Familiens syndebukk

I noen familier hender det at én person blir bærer av alle familiens problemer. Det er som om familien har funnet en knagg for alle ubehageligheter, og personen fanges i rollen som syndebukk.

Familien er et system med sin egen psykologi. Individet formes av sine oppvekstsvilkår og sin familie. Vi adopterer vaner, tenkemåter, holdninger og reaksjoner fra våre nærmeste, og det er gjennom relasjon til våre medmennesker vi blir kjent med oss selv. Familien har med andre ord en stor betydning, og enten vi vil eller ikke, blir vi på en eller annen måte et produkt av vårt eget oppvekstmiljø.

Nothing of me is original. I am the combined effort of everyone I’ve ever known,” sier Chuck Palahniuk. Vi dannes som mennesker i relasjon til andre. Barnet lærer seg selv og verden å kjenne i foreldrenes blikk, og da er det ganske naturlig at våre omgivelser gjennom oppveksten øver en stor innflytelse på vårt «mentale operativsystem». Noen er heldige og fødes inn i en velfungerende familie med omsorg, empati, veiledning og fornuftige føringer. Andre familier sliter med noen mer eller mindre «ubevisste uvaner» som skaper grobunn for et mer anstrengt klima. I denne videoen snakker undertegnede om syndebukker. I noen familier hender det at et av medlemmene blir bærer av alle familiens problemer. Det er som om familien har funnet en knagg for alle ubehageligheter, og hvis denne knaggen er ett av medlemmene, blir vedkommende ofte holdt ansvarlig eller ført frem som årsaken til de problemene som oppstår. Kanskje sliter vedkommende med et alkoholmisbruk, noe som dermed blir brukt som et utslagsgivende problem i alt for mange sammenhenger. Vedkommende som sliter med alkohol, tar gjerne på seg ansvar og skyld ut over det som egentlig er rettferdig. Sånn sett fungerer familiens alkoholiker som en søppelkasse for alle de problemene som egentlig oppstår i familien som helhet. Det er ikke utenkelig at det forsterker personens behov for alkohol, og siden dette er ting som foregår på et ganske ubevisst plan, har syndebukken en tendens til å påta seg den skylden som urettmessig tilskrives ham.  Istedenfor at den enkelte tar sitt ansvar, projiseres alle vanskeligheter og «roten til alt ondt» over på familiens syndebukk.

Syndebukken er et fenomen som opptrer på mange områder i samfunnet. Når et fotballag spiller dårlig, er det sjelden at spillerne får skylden, men treneren må ofte gå av. Et annet eksempel er Nazityskland som utpekte jødene som de ansvarlige for det økonomiske uføret og den politiske kollapsen i Tyskland. Syndebukkdynamikker er altså noe som opptrer både innad i en kjernefamilie, men også på mange andre områder i samfunnet. Det handler om at et menneske eller en gruppe mennesker blir tildelt skyld og ansvar for feil, fiaskoer eller andre konfliktfremkallende forhold de egentlig ikke er ansvarlig for alene. Slik slipper de andre gruppemedlemmene for byrden.

 

Som nevnt kan en familie fanges i mange forskjellige dynamikker og mønster, og ikke alle er like heldige. For å unngå at familien fanges i destruktive konstellasjoner, kan det hjelpe oss å vite litt mer om ”familiepsykologi”. På linken under har vi laget en slags ”selvhjelpstest” hvor du både kan lære mer samtidig som du kan forsøke å implementere din egen familie inn i ”analysene” for å skape mer bevissthet rundt familiens fungering på godt og vondt.

 

Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

2 KOMMENTARER

  1. Nogle gange er syndebukken, den der italesætter problemerne… Hverken individ, familie, sociale netværk eller samfund bryder sig om at få sat et spejl op foran sig – som reflekterer dynamikken set gennem andre øjne.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here