#54 – Egoister og narsissister

  Noen ganger må vi omgås mennesker som bare tenker på seg selv, tråkker på andre for å hevde seg selv eller utnytter andres sårbarhet til sin fordel. I dagens episode skal jeg blant annet snakke om hvordan man omgås egoister.

  Egoisme betyr å være selvisk eller egennyttig. Ordet «egoisme» kommer av det latinske ordet «ego» som betyr «jeg». Egoisme innebærer å eksistere for sin egen skyld. I motsatt ende finner vi det som kalles ”altruisme”. Altruisme betyr å være uselvisk eller uegennyttig. Ordet «altruisme» kommer av det latinske ordet «alter» som betyr «andre». Altruisme innebærer å eksistere for andres skyld. De fleste av oss befinner oss et sted midt imellom disse polene, men noen mennesker har svært egoistiske trekk, og det kan være vanskelig å håndtere. I første del av dagens episode skal jeg gi noen generelle råd for å håndtere den ekstreme varianten av egoistiske mennesker.

  I andre del av episoden skal jeg snakke om narsissisme. Det er ikke nøyaktig det samme som egoisme, men det ligger på sett og vis i samme gate. En teoretiker som har skrevet mye om narsissisme, er Heinz Hohut. Ikke alle er enige i hans ideer om utviklingen av narsissistiske forstyrrelser, men det er sannsynlig at hans beskrivelser rommer en sentral subgruppe innenfor dette spekteret. For at du skal slippe å bare høre meg i opplesningsmodus gjennom hele podcasten, vil jeg avslutte dagens episode ved å snakke om narsissisme i tråd med Heinz Kohut, og det gjør jeg friere i en forelesning fra april 2018.

  Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens Psykologi» og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet».

  LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here