#51 – Forandringer fra innsiden

  Man må våge å miste fotfestet, for ikke å miste seg selv. Det er et sitat jeg har gjentatt hundrevis av ganger, og det stammer fra Søren Kirkegaard. Endringsprosesser kan være vanskelige, og som innledning til dagens episode, skal jeg raskt liste opp åtte ”need to know” punkter i forhold til personlig vekst og selvutvikling.

  Jeg gjentar sitatet fra Kirkegaard fordi det sier noe viktig om endringsprosesser. Som psykolog og psykoterapeut møter jeg daglig mennesker som ønsker å skape forandring, og det har lært meg at endringsprosesser er vanskelige. Kanskje tenker man at terapi og psykologisk selvutvikling handler om å få det stadig bedre, men det er bare delvis sant. I selvutvikling forsøker man å opparbeide seg en form for ”mental styrke”. Mental styrke handler ikke om å være hard og tøff, men om å våge og føle mer. Selvutvikling handler om å skape mer rom i seg selv, slik at man kan håndtere sitt indre liv, mellommenneskelige situasjoner og tilværelsens utfordringer på en mer fleksibel måte. Jeg pleier å si at vellykket selvutvikling innebærer mer sorg og mer glede. Det gjør oss i stand til å føle mer, og det gjør oss i stand til å håndtere følelser på en mer konstruktiv måte.

  I innledningen til dagens episode presenterer jeg åtte endringsfilosofiske antakelser. De presenteres i kortformat, men dersom du ønsker en mer grundig gjennomgang, har jeg gjort det i episode 17. Som psykoterapeut mener jeg at det kan være svært avgjørende å ha kjennskap til disse punktene dersom man er interessert i personlig vekst og utvikling. Punktene bygger på teoriene til Jeffrey E. Young og Janet S. Klosko som er kjente for sin teori om såkalte negative leveregler.

  Takk for at du hørte på SinnSyn. Jeg setter pris på at så mange av dere som hører på har gitt SinnSyn gode skussmål i iTunes. Dersom du er mer interessert i negative livsmønster, måter å forstå dem på og endre dem på, så er det på sett og vis gjennomgangstema i bøkene jeg har skrevet om selvfølelse og selvbilde. Disse får du kjøpt her på siden fra linken til venstre.

   

   

   

   

   

  Kilder

  Young Jeffrey E. & Klosko Janet S. (1995). How to break free from negative life patterns and feel good again. USA: Penguin Putnam, Inc. (Anbefales!)

  Young, Jeffrey, Klosko, Janet S. & Weishaar, Marjorie (2003) Schema Therapy. Guilford Publications.

   

  Av Sondre Risholm Liverød
  Psykologspesialist
  WebPsykologen.no

  Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens Psykologi» og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet».

  LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here