Hemmeligheten i bevissthetens dyp

I dypet av bevisstheten finnes det en dimensjon som både forskning og gamle visdomstradisjoner anerkjenner som kilden til mye helse og mental balanse. Se videoen om ”ditt sanne ansikt”.

I mange av de Østlige visdomstradisjonene snakker man tre nivåer av menneskelig bevissthet. Det er det grove, det subtile og det meget subtile. Man sammenligner bevisstheten med et hav, hvor hvert bevissthetsnivå korrelerer med ulike dybder. Stress, destruktive følelser og hverdagslige konflikter er noe som skriver seg fra det grove og det subtile bevissthetsnivået, men hverdagslivets impulsive normalitet berører ikke det dypeste nivået i bevisstheten. Man sammenligner dette med havets overflate hvor bølger og strømninger hele tiden skaper bevegelse og uro. Dypt nede i havet er det imidlertid alltid stille og fredelig, og i følge buddhismen er dette dypet bevissthetens egentlige natur.

Når livet virker overbelastende, er det gjerne fordi vi identifiserer oss med den urolige overflaten på bevissthetens hav. Meditasjon kan lære oss å hvile i de dypere lagene av vår egen bevissthet.

Når du ser på fuglene som flyr over himmelen, er det åpenbart at du ikke er disse fuglene, men den som ser fuglene fly. Hvis du gjør samme øvelse, men isteden observerer dine egne tanker og følelser, som om de var fugler som flyr forbi i bevisstheten, kan du nærme deg en erkjennelse av din egentlige natur. Denne erkjennelsen kan gi livet en helt ny dimensjon, og i buddhismen kalles det et opplyst sinn.

I dag trenger man ikke være religiøs eller forplikte seg til et åndelig prosjekt for å meditere. Nyere forskning viser i stadig større grad hvilke enorme helsebringende effekter som ligger i meditativ praksis. I tillegg ser nevrologien på hvordan hjernen endrer seg hos mennesker som mediterer, og slike funn gjør at man ikke trenger å assosieres med noe spirituelt for å meditere.

Ken Wilber er kanskje den filosofen og teoretikeren som har betydd mest og vært til størst inspirasjon for WebPsykologen. I videoen under snakker han et spirituelt språk, men han åpenbarer samtidig den erkjennelsen vi sikter på når vi snakker om meditasjon som observasjon av seg selv. Og han gir en glimrende innføring i de Østlige visdomstradisjonenes konsept om menneskets sanne natur, vår egentlige ”JEG”, og hvordan dette relaterer seg til meditasjon. I dypet av bevisstheten finnes det en dimensjon som både forskning og gamle visdomstradisjoner anerkjenner som kilden til mye helse og mental balanse. I overskriften kaller vi det ”hemmeligheten i bevissthetens dyp”.

Flere artikler om meditasjon & mindfulness fra WebPsykologen

Av Psykolog Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

3 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here