal med en voldelig film, vil vi ikke påstå at vi har en voldelig TV. På samme måte tenker jeg at vi med fordel kan forholde oss til innholdet i vår egen bevissthet. Tanker og følelser kommer og går hele tiden, og dersom vi sammenblander vår verdi som menneske eller vår identitet med disse tankene, blir det like misvisende som å kalle en TV for morsom, aggressiv, kjedelig eller saklig, avhengig av hvilket program og hvilken kanal som tilfeldigvis flagrer over skjermen.

  På spørsmål om hvem vi er, svarer vi som regel med å referere det «mentale programmet» som dukker opp akkurat i det vi får spørsmålet. Hadde vi fått spørsmålet dagen etter, hadde vi kanskje svart helt annerledes. Det er ikke dermed sagt at våre psykologiske disposisjoner ikke er en vesentlig del av oss, men poenget er at vi ofte gjør det til en for stor del av oss. Dersom vi isteden kan forestille oss at vi er bevissthet (TV-en), og ikke alt det som fyller opp bevisstheten vår, fra det ene øyeblikket til det andre, så nærmer vi oss kanskje den buddhistiske filosofien. På spørsmålet om hvem er du, skal du simpelthen svare «Jeg er…». Alt annet blir å koble seg selv, og sin egen identitet, opp mot et tilfeldig mentalt program.

  Det ble den mest kronglete, innfløkte, og kanskje feilaktige innledningen jeg har presentert så langt i denne podcasten, men i andre del av foredraget gjør jeg det (om mulig) enda mer utydelig.

  Igjen vil jeg takke alle som har tatt seg tid til å rate podcasten i iTunes. Jeg blir veldig glad og rørt over hvor rause folk har vært med ros i de tilbakemeldingene jeg har fått. Jeg håper også at de som liker podcasten, vil bidra med ratinger i iTunes, ettersom det er den valutaen som gjelder i podcast-verden. Dersom flere plukker opp SinnSyn, er det større sannsynlighet for at jeg kan fortsette dette prosjektet. For at flere skal oppdage SinnSyn, hjelper det at du gir den stjerner og eventuelt kommentarer i iTunes. Det kan du gjøre her.

  Jeg vil også nevne at jeg holder på med innspilling av en annen podcast som heter Pastoren & Psykologen. Vi har spilt inn nærmere 10 episoder, og vi skal slippe dem fortløpende utover vinteren 2017. Når jeg sier vi, er det fordi denne podcasten er noe jeg lager sammen med Rune Tobiassen. Han er en god venn og en person jeg har hatt mange og lange diskusjoner med. Han er pastor, og jeg har definert meg selv som ateist/agnostiker. Målet med «Pastoren og psykologen» er å drøfte livet store spørsmål fra et troende og et ikke-troende perspektiv. Vi skal snakke om døden, meningen med livet, fri vilje, ondskap, moral og mange andre spørsmål som ligger i spenningsfeltet mellom religion, filosofi og psykologi. Det er ikke sikkert at du vil like denne podcasten fordi du hører på SinnSyn, men på sett og vis er de litt i samme gate. Jeg håper derfor at du sjekker ut vår nye podcast, som altså heter Pastoren og psykologen. Du finner den her.

  En siste ting før vi tar turen til Mandal, er mitt evinnelige mas om bøkene jeg skriver. Foreløpig har jeg gitt ut to bøker om psykologi og selvutvikling, og de gjenspeiler mange av temaene du finner her på SinnSyn. Liker du dette, så er det sannsynlig at du også vil like bøkene. Du får kjøpt dem på linken her til venstre.

   

  Av Sondre Risholm Liverød
  Psykologspesialist
  WebPsykologen.no

  Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

  LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here