Mental balanse med Eckhart Tolle

Den åndelige veilederen Eckhart Tolle forteller om selvutvikling, indre ro og mental balanse. Følg med i et omfattende videokurs med Tolle.

En ny jord” (2006) er skrevet av den ”spirituelle veilederen” Eckhart Tolle. Har du lest boken, eller er du interessert i Tolles livsfilosofi, har vi nå samlet over 100 videoer som utgjør en komplett samling av kursvideoer. I disse videoene guider Tolle oss gjennom temaene og den finurlige innsikten som gjemmer seg i boken ”En ny jord”. Hans personlighet og enkle formuleringsevner kommer nesten sterkere til uttrykk på film enn i bøkene, og disse videoene gir virkelig et innsiktsfullt dybdykk i hans filosofiske tanker og selvutviklingsprinsipper. Kurset ledes av Oprah Winfrey som stiller med en nysgjerrig innstilling til Tolles formidlingsevne og eksistensielle innsikt i menneskelige anliggende.

 

Eckhart Tolle
Eckhart Tolle

WebPsykologen har vært opptatt av Tolles filosofi i lang tid til tross for de religiøse undertonene i hans verker. Men Tolle fremstår likevel ikke som religiøs, kanskje fordi han er mer opptatt av sannheten i mennesket enn religiøse doktriner. Han drar veksel på mange ulike religioner, og det er den fellesmenneskelige innsikten han presenterer på en lettfattelig, men likevel sofistikert måte. I følge en artikkelen i New York Times fra 2009 kan ikke Tolle identifiseres med noen bestemt religion, men i sine livsfilosofiske foredrag og bøker bruker han læresetninger fra Zenbuddhisme, sufisme, hinduisme og Bibelen. Tolle erkjenner at han har vært påvirket av skriftene til Meister Eckhart, Advaita Vedanta, A Course in Miracles, Bibelen, islamsk mystisisme, sufisme og Rumi poesi, samt  Linji (Rinzai) skolen assosiert med zen. Som voksen fant han en dyp forståelse i Det nye testamente, Bhagavad Gita, Tao Te Ching og læren til Buddha.

 

Webpsykologen skriver selv artikler om Tolles filosofi. Disse poster vi under livsfilosofi. Denne kategorien handler om hvordan vi orienterer oss i livet. Hvordan påvirker følelser våre tanker og handlinger og hvordan kan vi utvikle oss i retning av mer mental balanse og indre ro? Her er Eckhart Tolle en særdeles viktig representant. Blant annet har vi en artikkel som tar for seg Ekte lykke i følge Eckhart Tolle. Psykologien drar i stadig større grad veksel på de store visdomstradisjonene. Vi henter etter hvert mye innsikt og inspirasjon fra blant annet Østen, sannsynligvis fordi disse aspektene ved menneskets helse kan supplere den vestlig orienterte psykologien på verdifulle måter.

 

 

Med tittelen ”A new earth” eller ”En ny jord” (2006) refererer Echart Tolle blant annet til bibelen. Nærmere bestemt sikter han til apokalypse eller jordens totale kollaps og dernest fremveksten av nettopp en ny jord. For Tolle er bibelen en symbolsk affære som sjelden eller aldri kan forstås på en konkret eller intellektuell måte. Den bibelske apokalypse betyr i Tolles forstand at mennesket avslører falskheten ved sitt eget ego, at vår ego-istiske bevissthet bryter sammen for å gi plass til en ny form for bevissthet. Det handler om en slags spirituell oppvåkning til en ny bevissthet (jf. en ny jord). Ikke en oppvåkning til religiøs dogmatisme eller underkastelse til en hevngjerrig Gud, heller ikke en oppvåkning til monoteistiske nevroser og skrekkinnjagende fortellinger basert på påbudsfilosofi, men snarere en oppvåkning til vårt ”sanne” Jeg. En frigjørelse fra egoets lenker og livets selvhøytildelige statusjag. Det er nettopp dette enkle og svært kompliserte tema som dukker opp i alle Tolles bøker.

