FOR MEDLEMMER AV SINNSYNS HELSESTUDIO

Jeg vil først og fremst takke for din støtte. Du er nå blant mine viktigste støttespillere og en vesentlig årsak til at SinnSyn lever videre med flere episoder og forhåpentligvis bedre kvalitet. Som medlem får du visse fordeler, og på denne siden vil jeg poste alt bonusmateriale som kun er tilgjengelig for medlemmer av SinnSyns Helsestudio. Du vil ha tilgang på materialet som hører til ditt abonnement.

BONUSMATERIALE

HAR DU INNSPILL?

Kapittel 9 del 1/2 – Vi påvirkes av fortiden

Våre holdninger, vår selvfølelse og våre livsperspektiver er sterkt influert av andre mennesker, og spesielt dem som har stått oss nærmest. Av og til må vi tilbake i tid for å få innsikt i den vi er i dag.

Kapittel 8 del 2/2 – Livets ubehag som mulighet

Mennesker er ikke utelukkende normale og rasjonelle, men sammensatt av tilfeldige raptuser og galskap. Uten det, mister vi "sjelen".

#196 – Familiens symptombærer

Noen ganger er symptomer hos en person et tegn på problemer som stikker dypere, og kanskje konflikter som tilhører hele familien som system.

#195 – Sopranos og familier med rigid rollefordeling

Hvis familien presser oss inn i en bestemt rolle, kan det være vanskelig å slippe unna. Familier har syndebukker, klovner, glansbilder, urokråker, mafiabosser og så videre. Hvordan forstår vi dette?

#194 – For mye ansvar på for tidlig tidspunkt

Noen barn blir "krykker" for sine foreldre. De får for mye ansvar og det kan føre til lojalitetskonflikter, dårlig samvittighet, forvirring, skyldfølelse, sinne, hat og usikker kjærlighet.

Vlogg om angst & uro

Når du forsøker å kontrollere det som er utenfor din kontroll, vil du føle deg som en fiasko. Når du ikke tar kontroll på det du kan påvirke, blir du hjelpesløs. Begge deler fører til angst.

Kapittel 8 del 1/2 – Livets ubehag som mulighet

Dersom vi unnviker lidelse eller tolker den feil, blir vi sittende fast i smerten.

Kapittel 7 – Meditasjon og oppmerksomhetstrening

Alle opplever kritikk: Hvis vi sammenblander andres innspill med vår egen verdi som menneske, har vi et sårbart og risikabelt livsprosjekt.

Kapittel 6 – Selvaksept

Å akseptere seg selv betyr ikke at man ikke kan ønske seg forandringer. Selvaksept er snarere en forutsetning for å endre på noe.

Kapittel 5 del 2 – Medfølelse er medisin for sjelen

Selvutvikling er ofte assosiert med mental harmoni hos en selv, men det viktigste poenget er at et balansert sinn har mer å gi til andre.

Kapittel 5 del 1 – Positive følelser og medfølelse

Vi føler oss lykkelige når vi fullbyrder det som er definert som verdifullt for oss. Kan vi assosiere verdi til flere elementer i eget liv?

#10 – Misunnelsens psykologi

Jeg er ikke misunnelig, men jeg kan ikke nekte, at om jeg på en god måte kunne vrikke halsen om på ham, så gjorde jeg det - Ludvig Holberg

Kapittel 4 – Sosial angst

Når helvete er andre mennesker: Omlag 2–5 % av befolkningen på et gitt tidspunkt har sosial angst. I løpet av livet vil 10–15 % oppleve perioder med sosial angst. Hvordan mestrer man det?

Lydbok – Selvfølelse, Selvbilde & Identitet

Velkommen til lydboken som heter «Selvbilde, selvfølelse og identitet». Den er skrevet av meg, Sondre Risholm Liverød, og det er jeg som leser.

Kapittel 3 del 3 – Frykt er en del av livet

Når man er veldig opptatt av trygghet, er man indirekte veldig opptatt av mulige farer. Når vi motiveres av å unngå risiko, lever vi som regel ganske passivt.

Kapittel 3 del 2 – Gjør noe annerledes

Hver gang vi prøver noe nytt, utvider vi horisonten. Det stimulerer hjernen og hindrer at vi kjører oss fast i mentale blindspor.

