Positiv Psykologi med Martin Seligman

Positiv psykologi ønsker å styrke individets egen kraft og selvfølelse. Se videoene med Martin Seligman.

Her presenterer vi en video fra Ted Talks med Martin Seligman om positiv psykologi. Psykologi har hovedsakelig vært opptatt av det problematiske, det unormale og eventuelt det gjennomsnittlige ved mennesket, men sjelden vendt sin oppmerksomhet mot det som ligger over det normale. Det er først i senere tid at psykologien har brukt krefter på de positive sidene ved mennesket. Dette prosjektet er på mange måter ansporet av Martin Seligman, en psykolog ved University of Pennsylvania, som har konsentrert sin forskning rundt fenomenet optimisme. Hans arbeid har stimulert en bevegelse som i dag kalles positiv psykologi hvor hovedfokus er menneskets velbefinnende og positive egenskaper. Interessen for positiv psykologi har økt kraftig de siste året. I artikkelen Positiv psykologi – Spørsmålet er svaret, ser vi nærmere på hvorfor denne bevegelsen har hatt en slik innflytelse på psykologien i kjølevannet av Seligmans forskning og engasjement. WebPsykologen har også diskutert dette temaert i en egen video som er postet under overskriften Positiv Psykologi – Tankens Kraft og Placeboeffekten.

I kontakt med moderat til alvorlige psykiske lidelser vil man som kliniker sitte med en fornemmelse av at mye patologi nettopp handler om pasientens tilbaketrukne posisjon som en slags passiv passasjer i eget liv. Utrygghet og lav selvfølelse er to stikkord som danner et bakteppe hvor pasienten i liten grad tror på egne muligheter til å influere på egen helse og livsførsel. De blir ofte liggende i en slags skyttergrav og vente på at krigen skal gå over av seg selv, mens deres egne symptomer blir stadig verre. De hemmes i sin egen livsførsel, ofte som følge av uheldige erfaringsgeneralisering i de emosjonelle styringssystemene, og deres posisjon blir tilknappet. Hvis det skal skje noen endring som gir litt pusterom og symptomlette, må den ”utrygge” verden der ute endre seg, og før det eventuelt skjer, må jeg, for sikkerhets skyld, opprettholde min beredskap. Slik forsterkes et negativt mønster hvor personenes mentale kapital i hovedskap investeres i beredskapstiltak, og behovet for medikamenter som døyver smertene i den indre kampen synes stadig mer maktpåliggende. Medisiner kan gi en midlertidig avlastning (og det kan medføre en hurtig symptomlette), men tilfriskning er sannsynligvis nødt til å involvere flere tiltak. Positiv psykologi ønsker å styrke individets egen kraft og selvfølelse. Det handler om å se muligheter, snarere en begrensninger. Det handler om å bytte ut en iboende skepsis og manglende tro på seg selv, men det diametralt motsatte. I positiv psykologi har man en stor tro på tankens kraft. Tanken kan påvirke vår helse på mangfoldige måter. Vår livsorientering kan rett og slett utgjøre en enorm forskjell på livskvalitet og suksess. I artikkelen Positiv tenkning for smerte og smertebehandling ser vi nettopp på hvordan menneskers innstilling og tankekraft kan justere egen opplevelse av smerte. På den måten kan man potensielt sett behandle smerte med psykoterapi inspirert av positiv psykologi og kognitiv terapi.

Placebo effekten handler også om menneskers tanker og tankens kraft. Det vi tror på blir ofte en selvoppfyllende profeti, noe som betyr at pasienter må tro på behandlingen for at den skal være effektiv. I artikkelen Placebo effekten som kontekstuell helbredelse drøfter vi nettopp hvordan placeboeffekten som handler om menneskers tro, kan brukes i mange ulike typer behandling med svært helsebringende effekt.

Av Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here