#67 – Relativisme og magisk språk

  SinnSyn
  #67 - Relativisme og magisk språk
  /

  Hvis vi slutter å tro at et finnes en sannhet, eller noe som er mer sant enn noe annet, mangler vi et utgangspunkt for kritisk tenkning. Hvis alt er like sant eller usant, så er det umulig å kritisere makten, og da har vi gjort oss sårbare for både sjarlataner og tyranner. Velkommen til en ny episode av SinnSyn. I dag skal det handle om hvordan språket definerer virkeligheten og former vår forståelse av oss selv og omgivelsene. Kan det tenkes at virkeligheten blir sånn som den er fordi vi beskriver den på en bestemt måte, og vil den i så fall endre seg dersom vi endrer våre beskrivelser? Det er på sett og vis et slags grunnpremiss i psykologisk behandling, men også en filosofisk posisjon som hviler på en del premisser som ikke er helt uproblematiske.

  Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

  2 KOMMENTARER

  1. Jeg har følgt din podcast en stund, og har hørt flere av episodene mange ganger. Synes du er dyktig og tar opp viktige tema. Takk!

  LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here