Perspektiver på selvmord

Mennesket er et komplekst vesen, og i tilfeller av selvmord finnes det sjelden en enkeltstående faktor som kan forklare tragedien.

Selvmordet er noe som angår individet, gruppen og samfunnet. Opptakten til en slik dramatisk hendelse er som regel kompleks. Filosofiske, livspolitiske, sosiologiske og psykologiske faktorer spiller inn. I disse videoene presenteres ulike innfallsvinkler til selvmord. Mennesker kan drives til selvmord av mange ulike årsaker, og i disse videoene drøftes ulike veier til suicid. Under kategorien Selvmord har WebPsykologen postet flere relevenate artikler om selvmord, selvmordsforebygging, forståelse av selvmord, ubredelse og mye mer.

Selvmord som et destruktivt og rigid tankemønster

Mennesket er et komplekst vesen, og i tilfeller av selvmord finnes det sjelden en enkeltstående faktor som kan forklare tragedien. Som regel handler selvmord om både personlige, kulturelle, sosiale og samfunnsmessige faktorer.I mange sammenhenger kan man påstå at selvmordet handler om en fastlåst tankegang eller regide og delvis dogmatiske verdensanskuelser. Ignoranse og dogmatisme angår oss uansett hvor det utfolder seg, og i mange sammenhenger kan det være dødelig. Dogmatisme er rett og slett å tviholde på en bestemt mening uten å ta hensyn til en kritisk undersøkelse av grunnlaget for denne meningen. I politikk og religion er det dødelig i den grad det antar krigerske dimensjoner, noe vi daglig er vitne til blant annet i Gaza, og de fleste av oss husker den grufulle episoden i New York den 11. september 2001. De destruktive sammenstøtene av hensynsløs fiendtlighet er langt på vei et resultat av ensporede verdensanskuelser. Det gjelder både i den kollektive og den private sfæren. På makronivå resulterer det i internasjonale konflikter eller borgerkriger, mens på et personlig nivå kan det gi seg utslag i selvdestruktiv atferd med døden til følge. Alt for ofte ser man mennesker som er fanget i et ensporet negativt selvbilde og handler på sine destruktive oppfattelser av et liv som virker meningsløst. En lukket verdensanskuelse er ofte sørgelig akkompagnert av mange destruktive følelser og territoriale markeringsbehov tuftet på selvusikkerhet og frykt, noe som ofte skriver seg fra traumatiske erfaringer eller utrygge omgivelser. Dette, mangel på en bred og integrert anskuelse, er uten tvil det mest problematiske trekk ved den menneskelige psyke, og en versjon av dette temaet, nemlig selvmordet, er nedslagsfeltet for filmene vi har samlet i denne artikkelen.

Emile Durkheim & Albert Camus

Blant videoene finner vi blant annet en filosofisk diskusjon mellom sosiologen Emile Durkhei og den eksistensielle filosofen Albert Camus. Det er en animert diskusjon hvor de to store tenkerne lufter sine perspektiver på selvmordet. Durkheim er kjent for sin teori om at krise og forandring (positiv eller negativ) kan svekke sosial solidaritet og øke selvmordsfaren. Han var med andre ord opptatt av de sosiale og kollektive aspektene ved selvmord. Albert Camus trodde at selvmordet dypest sett var en flukt fra erkjennelsen om livets absurditet, mens Sartre betraktet selvmordet som et uttrykk for menneskelig vilje.

Filosof Simon Critchley om selvmord og kristendom

Den engelske filosofen Simon Critchley, professor i filosofi ved New School for Social Research, diskuterer sin bestselgende bok The Book of Dead Philosophers. I dette innslaget drøfter Simon Critchley vestlige kulturelle holdninger til selvmord i lyset av kristendom.

Arthur Schopenhauer om selvmord

I en annen video leses det fra et verk av den tyske filosofen Arthur Schopenhauer. Han hevder at selvmord ikke er en fornektelse av viljen til å leve, fordi det ikke nødvendigvis er en avvisning av personlig velvære, men i stden representerer selvmordet en avvisning av lidelse. Den som begår selvmord avviser ikke selve livet, men vedkommende avviser enkelte betingelser ved livet.

Psykoedukativ video om selvmord

I innsalget som handler om selvmord, depresjon og selvmordsforebygging dramatiseres en rekke hendelser som kulminerte i et selvmordsforsøk. Et panel kommenterer deretter på tilfeller av selvmord, effekten på overlevende og behovet for forebyggende programmer. I første halvdel av filmen følger vi en mann som  vurderer suicid. I den andre delen får vi se en gruppe av psykologer som diskuterer virkelige scenarioer i forhold til selvmord og selvmordsforebygging. Denne videoen handler om alle de hendelsene som leder opp til en manns selvmordsforsøk. Denne videoen har i deler av diskusjonene en kristen profil hvor selvmordet betraktes som en ugjerning mot Gud og skaperverket.

Selvmordsbombere

De siste videoene følger selvmordsbombere og forsøker å lodde dybden i slike handlinger. Hva driver mennesker til å ta livet av seg som følge av religiøse eller livspolitiske overbevisninger? Dette er en serie på ti videoer som heter The mind of Suicide Killers.

Av Sondre Risholm Liverød
 
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here