Bidragsytere

Bilde 58 BidragsytereWebPsykologen er stadig på utkikk etter gode forfattere. Foreløpig har vi knyttet til oss noen skribenter med verdifull erfaring og kompetanse som kan supplere artiklene på WebPsykologen.

 

 

 

 

 

 

Helge Arnulf Sølvberg-bok.jpgHelge A. Sølvberg er psykologspesialist og var med sin artikkel ”Communication efficiency in couples with and without a schizophrenic offspring” i det internasjonalt anerkjente fagtidsskriftet Family Process i 1976 en av pionerene i Norge innenfor feltet familiesamspill og psykiske lidelser. I 1973 skrev Sølvberg sin hovedoppgave i psykologi, og i denne forbindelse var han hjemme hos flere familier og pårørende til psykisk syke mennesker. Allerede på dette tidspunktet oppdaget han behovet for et tilbud til de pårørende, og i 2008 var han blant initiativtakerne til et pårørende senter ved DPS Solvang i Kristiansand. Sølvberg har en bred erfaring innenfor psykologifaget, og hans fokus har alltid vært pasientens beste og en dyp og medfølende forståelse for psykiske problemer. I 2001 var han med å starte opp et prosjekt som ble hetende Andungen. Det var et prosjekt som satte fokus på barn av psykisk syke. I tillegg har Sølvberg hatt stor interesse for psykoseproblematikk, noe som har gitt seg utslag i forskningsprosjekter rundt gruppebehandling av mennesker som hører stemmer. I 2010 arbeidet Sølvberg med ferdigstillingen av en bok med fokus på pårørende, og i dag er boken lansert med tittelen Oppvekst med psykiske lidelser hos nære pårørende – Samtalegruppen som frigjørende redskap. Webpsykologen har engasjert Sølvberg i forhold til intervjuer hvor Sølvberg deler mye av sin lange erfaring innenfor psykologi og mental helse. Vårt første intervju handlet om transaksjonsanalyse og mellommenneskelige spill og spilleregler. Du kan se innslaget her. I mars 2011 snakket vi igjen med Sølvberg, og denne gangen var det boklanseringen som stod i fokus. Vi snakket med Sølvberg om psykisk helse, psykiske lidelser, oppvekstvilkår, psykologisk arv, gruppeterapi og verdien av erfaringskonsulenter i psykisk helsearbeid.Innslaget kan du se her.

Skribenter

 

Bilde_av_MariaMaria Therese Føll har mastergrad i sosial- og samfunnspsykologi fra NTNU (2006). Hennes masteravhandling hadde utspring i positiv psykologi, og mange av hennes faglige interesser ligger innenfor dette temaet. Avhandlingen handlet om ” Emosjonelt, Psykologisk og Sosialt Velvære: Tre Dimensjoner av Subjektivt Velvære”. Maria Therese sitt bidrag på WebPsykologen er preget av mye innsikt i positiv psykologi. Hun er faglig sterk og har evnen til å formidle med høy grad av profesjonalisme blandet med kreativitet og skrivekunst. Hun evner å skrive artikler som både treffer fagfolk og ”folk flest”.

Innenfor psykologi er hun spesielt opptatt av selvutvikling (både på psykologisk og åndelig plan), flyt, kreativitet og identitetsdannelse. Ellers interesserer hun seg for personlighetspsykologi og helsepsykologi. Hun har også hatt et fokus på de mer filosofiske sidene ved den menneskelige eksistens under utdannelse og i sine skriftlige arbeider: Hva gjør vi her og hvorfor er vi her? Hva er lykke? Hvordan kan vi balansere frihet og behov for autonomi mot behovet for anerkjennelse fra andre mennesker? Det handler om eksistensielle spørsmål og dynamikken mellom mennesker.

For tiden holder Maria Therese på med å etablere seg som frilansskribent med både faglige og skjønnlitterære prosjekter. Hun har blant annet skrevet ett skjønnlitterært romanmanus, som dog ennå ikke er utgitt hos noe forlag, og flere fagartikler om positiv psykologi og selvutvikling. Hun er opptatt av at psykologisk og filosofisk viten skal nå ut til alle deler av folket, og hun håper å kunne bidra til dette som skribent og forfatter.

Maria Therese er derfor en svært velkommen skribent på WebPsykologen, og hennes bidrag er høyt verdsatt.

 

Jonas LinkasJonas Linkas holder for tiden på med en mastergrad i helse- og sosialpsykologi. Han er sosionom i bunn, men en stor interesse for psykologi og menneskets mentale helse, førte ham videre inn i psykologifaglige helsestudier. Til høsten skal han skrive mastergradsoppgave om forholdet mellom fritid, opplevelsen av mestring på jobb og psykisk helse. Han vil fokusere på hvorvidt fritidsaktiviteter medierer mellom opplevd mestring\stress på jobb og mental helse.

Jonas har også erfaring innenfor psykiatri hvor han har jobbet med schizofrene pasienter i et bokollektiv.

