Har drømmer psykologisk betydning?

Det handler om drøm som fenomen og drømmens funksjon og betydning for menneskets psykologi.

Her presenteres et knippe videoer som tar for seg drømmer. Det handler om drøm som fenomen og drømmens funksjon og betydning for menneskets psykologi. Selv om moderne forskning har kommet langt, er drømmer fremdeles et fenomen som beholder litt av sin mystikk den dag i dag. I artikkelen Hva er drømmer ser vi nærmere på kontroversene innenfor drømmeforskning og drøm som symboler på ubevisste elementer i menneskets psykologi. Freud har sagt at drømmer er kongeveien til det ubevisste, og han gjorde et stort nummer ut av drømmer i utarbeidelsen av psykoanalytisk teori og praksis. Freud mente at alle drømmer handlet om ønsker, og at drømmene på sett og vis var en slags oppfyllelse av våre ubevisste lengsler. Han poengterte at ikke alle ønsker var myntet på oppnåelse av goder eller gleder, men at man tidvis også ønsket å bli straffet for noe man dypest sett angret på. Nettopp teorien om at drømmene skjuler menneskets hemmelige ønsker er nøkkelkonsept i freudiansk psykoanalyse.

Drømmetydning er et av de tidligste store verkene til Sigmund Freud, men det betraktes ofte som et av hovedverkene hans. Freuds drømmetydning har hatt enorm innflytelse på ettertidens åndsliv. Dette verket har på sett og vis forsynt oss med et nytt språk som fanger inn det psykologiske landskapet via drømmen.

I tillegg til å være et uttrykk for skjulte ønsker, hadde drømmen også andre viktige funksjoner i Freuds teori. Hans tese var at drømmene fungerte som ”stabilisatorer” for mental balanse. Gjennom mange eksempler hentet fra sine egne drømmer klarer Freud å vise hvordan drømmen er ”søvnens vokter” og bidrar til å skape harmoni og likevekt i den våkne bevissthet. Finn Skårderud har påstått at Drømmetydning, som ble offentliggjort første gang i 1899, ble like viktig for psykologien som Darwins Om artenes opprinnelse var for biologien. Freuds arbeid med drømmer er utvilsomt verdifullt, og samtidig er det tilgjengelig for folk flest. Drømmetydning kan leses med stort utbytte av de fleste, og i så henseende er det en bok jeg vil anbefale alle som er litt nysgjerrige på de dypere nivåene i det psykologiske landskapet.

I senere tid er det ganske klart at drømmer har en slags vedlikeholdsfunksjon i forhold til psykologisk balanse og velbefinnende. I så henseende har interessen for selvutviklende muligheter ved drømming blitt populært, og resultatet er blant annet en teknikk som kalles bevisst drømming. Her handler det om å opparbeide seg en oppmerksomhet eller en bevissthet om at man drømmer. På den måten kan man utnytte drømmens landskap til personlige utfordringer, vekst og psykologisk selvutvikling. I artikkelen Selvutviklende drømming for nybegynnere ser vi nærmere på dette fenomenet. Dersom du allerede har en god forståelse for drømmer og drømmens funksjon i menneskelivet,  og ønsker flere tips og utfordringer i forhold til bruk av drømmer som selvutvikling, anbefaler vi artikkelen Selvutviklende drømming for viderekommende. På Psykologi-TV har vi dessuten et tyvetalls videoer som tar for seg bevisst drømming (lucid dreaming). Disse videoene er postet under tittelen Ta kontroll på drømmer – Bevisst drømming.

Webpsykologen har også en egen video som tar for seg en casestudie av en deprimert pasient. Pasienten innrulleres i psykoterapi og gruppebehandling og i etterkant av behandlingen viser det seg at pasientens arbeid med drømmer har vært noe av det viktigste i hans terapeutiske prosess. I videoen Depresjon – Drømmer & Psykoterapi snakker psykolog Sondre Risholm Liverød om hvordan bevisst drømming ble en avgjørende del av den deprimerte pasientens behandling.

Av Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

1 kommentar

  1. […] drømming. På Psykologi-TV har WebPsykologen også postet en rekke innslag som drøfter hvorvidt drømmer har psykologisk betydning. I videoavdelingen finner du også en samling instruksjonsvideoer hvor det handler om å Ta […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here