#70 – Recovery

  SinnSyn
  #70 - Recovery
  /

  I mai 2018 var jeg i Mandal for å snakke om tilfriskning eller recovery. Hele dagen skulle handle om å få det bedre, leve annerledes, utvikle seg eller rett og slett komme seg på beina etter en krise, et nederlag, en sykdom eller andre problematiske livsomstendigheter. Overskriften på arrangementet var «Recovery». Det er et begrep som brukes innenfor psykiatri og rusbehandling, og det dreier seg i bunn og grunn om en holdning om at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer. Det finnes flere definisjoner på recovery, men den mest kjente lyder som følger:

  «Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som er tilfredsstillende, deltagende og fylt av håp, selv med de begrensninger som lidelsen forårsaker. Bedring involverer utvikling av ny mening og innsikt i eget liv» (Anthony 1993, oversatt av Solfrid Vatne)

  Det var dette jeg skulle snakke om en solfylt dag på Sjøsanden i Mandal. Jeg hadde med meg lydopptaker, og i ettertid har jeg vært usikker på om disse opptakene skulle slippes her på SinnSyn. Problemet mitt er at jeg alltid kommer til å si noe jeg har sagt før. Samtidig dukker det stadig opp nye tanker og innfallsvinkler jeg ikke har snakket om før, og noen av disse tankene vil jeg gjerne kringkaste her på podcasten. Jeg forsøkte å redigere ut gjentakelser, men skjønte fort at jeg ikke husker hva jeg har sagt og ikke sagt tidligere, og det ble bare kluss. Enden på visa er at jeg publiserer fire episoder fra Mandal og gir blaffen i om deler av dette blir repetisjon.

  Den første episoden vet jeg inneholder mange gjentakelser, men den legger på en måte grunnlaget for mye av det vi snakket om resten av dagen. I flere av episodene snakker jeg med Jan Terje Einarsmo som er enhetsleder for miljøterapeutiske tjenester i Mandal Kommune. Vi tar også inn spørsmål fra publikum. Det var omtrent 100 mennesker i lokalet, og jeg hadde ikke mikrofon. Derfor høres det av og til ut som om jeg roper.

  I dagens episode skal det altså handle om ulike innfallsvinkler til psykisk helse. De som har fulgt SinnSyn eller webpsykologen en stund, vet kanskje at jeg har en særegen interesse for vitenskapsteori. Det kan høres litt filosofisk kjedelig ut, men mitt mål har vært å gjøre vitenskapsteori både interessant og praktisk relevant for alle som har en kropp og en hjerne. I dagens episode snakker jeg om å forstå et problem fra flere vinkler. Ulike faggrupper og ulike mennesker ser verden fra sitt ståsted. Vår bakgrunn, våre erfaringer og vår utdannelse sørger for at vi skjærer tilværelsen i et bestemt snitt. Vi bedømmer en sak eller et problem med bakgrunn i en forforståelse som farger vårt blikk på verden. De mest fleksible menneskene blant oss evner å innta flere perspektiver på én og samme sak, men i møte med krise og utfordringer hender det at våre perspektiver snevres inn. I forhold til selvutvikling og menneskets helse, både mentalt og fysisk, mener jeg at et visst kjennskap til vitenskapsteori vil være et innspill som virkelig kan gjøre en forandring i livet. I følgende foredrag begrunner jeg denne påstanden i håp om at det kan åpne noen nye dører hos dem som er interessert i psykologi, helse og menneskets muligheter for vekst og utvikling.

  Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

  LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here