Store terapeuter om psykoterapi

Carl Rogers og klientsentrert terapi, Carl Gustav Jung og dybdepsykologi, John Bowlby og tilknytningsteori er tema i denne artikkelen med videoer.

I denne artikkelen presenterer jeg noen av verdens fremste psykoterapeuter og deres innfallsvinkler til psykologi og psykoterapi. Vi skal se på Carl Rogers og klientsentrert terapi, Carl Gustav Jung og dybdepsykologi samt John Bowlby og hans teorier om tilknytning. Vi vil gi en kort skriftlig oppsummering av teoriene med et autentisk videoforedrag av terapeutene selv hvor de presenterer sine ideer og menneskets psyke og utviklingsmuligheter.

 

Carl Rogers og klientsentrert terapi

 

Carl Rogers var en viktig amerikansk psykolog som stod bak en terapiform som ble kalt klientsentrert terapi. Sammen med Maslow grunnla han på sett og vis retningen som heter humanistisk psykologi. Rogers er kjent for en varm, oppmerksom, omsorgsfull, empatisk og tilstedeværende holdning i terapien. I videoene over vår vi se ham i praksis når han behandler en kjent pasient som heter Gloria. Rogers er opptatt av å forstå og bekrefte sin pasient, og tenker at helbredelse skjer gjennom empatisk bekreftelse av pasienten. Andre vil mene at terapi også trenger en mer konfronterende komponent, og kritiserer Rogers for å være for lite korrigerende, retningsgivende og utfordrende ovenfor sine pasienter.

 

Carl Gustav Jung og dybdepsykologi

 

Carl Jung var en av Freuds mest kjente elever. Han var en sveitsisk psykiater, en innflytelsesrik tenker og ikke minst grunnleggeren av analytiske psykologi (også kjent som jungiansk psykologi). Jungs tilnærming til psykologi har vært toneangivende for mange dybdepsykologiske retninger verden over. Jung nærmet seg menneskets psykologi ved å gå veien om drømmer, kunst, mytologi, religion og filosofi. Selv om han var en teoretiker og praktiserende kliniker, gikk mye av hans tid og livsverk ut på å utforske andre områder som Østlig og Vestlig filosofi, alkymi, astrologi, sosiologi, samt litteratur og kunst.

Jung understreket viktigheten av balanse og harmoni. Han advarte mot å stole altfor mye på naturvitenskap og den logiske positivismen, og han var en talsmann for å integrere åndelighet og verdsettelse av det ubevisste og de mer impresjonistiske sidene ved menneskets natur.

Jungs ideer er vanligvis ikke inkludert i læreplanen for de fleste store universiteter, og han er sjelden pensum på psykologistudiet, bortsett fra som en historisk kuriositet. Mange av hans ideer har en slags mystisk undertone som ikke passer inn i en akademisk kontekst. Blant hans mest kjente teoretiske konsepter er ideen om arketyper og det kollektiv ubevisste. Han snakker om kollektive strukturer som ligger dypt forankret i menneskets ubevissthet. Denne kollektive beveggrunnen kaller han for arketyper og det beskrives som nedarvede måter å oppfatte verden på. Det dreier seg om en kollektiv mental innretning i det psykiske apparatet som regulerer og farger våre verdensanskuelser. Jung er en svært interessant tenker, men hans avantgarde tilsnitt gjør ham litt for spesiell for moderne akademisk psykologi.

John Bowlby og tilknytningsteori

 

John Bowlby var en britisk psykiater og psykoanalytiker. Han er mest kjent for sin interesse innenfor barnepsykologi, og i denne forbindelse utarbeidet han tilknytningsteorien. Det er spesielt fire punkter eller innsikter Bowlby er kjent for i ettertid:

Han oppdaget at barn mellom 6 og ca 30 måneder sannsynligvis danner sterke emosjonelle tilknytninger til kjente omsorgspersoner, spesielt hvis de voksne er sensitiv og lydhør overfor barnets kommunikative bestrebelser.

Den emosjonelle tilknytningen til små barn viser seg i deres atferd ovenfor bestemte kjente personer, og ikke minst barnets tendens til å søke nærhet til nettopp disse menneskene. Barn søker også mer mot sine nærmeste omsorgspersoner (det er altså ikke tilfeldig hvem de henvender seg til av voksne) når det er fare på ferde eller barnet føler seg utrygg. Bowlby er kjent for konseptet om en trygg base, noe som altså er barnets nærmeste omsorgspersoner.

Dannelsen av tidlige emosjonelle tilknytningsbånd bidrar til grunnlaget for senere emosjonell utvikling og  personlighetsutvikling. Måten små barn møter sine omsorgspersoner på, og måten de selv blir møtt på, er altså utgangspunktet og grunnmuren i barnets voksne personlighet og sosiale tilknytningsmønstre.

Hendelser som forstyrrer emosjonell utvikling, for eksempel plutselig atskillelse fra omsorgspersoner eller typer av omsorgssvikt, har både kortsiktige og langsiktige negative virkninger på barnets emosjonelle og kognitiv liv.

 

WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

3 KOMMENTARER

 1. Jeg studerer Kunstterapi og vi bruker Jungs dybdepsykologi.
  Synes denne siden er opplysende og flott med en felles oversikt 🙂

 2. Hei Heidi!

  Høres ut som om du har et interessant prosjekt på gang. Carl Gustav Jung er vitterlig en litt annerledes og ”politisk ukorrekt” teoretiker, men jeg synes virkelig han er en av psykologiens mest spennende personer. Han poengterer først og fremst at det på mange måter er meningsløst å analysere individet uten hensyn til den mellommenneskelige og sosiale konteksten som har formet individet og vice versa. Når det kommer til psyken vil noen faktisk hevde at det dreier seg om en størrelse som ikke er lokalisert i individet, men at psyken eller bevisstheten er et slags kulturelt fenomen. Carl Gustav Jung er en eksponent for en slik avantgarde psykologisk modell. Han snakker om kollektive strukturer som ligger dypt forankret i menneskets ubevissthet. Denne kollektive beveggrunnen kaller han for arketyper og det beskrives som nedarvede måter å oppfatte verden på. Det dreier seg om en kollektiv mental innretning i det psykiske apparatet som regulerer og farger våre verdensanskuelser. Sannsynligvis dukker disse arketypene opp i kunst og litteratur, og dersom man vil dypt inn i kunstens verden, er det sannsynligvis ikke så dumt å begynne med Jung. Lykke til med oppgaven din Heidi!

  PS: Dersom du på sikt kan tenke deg å publisere oppgaven, vil webpsykologen veldig gjerne ta en titt på manuset.

  Med vennlig hilsen
  Sondre Risholm Liverød
  WebPsykologen.no

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here