Innenfor psykologifaget er Jonas spesielt opptatt av positiv psykologi, følelsespsykologi, avhengighetsproblematikk, personlighetspsykologi samt de mer åndelige og kreative sidene ved menneskets eksistens. Jonas har også interesser innenfor helse, kosthold og trening.

For WebPsykologen er Jonas en verdifull bidragsyter. Han er flink til å samarbeide, skriver godt og har god innsikt i det psykologiske landskapet. 

YousifYousif Mahmud Razvi blir ferdig utdannet psykolog sommeren 2011. I 2004 tok han sin Bachelorgrad innen psykologi ved Høyskolen i Lillehammer og i 2009 ble han tatt opp som student ved Århus Universitet i Danmark (kandidatutdannelsen). Yousif har en spesiell interesse for selvutvikling og menneskers mulighet for personlig vekst. Denne interessen har også vekket hans nysgjerrighet for de store visdomstradisjonene. I forhold til livssyn heller han mot buddhisme, men anser seg selv som en åpensinnet agnostiker. Yousif er også filosofisk interessert, noe som gjenspeiles i hans virke som skribent og fritenker.

Yousif har praksiserfaring fra rusfeltet samt arbeid med alvorlige sinnslidelser og psykose. Innenfor psykiatri ønsker han å spesialisere seg i forhold til personlighetsproblematikk.

Yousif er en skattet bidragsyter på WebPsykologen. Han leverer godt og presist og han er flink til å samarbeide. WebPsykologens forhold til Yousif er verdifullt og berikende, og vi takker ham for interessante bidrag. Se også hans egen blogg her.

 

William Morrison

William Morrison er utdannet farmasøyt ved Wayne State University College of Pharmacy, Bachelor’s of Pharmaceutical Sciences. Han har i tillegg mer enn ti års erfaring som skribent. Som journalist og skribent har Morrison spesialisert seg på vitenskapelige tema og han har et skarpt blikk for  rasjonell analyse. Morrison er verifisert medlem av Mensa (en forening for mennesker med IQ som ligger innenfor den øverste 2% av befolkningen, noe som tilsvarer IQ på over 130 i en IQ-skala med standardavvik 15.) Morrison er en skattet bidragsyter på WebPsykologen, og han har vært spesielt verdifull i forhold til våre artikler om psykofarmaka og stoffmisbruk.

 

 

Shobna Subramanian IyerShobna Subramanian Iyer er opprinnelig utdannet innenfor økonomi og bedriftsledelse, men har i tillegg en mastergrad i personell forvaltning og ledelse fra Symbiosis Institute of Business Management. Utover dette har hun høyere utdannelse i Human Resource Management, noe hun har arbeidet aktivt med i over 17 år. Hennes jobb har hovedsakelig bestått av konfliktløsning i bedrifter og på andre arenaer. Hun har også fungert som rådgiver i familiesaker med spesielt fokus på barns beste og barns psykologiske utvikling.Shobna representerer dessuten vår viktigste kilde til østlige visdomstradisjoner. Hun har praktisert ulike variasjoner av meditasjon og yoga gjennom et helt liv, og hun benytter seg av meditative teknikker som en sentral intervensjon i forhold til sine klienter. Hun er bosatt i India og lever der tett på en forståelse og innsikt i menneskets natur som skiller seg fra vestens måte å betrakte mennesket på. Det gjør Shobna til en verdifull kilde når webpsykologen forsøker å dykke litt dypere ned i det nyeste innenfor psykoterapi og psykologisk behandling, nemlig disipliner som mindfulness og andre meditasjonsteknikker. Shobna har vist seg å være en svært god samtalepartner og samarbeidspartner i forhold til spørsmål som ligger mellom kropp og psyke og mellom Ego og dimensjoner ved vår psykologi som overgår Egoets innflytelse.

 

 

Sumei Lee FitzGeraldSumei Lee FitzGerald er sosiolog med særlig interesser innenfor vitenskapelige, medisinske og sosiokulturelle studier. Hun har lang erfaring som skribent for helsemagasin og fortolkning av datamateriell.

 

 

 

 

Oversetting

 

Ettersom WebPsykologen ønsker å nå ut til et så stort publikum som mulig, er vi i gang med å utvikle en engelsk hjemmeside parallelt til denne siden. Den er nå operativ på webpsychologist.net.  I denne prosessen har vi hatt behov for oversettere som kan oversette artiklene fra norsk til engelsk og vice versa.

 

 

Mari Rowland
Mari Rowland

Mari Rowland er vår viktigste samarbeidspartner i forhold til oversetting. Hun er norsk statsborger bosatt i Los Angeles, USA. Hun jobber som freelance oversetter mellom engelsk, svensk og norsk. Parallelt til dette studerer hun internasjonal økonomi. Rowland tar oppdrag for WebPsykologen på ukentlig basis, og hun leverer alltid oversettelser av høy kvalitet til rett tid. Hun er dermed en svært verdifull støttespiller for WebPsykologen.