I sin bok “The Power of Now” (2005) eller ”Det er nå du lever” (2005) skriver Eckhart Tolle om hvordan uopphørlig og ofte forstyrrende tankerekker forkludrer vårt sinn og hindrer oss i å leve mer bevisst. Deretter forklarer han hvordan følelser forsterker negative tankemønstre  og legger beslag på mye mental energi som dermed sløses bort på unødvendig tankegods akkompagnert av destruktive følelser. En del mennesker vil neppe karakterisere følelser og tenkning som skadelig eller selvdestruktivt, men snarer si at det er forholdet mellom tanker og følelser som gjør oss til mennesker. Kanskje kan vi si at et balansert forhold mellom tanker og følelser er selve adelsmerke på et sivilisert og reflekterende menneske. Ved å lese Tolle lære, skjønner man at det ofte er praktisk og klokt å handle på sine tanker, men andre ganger er det nok å bare godta, kjenne igjen og observere sine tanker uten å kjøpe inn i dem eller agere. Denne innsikten er verdifull, spesielt for et vestlig intellekt.

Ifølge Tolle er menneskene i ferd med å skape en ny verden på bakgrunn av personlig transformasjon og åndelig videreutvikling. Det fører angivelig til en ny type oppmerksomhet som vender oss bort fra vårt stadig voksende ego. Denne ideen illustreres spesielt godt gjennom Tolles bemerkelsesverdige fortellerstemme og ikke minst i hans tempo. Han er til dels langsom og ettertenksom i sine uttalelser, men samtidig rett på sak. Selvsagt forstår forfatteren sitt materiale så grundig at han er i stand til å formidle det på en morsom måte. Tolle sin milde tone og dialekt er etter alt å dømme med på å fange publikum og anspore til den form for konsentrasjon og tilstedeværende oppmerksomhet som Tolle representerer. På sett og vis skjønner man at det Tolle snakker om har en dyp og avgjørende betydning, uansett om man er enig med hans ideer eller ikke. Hans formidlingsevne er enestående og de fleste vil oppleve å bli dypt engasjert i hans suggererende antiintellektuelle livsfilosofi. En ny jord ble opprinnelig utgitt i 2005, men både boken og lydboken ble gjenutgitt da Oprah Winfrey valgte ut nettopp denne tittelen i sin bokklubb. Det var dessuten dette valget som førte til disse underfundige videoene som garantert vil gjøre noe med deg!

 

 

Anbefalt litteratur

 

På en enkel (og komplisert) måte viser Tolle oss hvordan vi ofte ”går glipp av livet” fordi vi ikke evner å leve i øyeblikket. Flere av hans bøker er oversatt til norsk og disse mener vi er særdeles lesverdige.

 

 • Lev her og nå! lev i nået – få ny energi og balanse (også som lydbok)
 • En ny jord om å ta det indre bevissthetsspranget mot åndelig oppvåkning (også som lydbok)
 • Det er nå du lever – en veiviser til åndelig opplysning (også som lydbok)
 • Stillhetens stemme

 

Kilder

Tolle, Eckhart (2005). Det er nå du lever. Damm.

Tolle, Eckhart (2006). En ny jord. Damm.

 

 

Av Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

3 KOMMENTARER

 1. Persiske mystikere også kjent som sufier (som den dag idag er nærmest utryddet i Iran p.g.a nettopp uvitne religøse) formidlet deres budskap i form av mystiske dikter. Her er en av de eldste av dem kjent som Omar Khayyam som skildrer noe av Trolle sitt budskap.

  “Dreaming when Dawn’s Left Hand was in the Sky
  I heard a voice within the Tavern cry,
  “Awake, my Little ones, and fill the Cup
  Before Life’s Liquor in its Cup be dry.”

  Anbefaler alle som er intressert i E.Trolle sin lære, om å sjekke ut verket Anthony De Mello.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here