Positiv Psykologi – Tankens Kraft

Filosofien bak positiv psykologi antyder at vår innstilling til livet kan ha en reell innflytelse på tilværelsen.

I denne videoen fokuseres det på forholdet mellom kropp og psyke. Det sentrale spørsmålet er hvorvidt tanken kan påvirke kroppen og tilværelsen. Kan jeg endre min livssituasjon ved å endre min livsorientering? Her er det mange kontroversielle spørsmål som i bunn og grunn handler om hvor stor innflytelse tanken egentlig har på materien. Det er stort sett akseptert at vi kan endre måter å tenke på for å høyne livskvalitet og glede. De fleste er også inneforstått med at uro, bekymring og negativt tankegods påvirker kroppen i form av stress, anspente muskler og blodtrykksøkning, noe som betyr at negative livsorienteringer faktisk kan slite mye på den kroppslige helsen. Igjen kan psykoterapi, kognitiv terapi og ulike terapeutiske tradisjoner ha en direkte helsegevinst på et kroppslig plan, nettopp fordi psykoterapi handler om å bli mer bevisst og endre sine holdninger og innstillinger til seg selv og livet.

Positiv Psykologi – Tankens Kraft og Placeboeffekten from Sondre Risholm Liverød on Vimeo.

Positiv psykologi handler om vår innstilling til livet. En negativ innstilling til livet fostrer ulykke og mistrivsel, men en positiv holdning fremmer glede og livskvalitet. Er dette bare en myte? Nei, vår innstilling til livet har sannsynligvis større innflytelse på tilværelsen enn det vi er vant til å tro. I artikkelen Positiv Psykologi – Spørsmålet er svaret ser vi nærmere på menneskers livholdninger og hva en positiv innstilling til livet kan gjøre med livskvalitet, livsgnist og livslyst. I artikkelen Positiv tenkning for smerter og smertebehandling går vi enda lengre og undersøker hvor stor innflytelse vår innstillingen rent faktisk har, for eksempel I forhold til kroppslig smerte. Kan holdning og tankegang endre opplevelsen av smerte og dermed dempe plagene og ubehaget? Det er tema I denne artikkelen postet under kategorien Positiv Psykologi.

Hvorvidt en behandling fungerer eller ikke, enten det dreier seg om psykoterapi, medisiner eller kirurgiske inngrep av ulik karakter, henger også nøye sammen med vår innstilling til behandling. Dersom vi tror fullt og helt på behandlingens effekt, vil vi sannsynligvis høste et godt utbytte av de terapeutiske tiltakene, men dersom vi i motsatt fall tviler på behandlingen, viser mye forskning at helsegevinsten sannsynligvis vil bli langt dårligere. Dette fenomenet kalles placeboeffekten og det gjør seg gjeldende i nesten alle typer behandling.

Dette er verdt å merke seg og ganske avgjørende for alle mennesker. Enten man selv har mennesker i kur, eller går til behandling for ulike plager, er det altså avgjørende hvorvidt vi har tiltro til behandlingen. Hvordan skaper man tiltro og hvordan får man tiltro? Kan man dra veksel på placeboeffekten i behandling av mennesker, og da i en setting hvor man ikke er tvunget til å ”lure” pasienten. I artikkelen Placebo effekten som Kontekstuell Helbredelse drøfter vi nettopp dette dilemma. Hvordan kan vi nyttiggjøre oss placeboeffekten, noe som egentlig handler om hvordan vi virkelig kan dra veksel på tankens kraft i behandling av både psykiske og fysiske lidelser. Artikkelen om placeboeffekten er postet under kategorien som heter Psykologi i Kultur og Samfunn.

Av Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here