#47 – Fri vilje & det mekaniske mennesket

  SinnSyn
  #47 – Fri vilje & det mekaniske mennesket
  /

  Hei og velkommen til en ny episode av SinnSyn. For tiden skriver jeg på en bok om mitt møte med religion. For ti år siden begynte jeg å skrive på denne boken som i første omgang skulle ta for seg alle mine innvendinger mot religion. For fem år siden tok dette prosjektet en helt ny vending. Faktum var at jeg hadde kritisert religion uten å vite nok om det. Jeg bestemte meg for å utforske religiøse perspektiver på livet. Jeg begynte å gå på gudstjenester, engasjerte meg i menigheter og snakket med troende mennesker fra ulike tradisjoner. Ofte blir den følelsesmessige temperaturen ganske høy når man diskuterer spørsmål om tro og tvil, og det har de også blitt i mitt prosjekt, men målet mitt var å få til en konstruktiv dialog. Selv om jeg ikke alltid lykkes, er jeg drevet av en ide om at det er mulig å få til gode samtaler med meningsmotstandere, og at denne typen samtaler kan virke berikende for begge parter, selv om vi ikke blir enige. Det viste seg å bli en kamp mot egen arroganse og impulskontroll.

  Ett av de elementene som dukket opp i mine samtaler med prester og pastorer, var spørsmålet om fri vilje. Fri vilje representerer et slags filosofisk problem, som jeg har vært klar over lenge, men egentlig ikke tatt innover meg. I møte med religion ble jeg en slags representant for naturalisme, altså et ståsted som mener at verden er naturlig, i motsetning til overnaturlig. Her ble jeg gang på gang konfrontert med fri vilje, og ettersom ateisten i meg har hørt og lest alt det er mulig å få tak i av den kjente religionskritikeren og fri vilje skeptikeren, Sam Harris, har jeg begynt å innse at fri vilje er en illusjon, men jeg er ikke helt overbevist. Dersom du tar fri vilje ut av den menneskelige ligningen, havner man vitterlig i en ganske pussig posisjon. Man ender opp i et materialistisk menneskesyn, noe jeg i bunn og grunn er ukomfortabel med. Boken jeg skriver om mitt møte med religion, handler om de store spørsmålene fra et troende og et ikke troende perspektiv. Ideen er et det kan være både spennende og selvutviklende å gå i dialog med meningsmotstandere. Blant de temaene som har affisert meg mest, er imidlertid spørsmålet om fri vilje, og det er også hovedtema for dagens episode av SinnSyn.

  Jeg vil innlede med noen refleksjoner rundt fri vilje, og deretter gå til et foredrag hvor jeg snakker om følelser, mentale algoritmer, mobiltelefoner, Karl Marx og muligheten for å laste sin egen bevissthet opp i en sky.

   

  Sondre Risholm Liverød
  Psykologspesialist
  WebPsykologen.no

   

  Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

  LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here