#8 – På hjemmekontor

Et virus tvang mange av oss inn på hjemmekontor. Vi ble tvangs-digitalisert på 2 måneder. Har vi erfart noe vi kan ta med oss inn i en mer normal hverdag?

På hjemmekontor (Video-versjon)

Mange er stasjonert på hjemmekontor i disse dager. Er det en nødløsning, eller noe vi også bør integrere i tiden etter Covid-19?

#7 – Når smerte får utløp i handling

Mennesker drikker, skader seg, skifter partnere, jobber overtid eller kjefter på folk de er glad i når underliggende konflikter ikke blir løst med refleksjon og ettertanke.

Video: Spørsmål og svar om depresjon

Depresjon er en tilstand som rammer oss på ulike måter. I dialog med Erlend Waade svarer vi på spørsmål om depresjon på Teateret i Kristiansand.

Video: En samtale om depresjon og terapi

En klok mann med mange erfaring som pasient og perioder med depresjon og selvmordstanker snakker åpent om livets mørkeste stunder og veien tilbake.

Kapittel 3 del 1 – Frykt

Frykt kan tvinge oss inn i en tilbaketrukken posisjon og fungere som en ondartet svulst på våre ambisjoner, den kan kvele nysgjerrigheten og hindre utvikling og vekst.

Kapittel 2: Psykiske forsvarsmekanismer

Fortrengte følelser kan forstyrre vårt forhold til oss selv og livet. Jeg leser kapittel 2 fra Selvfølelsens Psykologi: Psykisk forsvar.

Kapittel 1 – Destruktive følelser

Kontroll over destruktive følelser og impulser er grunnlaget for karakterstyrke. Jeg leser 1. kapittel i Selvfølelsens Psykologi.

Psyken bak fasaden

Noen tenker mer på hvordan de bør fremstå, enn hvordan de egentlig har det. Livet kan bli slitsomt bak en sosial fasade.

Slik ble du den du er

Fortiden lever alltid i nåtiden. Vi er et ekko av våre tidligere erfaringer.

Games people play

Når vi reflekterer, snakker vi med oss selv. Slike samtaler er ofte et ekko av samtaler vi har hatt med viktige personer tidligere i livet.

Psykiske forsvarsmekanismer

Følelser kan overmanne oss, men vi har et psykisk forsvar som kan bistå. Vi trenger forsvarsmekanismer, men de kan også ødelegge for oss.

#5 – Moralistene

Vi oppfører oss greit mot hverandre fordi vi har en viss moral, men hva er moral? Hvor kommer det fra? Er det universelt? Gudegitt? Kulturelt betinget eller litt tilfeldig?

Kastraksjonsangst og andre psykiske konflikter

Freud sa at blomster er beroligende fordi de verken har følelser eller konflikter, men det har vi!

Freud og det ubevisste

Inntil du gjør det ubevisste bevisst, vil det bestemme over livet ditt, og du vil kalle det skjebnen. Menneskesinnet har uante dybder.

Psykens mange ansikter

For å forstå psyken (oss selv) må vi sjonglere mange perspektiver på én gang. De som klarer det, har en mental fordel.

Øvelse 2 – Å leve meningsfullt

Mening faller sjelden ned i hodet på oss. Vi må skape det selv, men hvordan?

#3 – Noceboeffekten

Noceboeffekten handler om hvordan vår frykt for sykdom fører til sykdom. Det er placeboeffektens onde tvilling.

Øvelse 1 – Helsestudio for hodet

Hjernen er som en komplisert muskel. Den må trenes og holdes vedlike for å fungere optimalt, akkurat som resten av kroppen. Men hvordan trener man hodet?

#2 – Hva er et geni?

Språket er både en forutsetning for forståelse og tenkning, men også en begrensning for den menneskelige erkjennelse. Geniet beveger seg ut i periferien av våre forstandsevner og kommer tilbake med ny innsikt.

En samtale om løgn

En liten løgn kan manøvrere oss ut av en litt ubehagelig situasjon. Kanskje vi kan skåne andres følelser ved å unndra sannheten, men er det lurt? Risikerer vi tap av integritet og "moralsk selvfølelse"? Det er tema i denne videoen.

#1 – Selv en hvit løgn kan koste deg dyrt

Det er ikke sikkert vi lyver så mye med overlegg, men små unndragelser som tilslører sannheten er vanligere enn vi tror, og jeg vil argumentere for at det er "psykologisk" skadelig.