BESTILLING

Vår Pris 349,-     Spar 50,-

Veil. pris: 399,-

Fri frakt!

Leveringstid: Sendes fra lager i Oslo i løpet av to virkedager
Betaling skjer via faktura som følger boken

BESTILLING

 

Beskrivelse av boken

Sondre Risholm Liverød er psykolog og litt over middels redd for å dø. Han har vært en hardnakket ateist, men likte ikke denne siden ved seg selv, og bestemte seg for å melde seg inn i en menighet. Med dette prosjektet hadde han to målsetninger: Han ville bli litt mer ydmyk, og han ville utforske livets store spørsmål fra et troende og et ikke-troende perspektiv.

Den åpenbare uenigheten mellom ateisten og den troende er spørsmålet om Guds eksistens, men konflikten stikker dypere enn som så. Det mest spennende ved disse to livsperspektivene, er at de tvinger seg frem rundt livets mest sentrale spørsmål: Trenger vi en Gud for å skape mening i livet? Hva er ondskap? Hvordan bedømme i forhold som angår moral og etikk? Er det et liv etter døden? Har vi fri vilje? Fungerer bønn, eller er det en variant av placeboeffekten? Hvor kommer vi fra? Hvordan styres våre livsprosjekter av våre tankemønster? Hvor går grensen mellom normal og gal, sannheter og vrangforestillinger? Mister vi noe viktig når de religiøse fortellingene taper terreng i en stadig mer sekularisert verden? 

I kraft av sitt yrke som psykolog og psykoterapeut forholder forfatteren seg daglig til menneskers sjelelige uro. Som psykolog anbefaler han folk å møte sine problemer ansikt til ansikt, og i denne boken gjør han det samme selv.

  • Hypotesen er at meningsforskjeller kan ta oss dypere inn i livets mest sentrale spørsmål: Håpet ar at et slikt dypdykk kan lindre eksistensiell angst…

Når du trykker Bestill godtar du salgsbetingelsene som følger:

Salgsbetingelser   Ansvarlig for håndtering av ordre, levering og fakturering er Sentraldistribusjonen (SD), Oslo. I henhold til kjøpsloven har du 2 ukers angrefrist på varer bestilt via internett. Produktet returneres i salgbar stand (dersom ikke mottatt skadet) sammen med leveringsdokumentene du mottok med varen. Eventuelle returer bes sendt direkte til SD. Kunden betaler returporto. (Sentraldistribusjon AS, 0540 OSLO) De samme betingelser gjelder som over når bøker selges til utlandet, UNNTATT når det gjelder frakt. Det blir lagt til frakt på alle forsendelser etter postens takster til det aktuelle land. (www.posten.no)